Obniż podatek i zyskaj większy zwrot jeszcze w tym roku!

Jeszcze tylko przez miesiąc możemy realnie wpłynąć na wysokość podatku w 2023 roku w rozliczeniu rocznym PIT. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot do kieszeni podatnika. Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, powinny zmobilizować każdego Polaka do sprawdzenia jeszcze w tym roku, jak będzie wyglądać jego roczne zeznanie podatkowe. Sprawdź jak to zrobić!

Wstępnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów (MF) rozliczenie podatkowe PIT-37, tzw. Twój e-PIT za 2022 rok, otrzymamy dopiero 15 lutego 2023 roku. Takie zestawienie zawiera informację o wszystkich dochodach podatnika w 2022 roku. Informację tą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Otrzymując w lutym wstępnie wyliczonego PIT-a mamy wgląd w nasze rozliczenie, ale nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku. – Możemy jedynie sprawdzić wszystkie nasze dane, dochody, zaznaczyć ulgi, z których korzystaliśmy w poprzednim roku i uzupełnić brakujące informacje. Warto jednak zapamiętać, że chcąc wpłynąć na wysokość otrzymanego zwrotu lub obniżyć należny podatek, musimy rozpocząć działania jeszcze w 2022 roku – wyjaśnia Artur Kaczmarek z e-pity.pl.

 

Kalendarz rozliczeń rocznych PIT:

 

 • listopad – grudzień 2022 r.- Sprawdź PIT i włącz ulgi, obniż podatek 
 • 15 lutego 2023 r. – Twój e-PIT przygotowany przez MF
 • 15 lutego – 2 maja 2023 r.- Sprawdź PIT i wpisz ulgi, otrzymaj najwyższy zwrot

 

Najważniejsze zmiany po Polskim Ładzie, które musi znać każdy podatnik:

 

PRACOWNIK

 • Obniżenie stawki podatku PIT do 12% 
 • Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł 
 • Zniesienie ulgi dla klasy średniej
 • II próg podatkowy – 32% płacony od nadwyżki powyżej 120 000 zł

 

RODZINA

 • Mąż i żona mają wspólnie 60 000 zł kwoty wolnej od podatku 
 • Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko kwota wolna od podatku wynosi 60 000 zł, gdy rozliczy się wspólnie z dzieckiem 
 • Zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie dla rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci (tzw. ulga 4+)

 

SENIOR

 • Obniżenie stawki podatku PIT od emerytury i renty do 12% 
 • Zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie dla pracujących seniorów, czyli osób, które zamiast pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo 
 • Kwota wolna od podatku 30 000 zł oznacza, że seniorzy, którzy otrzymują świadczenia do 2500 zł, nie zapłacą od nich podatku

 

PRZEDSIĘBIORCA

Możliwość odliczenia części składek dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej 

 • Możliwość wyboru skali podatkowej za 2022 rok dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie 
 • Zwolnienia dla spółek holdingowych

 

Dlaczego należy sprawdzić roczny PIT jeszcze w 2022 roku?

 

Na to pytanie najprościej odpowiedzieć jednym słowem: ZYSK! Dzięki wczesnej weryfikacji i uruchomieniu odpowiednich ulg i odliczeń będziemy mogli otrzymać większy zwrot lub znacząco obniżyć naliczony (zasymulowany) podatek.  – Jeśli już teraz obliczysz w programie swój PIT, otrzymasz jasną informację, jak wysoki zwrot podatku czeka Cię po obniżeniu stawki do 12%. Natomiast przedsiębiorcy będą mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą formy opodatkowania. Otrzymujesz jasną informację, jaki symulowany podatek masz do zapłacenia i dzięki temu możesz uruchomić ulgi oraz inne sposoby na obniżenie tej należności – tłumaczy Artur Kaczmarek z e-pity.pl.

 

Posiadając taką wiedzę już w listopadzie lub grudniu, świadomie korzystasz ze wszystkich zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie 2.0 i otrzymujesz większy zwrot. Ponadto, możliwość sporządzenia z dużym wyprzedzeniem symulacji obciążeń podatkowych jest kluczowa dla klientów biur rachunkowych i księgowych. – Przedsiębiorcy już w tym momencie powinni zadbać o to, żeby jeszcze przed końcem roku sprawdzić swoją sytuację. Warto zlecić księgowym przygotowanie zestawienia, jak wygląda ich obecna sytuacja podatkowa. Biura księgowe są gotowe, by takie analizy przygotować w tym roku i zarekomendować najkorzystniejsze rozwiązanie – komentuje Beata Boruszkowska, Prezes Zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych.

 

Jak to zrobić? 

