Schneider Electric zatrudni 2500 specjalistów do wsparcia dekarbonizacji klientów firmy na całym świecie

  • Rewolucja w zakresie zrównoważonych miejsc pracy jest konieczna, aby osiągnąć trudne, ale istotne cele klimatyczne
  • Nowi eksperci Schneider Electric będą mogli pozytywnie wpływać na strategię klimatyczną we wszystkich branżach na całym świecie

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, ogłosił, że rozpoczyna rekrutację na stanowiska 2500 ekspertów od usług serwisowych (Field Service Experts) na całym świecie. Przyczynią się oni do rozwoju globalnej gospodarki ekologicznej.

Jak stwierdzono w najnowszym raporcie IPCC, szczyt emisji gazów cieplarnianych może wystąpić jedynie do 2025 roku, , aby świat miał jeszcze szansę ograniczyć przyszłe ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłu. Według raportu, aby osiągnąć ten cel, konieczne są zmiany na poziomie gospodarki i właśnie przemysłu. Bardziej elektryczny i cyfrowy świat ma przy tym kluczowe znaczenie dla zrównoważonej i odpornej przyszłości. Rozwijająca się gospodarka ekologiczna musi to umożliwić, promując zrównoważone i cyrkularne podejście. 

W tym celu Schneider Electric planuje zatrudnić 2500 specjalistek i specjalistów na stanowiska Field Service Expert. Poprzez bliską współpracę z klientami firmy, każda osoba w na tym stanowisku będzie mieć wpływ na zrównoważony rozwój firmy i aktywne zarządzanie energią, ponieważ przedsiębiorstwa na całym świecie przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych.

Eksperci ds. serwisu będą wspierać decyzje klientów dotyczące czystej energii

Nowi specjaliści Schneider Electric będą wykorzystywać możliwości Internetu rzeczy (IoT) i platformy technologicznej EcoStruxure do digitalizacji i dekarbonizacji obiektów. Będą też udzielać porad w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, zaopatrzenia w energię, bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa cybernetycznego) i wydajności. 

Eksperci ci będą współpracować z klientami w zakresie projektowania i wdrażania strategii zarządzania energią i gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniania wydajności w obiektach oraz utrzymywania pozytywnych wyników w czasie. Przyspieszenie działań zmierzających do wsparcia klientów Schneider Electric we wprowadzaniu ograniczeń emisji CO2 ma na celu zmniejszenie śladu węglowego klientów firmy o ponad 10 milionów ton eCO2 do 2025 roku dzięki rozwiązaniom z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej i efektywności energetycznej.

Inżynierowie Schneider Electric zajmujący się „zrównoważonym serwisem” już w 2021 r. pomogli klientom zaoszczędzić 1 mln ton CO2, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo i niezawodność sprzętu w zasilaczach bezprzerwowych (UPS).

Inicjatywy firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują również pomoc klientom w ograniczaniu zużycia SF6 (heksafluorku siarki) – najsilniejszego gazu cieplarnianego na świecie. Firma opracowała przełomowy pakiet przyjaznych dla środowiska technologii cyfrowych, które pozwalają uniknąć stosowania SF6, zastępując go czystym powietrzem.

Schneider Electric 

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie. 

www.se.com/pl