Raport Reunion: poznaj rozwiązania dla biur przyszłości

Dla klientów, którzy już wdrożyli lub rozważają pracę hybrydową, Nowy Styl przygotował propozycje aranżacji biur odpowiadających na wyzwania nowej rzeczywistości. Oto najnowsza publikacja Nowego Stylu – Reunion: nowa rzeczywistość w biurze.

Ostatnie lata i związane z nimi ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 przyspieszyły zmiany zachodzące w organizacjach. Pięciodniowy tydzień pracy w biurze powoli staje się przeszłością. Rzeczywistość post-pandemiczna wymusza na pracodawcach odnalezienie się na szerokim spektrum między pracą całkowicie zdalną, a w pełni stacjonarną. Dodatkowo pojawiły się nowe wyzwania takie jak budowanie relacji w zespołach rozproszonych, czy współpraca i wymiana informacji między pracownikami w nowej rzeczywistości.

Czego oczekuję od mojego biura?

Nowy Styl swoją ekspertyzę buduje na bazie wieloletniego doświadczenia, pracy z klientami oraz badań i analiz przygotowywanych przez wewnętrzny Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. W 2022 zostały przeprowadzony badania zatytułowane „Czego oczekuję od mojego biura?”. Miały one charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Dzięki zrealizowanym badaniom mamy okazję poznać opinie pracowników na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej oraz realizujących różne obowiązki i aktywności.

Na bazie przeprowadzonych badań powstała koncepcja biura Reunion, które jest sercem firmy i zarazem przestrzenią służącą wzmocnieniu i odbudowie relacji w zespołach po okresie pandemii. Najciekawsze wnioski z badań zaprezentowane zostały w raporcie Reunion: nowa rzeczywistość w biurze.

Nowe obszary biurowe odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pracowników

Niezależnie od tego, na jaki model aranżacji przestrzeni biurowej zdecyduje się organizacja, w biurze powinny znaleźć się różnorodne strefy, które wspierają pracowników w realizacji ich codziennych obowiązków. W modelu Reunion firma Nowy Styl zaproponowała podział biura na 3 obszary: integracji, inspiracji i koncentracji. Obszary te znajdują się w określonych częściach biura – im głębiej wchodzimy w biuro, tym więcej przestrzeni cichych. Przechodzimy od obszarów służących do integracji w kierunku coraz to większej koncentracji.

W raporcie Reunion znaleźć można gotowe propozycje aranżacji i interesujące rozwiązania produktowe, które sprawią, że obszary integracji, inspiracji i koncentracji będą jak najlepiej wspierać pracowników w codziennej pracy.

W raporcie przeczytasz także m.in. o tym:

  • jak wygląda sytuacja post-pandemiczna biur,
  • jakie potrzeby względem biura mają pracownicy, respondenci naszych badań,
  • jak stworzyć biuro do którego pracownicy będą chcieli przychodzić,
  • jak zaaranżować w biurze miejsca do pracy zespołowej i kreatywnej,
  • jak zorganizować przestrzeń, aby wspierała odbudowę więzi między pracownikami po okresie izolacji,
  • jak na nowo poczuć się zespołem.

Raport można pobrać ze strony: https://pl.nowystyl.com/pl/wiedza/raporty/

O NOWYM STYLU
Nowy Styl (www.nowystyl.pl) to europejski lider kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej. Dostarcza usługę wyposażania wnętrz w oparciu o analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Firma ma przedstawicielstwa w 12 krajach. Rozwiązania i wiedzę o organizacji biur prezentuje w Office Inspiration Centre w Krakowie i 29 showroomach m.in. w Londynie, Paryżu, Warszawie i Berlinie.