Supernowoczesne centrum leczenia raka powstało w Łodzi

Jedno z najnowocześniejszych centrów leczenia nowotworów w Polsce powstało w łódzkim Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego. Centrum pozwoli na to, by każdy pacjent mógł być u łódzkich Bonifratrów leczony kompleksowo: od diagnozy po terapię. Wszystko to w ramach kontraktu z NFZ, czyli z punktu widzenia pacjenta bezpłatnie.

Co powstało w szpitalu?

Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych będzie działać się w nowym, liczącym 1400 m2, budowanym przez kilkanaście miesięcy, skrzydle szpitala. Zlokalizowano w nim Zakład Diagnostyki Obrazowej, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, a także bardzo ważną dla działania całej placówki Centralną Sterylizatornię.

Jednak to nie wszystko. Rozbudowa objęła także istniejący budynek, dzięki czemu w szpitalu przybyła nowa sala operacyjna, dwukrotnie powiększono salę wybudzeń, wzrosła liczba łóżek. Powiększony został także Oddział Medycyny Paliatywnej w istniejącym, głównym gmachu szpitala.

Co zyskuje pacjent szpitala?

  • Kompleksową diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych
  • Krótszy czas oczekiwania na zabiegi i operacje, wykonywane z użyciem najnowocześniejszej, wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.
  • Krótszy czas hospitalizacji poprzez nowe procedury chirurgiczne w szpitalu
  • Szpital zwiększy liczbę zabiegów i operacji o 25%.
  • Szersza dostępność do świadczeń onkologicznych i z zakresu onkohematologii.
  • Zwiększenie liczby specjalistycznych badań diagnostycznych (tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny)
  • O 40% zwiększy się liczba łóżek na oddziale paliatywnym

Ta inwestycja umożliwi nam także wdrożenie nowych procedur zabiegowych, co zdecydowanie skróci czas hospitalizacji, a tym samym ułatwi dostęp do oferowanych przez nas świadczeń medycznychmówi Mateusz Kuzdak, prezes Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi.

Szersza diagnostyka obrazowa

W nowo wybudowanym skrzydle szpitala powstał nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej, który umożliwi pacjentom szybki i bezpłatny dostęp do wysokospecjalistycznych badań w ramach kontraktu z NFZ. W skład zakładu wchodzą m.in. gabinety USG (w tym jeden dostosowany do wykonywania biopsji pod kontrolą USG), dwa aparaty RTG, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, który został zakupiony specjalne dla potrzeb zakładu ze środków rządowego Funduszu Wsparcia Przeciwdziałania Covid – 19 na potrzeby mieszkańców Województwa Łódzkiego.

Zakład został usytuowany poza głównym kompleksem szpitalnym. Zapewni to łatwy dostęp do diagnostyki pacjentom, którzy chcą skorzystać z badań ambulatoryjnie, poza leczeniem szpitalnym.

Nowy Zakład Diagnostyki Obrazowej daje pacjentom szpitalnym stały dostęp do wysokospecjalistycznych badań, a tym samym ułatwia szybką diagnostykę chorych przebywających w szpitalu, a także pacjentów poradni specjalistycznych szpitala, leczących się tu w ramach umowy z NFZ.

Z Watykanu do Łodzi

Podczas uroczystości w nowym skrzydle szpitala odsłonięto obraz Matki Bożej podarowany Bonifratrom przez papieża Benedykta XVI, który przez wiele lat zdobił ściany watykańskiej sypialni św. Jana Pawła II. Przekazał go brat Eligiusz Mucha OH, polski bonifrater, który pełnił posługę papieskiego pielęgniarza. To on, otrzymawszy obraz, z potrzeby serca, przekazał ten nieoceniony dar do nowo powstałego budynku w Szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi.

BCM w Łodzi i w Polsce

Bonifratrzy, którzy są właścicielem szpitala i nim zarządzają, przyjechali do Łodzi w 1924 roku. Od razu ostro zabrali się do pracy: już cztery lata później zaczęli wznosić duży nowoczesny szpital na 300 łóżek i w nieco ponad rok wybudowali pierwsze skrzydło. Cały szpital był gotowy do użytku w 1939 roku. Niestety, wybuch wojny nie pozwolił na jego uruchomienie, po zajęciu Łodzi szpital przejęli Niemcy. Bonifratrzy nie odzyskali go po wojnie, ponieważ został znacjonalizowany i przejęty przez miasto. Do zakonu szpital wrócił dopiero 1 stycznia 2000 roku.

Bonifraterskie Centrum Medyczne to ogólnopolska grupa, dysponującej największym zapleczem szpitalnym w kraju – to 670 łóżek w kilku szpitalach w Polsce, 2,5 tysiąca pracowników, w tym 2 tysiące lekarzy i pielęgniarek. Bonifratrzy znani są z opieki rehabilitacyjnej – oprócz kilku dużych ośrodków rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Ząbkowicach Śląskich, Wrocławiu i Marysinie, prowadzą dwa szpitale rehabilitacyjne: we Wrocławiu i w Piaskach – Marysinie

Kontakt : Robert Kozubal 604 581 383, Kacper Demko 501 594 354