Program e-pity symulator rozliczeń 2022 do wyliczenia symulowanego podatku za 2022 rok jest dostępny na e-pity.pl. To właśnie pod tym adresem każdy będzie mógł sprawdzić swój PIT po zmianach w Polskim Ładzie wprowadzonych w 2022 roku. Wpisując dane przychodowe oraz wszystkie należne ulgi możemy już teraz sprawdzić jaki podatek czeka nas do zapłacenia w przyszłym roku. Wcześniejsza weryfikacja swoich danych i rozliczeń to także gwarancja zapłacenia niższego podatku oraz ustalenia ostatecznej wartości ulg podatkowych. To ostatni dzwonek, by skorzystać z wszystkich przysługujących nam ulg. 

 

Przykładowo Jan Kowalski jako przedsiębiorca wykazał dochód z działalności gospodarczej w kwocie 50 000 zł. Decydując się na termomodernizację swojego domu i wydatek 100 000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych i wymianę okien, obniża dochód do 0 zł, a podatek o 2400 zł. Jednocześnie pozostawia sobie możliwość, aby nieodliczoną wartość wydatku na termomodernizację odliczyć od dochodu w roku kolejnymwyjaśnia Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych, e-pity.pl

 

W rozliczeniu rocznym warto pamiętać także o ewentualnym spadku, jaki otrzymaliśmy i jakie korzyści podatkowe czerpiemy z tego tytułu. 

 

Możemy więc założyć, że Pani Anna Bartoszewska decyduje się odliczyć od dochodu wydatek na renowację kamienicy, którą otrzymała 4 lata temu w spadku po matce. Wydatek na prace remontowe może obniżyć jej dochód aż do kwoty 500 000 zł. Realnie jej zobowiązanie podatkowe obniży się o 12% kwoty wydatku (jeśli zarabiać będzie do 120 000 zł) lub o 32% (jeśli zarabiać będzie więcej niż 120 000 zł) – podpowiada Piotr Szulczewski.

 

Włącz ulgi jeszcze w 2022 roku! 

W rozliczeniu za 2022 rok dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Aby skorzystać ze wszystkich przysługujących nam ulg i odliczeń konieczna jest weryfikacja rozliczenia jeszcze w tym roku. Rozliczający się w PIT-36, PIT-37, PIT-28 mogą np. odliczać: 

 

 • ulgę z tytułu wychowywania dzieci, 
 • ulgę termomodernizacyjną – ocieplenie domu, 
 • ulgę rehabilitacyjną, 
 • darowizny: na cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych, 
 • darowizny na walkę z COVID, darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe, 
 • na internet, 
 • na robotyzację, 
 • na inwestycje (w spółkę alternatywną), 
 • na marketing nowych produktów, 
 • na zakup terminala płatniczego, 
 • na produkcję nowych towarów, 
 • na zakup i renowację zabytków, 
 • z tytułu składek na rzecz związków zawodowych, 
 • na działalność sportową, kulturalną, kształcenie wyższe, 
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania, 
 • ulgi na badanie i rozwój, 
 • z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • ulgę abolicyjną (ulgę dla zarobków zagranicznych), 
 • z tytułu nierzetelnych płatności,
 • stratę z lat wcześniejszych. 

 

Dodatkowo podatnicy rozliczający się na PIT-36 i PIT-37 mogą odliczać tzw. kwotę wolną – zmniejszającą podatek (w zależności od zarobków wynosi ona do 3600 zł rocznie). 

 

Nowy Polski Ład zmienia metody opodatkowania, reguły ustala

 

Najważniejsze ulgi dla: rodzica, pracownika i przedsiębiorcy

 

Dla rodzica:

 

 1. Ulga rehabilitacyjna – może sylwestrowy wyjazd last minute? 

Wydatki na turnus rehabilitacyjny, pobyt w uzdrowisku czy zabiegi rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu. Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić wymogi formalne związane z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem i masz na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, ulga również Ci przysługuje. 

 

 1. Ulga prorodzinna 

 

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł możesz zyskać rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka. W przypadku drugiego dziecka ulga jest taka sama, ale przy trzecim wynosi już 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie).

 • Ulga na pierwsze dziecko limitowana jest przychodem rodzica: 112 000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samodzielnie wychowująca dziecko, albo 56 000 zł w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim.

 • Rodzicu! Twoje dziecko zarabia? Możesz stracić ulgę. Młodzież coraz częściej stawia na niezależność finansową, a nieco starsi podejmują pracę, by opłacić internat lub studia. W ostatnim kwartale roku warto wziąć do ręki kalkulator i podliczyć zarobki pociechy. Dlaczego? Otóż jeśli Twoje pełnoletnie (poniżej 25 lat), wciąż uczące się dziecko przekroczy próg 16 061,28 zł rocznie, utracisz ulgę. 

 

– Zwolnienia są pozytywne, jeśli dotyczą podatku. Polski Ład 2.0 określa grupę osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku przychodu do kwoty 85 528 zł rocznie. Kto znalazł się w gronie szczęśliwców? Nowością są podatnicy, którzy wychowują czworo lub większą liczbę dzieci (ulga 4+). Zwolnione są też osoby do 26 roku życia, pracujący seniorzy, czyli osoby, które zamiast pobierać świadczenie emerytalne zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, a także podatnicy, którzy zmieniają rezydencję podatkową z zagranicznej na polską – wyjaśnia Artur Kaczmarek z e-pity.pl

 1. Odlicz koszty internetu

Aż 760 zł możesz odliczyć w ramach ulgi na internet, pod warunkiem, że umowa nie jest zawarta na firmę i nie jest w niej kosztem podatkowym. Z ulgi można korzystać tylko przez dwa pierwsze następujące po sobie lata. Ulga dotyczy kosztów dostępu do sieci, a nie przyłączenia/montażu.

 

Dla pracownika:

 1. Remontowałeś dom? Zobacz, ile możesz odliczyć 

Remont domu może wpłynąć znacznie na ograniczenie poboru ciepła i emisji gazów. Stąd szereg ulg dla osób remontujących (np. w postaci ocieplenia domu, montażu kolektorów, pieca, wymiany instalacji C.O.). 

Ważne: 

 • wydatki muszą wpływać na polepszenie warunków cieplnych domu; 
 • wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT; 
 • ulga dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli nie tylko domów, ale też budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej. 

 

Od dochodu można odliczyć do 53 000 zł, ale – jeśli poniesiesz wydatki wyższe niż dochód – ulga przechodzi na kolejne lata i możesz z niej korzystać łącznie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

 

 1. Twórcza praca się opłaca!

Koszty uzyskania przychodów u twórców to aż 50%, ale odzyskana kwota nie może być wyższa niż 120 000 zł w skali roku. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach odzyskanie kosztów może być trudne, gdyż zmieniła się grupa zawodów do tego uprawnionych. Upewnij się, że Twoja umowa o dzieło jest właściwie skonstruowana – czasem niewielkie zmiany mogą dać wielkie rezultaty (np. ustalenie rodzaju dzieła, wykonanych świadczeń). 

 

 1. Oddawanie krwi = podwójna korzyść

Jeśli oddajesz krew jako honorowy dawca, nie tylko możesz cieszyć się z faktu, że uratujesz komuś zdrowie i życie, ale też z… obniżonego podatku. Za każdy litr krwi otrzymasz bonus podatkowy – poprzez odliczenie od dochodu 130 zł (wartość nie może przekroczyć 6% dochodu).

 

Dla przedsiębiorcy

7. Działaj lokalnie i uzyskaj ulgę 

Firmy z lokalnych środowisk często angażują się w pomoc klubom sportowym, placówkom edukacyjnym itd. Polski Ład premiuje takich przedsiębiorców, umożliwiając im odliczenie aż do 50% kosztów uzyskania przychodów. 

 

PAMIĘTAJ: Odliczenie nie dotyczy podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. 

 

 1. Czas na naukę 

Jeśli myślisz o kursie, konferencji bądź studiach (podyplomówka, o której marzyłeś…), to idealny czas na decyzję jest właśnie teraz. Dlaczego? Po pierwsze: inwestycja we własne kompetencje to zawsze dobry pomysł, a po drugie środki poniesione z tytułu poszerzenia wiedzy możesz włączyć w koszty prowadzonej przez Ciebie działalności. Konieczne będzie zachowanie wszelkich faktur dokumentujących ten koszt.

 

 1. Zrób pracownikom extra Wigilię, a sobie wymarzony prezent 

Jesteś w stanie podliczyć, ile w tym roku wydałeś na naprawy firmowego auta? Ile straciłeś nerwów, czasu przez tego grata? Najwyższy czas na lepszy model, np. w formie korzystnego leasingu. Podejmując decyzję w końcówce roku, wprowadzisz do kosztów firmowych całość opłat wstępnych, kosztów manipulacyjnych oraz ratę leasingową za miesiąc grudzień jeszcze do kosztów za 2022 rok. Zamiast przekazywać podatek fiskusowi warto docenić pracowników, organizując dla nich imprezę, którą będą długo wspominać. Koszty imprezy integracyjnej będą dla Ciebie kosztem uzyskania przychodów.

 

To, czy z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, czy jest ona zastrzeżona dla określonej formy opodatkowania zależy od jej rodzaju. Przykładowo, w przypadku opodatkowanych według skali (PIT-36) skorzystać można ze wszystkich powyższych ulg, nie ma jedynie możliwości skorzystania z odliczenia składek zdrowotnych. W przypadku opodatkowanych liniowo, nie można zastosować odliczenia składek na rzecz związków zawodowych, a składki ubezpieczeniowe limitowane są kwotą 8700 zł rocznie. U opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) odliczyć można wyłącznie ulgę na zabytki, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę na terminal płatniczy oraz składki na rzecz związków zawodowych. Z nowych ulg nie skorzystają natomiast osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej (PIT-16)  – podkreśla Piotr Szulczewski, ekspert podatkowy z e-pity.pl

 

Sprawdź więcej: https://www.e-pity.pl/jak-obnizyc-podatek/