Raport ERIF BIG & Apfino: „Chcemy sprawdzać partnerów, ale…” – 
o wyzwaniach biznesu w weryfikacji kontrahentów

  • 57% biznesów w Polsce ma problem z kontrahentami, którzy nie opłacają zobowiązań na czas, 45% mierzy się z zatorami płatniczymi, a dla 1/3 wyzwaniem jest brak płynnej komunikacji w kontekście podjętej współpracy.
  • Jednocześnie blisko 70% firm w Polsce uważa, że przed nawiązaniem współpracy należy zweryfikować swojego kontrahenta, a robi to 61% przedsiębiorstw – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego we współpracy ERIF BIG i Apfino.
  • Wśród najważniejszych aspektów, które sprawdzają firmy, znalazły się: istnienie podmiotu, z którym planują podjąć współpracę, ewentualne zadłużenie oraz opinia rynku na jego temat.

Jak wskazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej we współpracy z Apfino, problem opóźnionych płatności dotyczy aż 57% polskich przedsiębiorców. Co więcej, 45% z nich ma również problem z zatorami płatniczymi, które pojawiły się w wyniku nieterminowych płatności kontrahentów. Potwierdzeniem tych danych może być fakt, że od stycznia do końca września UOKiK wydał aż 50 decyzji wobec przedsiębiorców generujących największe zatory płatnicze. Wartość kar finansowych nałożonych na te podmioty przekracza kwotę 33 mln zł, co wskazuje nie tylko na powagę sytuacji, ale notoryczność tego typu zdarzeń.

Weryfikujemy, bo…

Przede wszystkim weryfikacja kontrahentów ma za zadanie zapobiec problemom na dalszych etapach współpracy lub po jej zakończeniu. Z danych raportu powstałego w ramach współpracy ERIF BIG i Apfino wynika, że 61% firm działających na polskim rynku weryfikuje swoich partnerów biznesowych, a nieco więcej, bo 69% uważa, że taki proces do sprawdzenia wiarygodności finansowej kontrahenta jest przydatny lub bardzo przydatny.

Proces weryfikacji kontrahentów jest działaniem prewencyjnym, którego zadaniem jest głównie zabezpieczenie biznesu przed niewypłacalnością, utratą płynności finansowej czy nawet dobrej reputacji. Obserwujemy, że świadomość biznesu w tej kwestii rośnie. Często w większych przedsiębiorstwach proces ten jest ustandaryzowany, wykonywany „z automatu”, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To słuszne, zwłaszcza ze względu na wysoką niepewność m.in. sytuacji gospodarczej, energetycznej, geopolitycznej – podkreśla Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej.

Raport ERIF i Apfino pokazał, że 51% podmiotów podejmuje się weryfikacji kontrahentów, by sprawdzić, czy podmioty te w ogóle istnieją. 46% badanych sprawdza ewentualne zadłużenie czy opóźnienia w płatnościach, dla 42% istotna jest opinia rynku nt. podmiotu, 35% weryfikuje, czy jest wobec partnera prowadzone postępowanie upadłościowe, a 31% przystępuje do weryfikacji, ponieważ jest to wymagane przez politykę firmy.

Ważne jest także to, jakimi narzędziami się posługujemy oraz jak wnikliwe jest weryfikowanie kontrahentów w organizacji. W naszym badaniu zapytaliśmy firmy, w jaki sposób sprawdzają swoich partnerów biznesowych – w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że 51% korzysta z publicznych rejestrów, 50% wykorzystuje własne zasoby, 36% sprawdza to w wewnętrznym systemie i bada dotychczasowe relacje. Natomiast 21% wykorzystuje w celu weryfikacji zewnętrzne, płatne narzędzia – w tym m.in. rejestry publiczne (59%), biura informacji gospodarczej (53%), wywiadownie gospodarcze (25%). Szczególną uwagę warto zwrócić na dywersyfikację źródeł, w których sprawdzamy kontrahentów. Dzięki temu możemy znacząco ograniczyć potencjalne ryzyko współpracy, bo zyskujemy pełniejszy obraz – pochodzący z różnych perspektyw. Kompleksowość takiej weryfikacji partnera jest dla wielu biznesów dzisiaj kluczowa – wyjaśnia Michał Szastak, Product Manager w Apfino.

Informacja współczesnym bogactwem

Obecnie o wartości przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu decyduje poziom wiedzy o klientach i dostęp do unikatowych, wartościowych informacji. Dlatego weryfikacja kontrahentów dla tak wielu firm jest podstawą współpracy.

Każde ze źródeł, które wskazali respondenci w naszym badaniu, jest wartościowe i może dostarczyć cennych informacji, wskazujących na potencjalne ryzyko lub powodzenie współpracy. Połączenie ich w procesie weryfikacji, choć czasem czasochłonne i uciążliwe, może pomóc w ustaleniu warunków współpracy, jej jakości, długotrwałości – by możliwie jak najlepiej zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami i ustalić opłacalność całego przedsięwzięcia. 64% badanych przedsiębiorstw tygodniowo nie sprawdza więcej niż 5 kontrahentów, 23% weryfikuje od 6 do 20 podmiotów, a 13% w ciągu tygodnia może podejmować takie działania nawet więcej niż 21 razy! Dlatego warto mieć wypracowane rozwiązania, które usprawnią ten proces, a jednocześnie będą wysokojakościowe, wiarygodne, zaufane – Aleksandra Wilczak-Grzesik z ERIF BIG.

Weryfikacja kontrahentów jest przede wszystkim użyteczna, na co wskazuje 39% respondentów badania. Dla 25% jest to ważny element procesu oceny ryzyka w przedsiębiorstwie. Natomiast w 28% przypadków jest to element wymagany odgórnie – zgodnie z polityką firmy.

Wyzwania nie do pokonania?

Optymalizacja – dla wielu przedsiębiorstw, to słowo klucz. Optymalizacje procesów, zasobów czy kosztów w kontekście weryfikacji klientów z założenia powinny prowadzić do poprawy jakości. Dlatego, aby tak się stało, warto oprzeć ten proces na rozwiązaniach, które przejmują na siebie główny ciężar sprawdzenia partnera – najlepiej w wielu zróżnicowanych źródłach.

Wyzwań, z którymi mierzą się firmy w zakresie weryfikacji swoich partnerów jest wiele. To, co istotne, to fakt, że poszukujemy rozwiązań, które są przede wszystkim proste w obsłudze (43%), kompletne, czyli wykorzystują szeroki zakres danych (40%), szybkie – dają niemalże natychmiastową odpowiedź (40%), dopasowane cenowo (34%) czy dostępne 24/7 (25%). Wszystkie te aspekty pokazują, że dążymy, by proces weryfikacji klienta był możliwie jak najmniej uciążliwy, stawał się rutynową czynnością, a jednocześnie, by był efektywny kosztowo – podsumowuje Michał Szastak z Apfino.

Tendencje wskazują, że im większa organizacja, im więcej zatrudnia pracowników, tym bardziej wzrasta świadomość i wykorzystanie płatnych narzędzi do weryfikacji. Jak się okazuje – największą barierą w korzystaniu z nich jest pobieranie opłat za raporty (38%), konieczność zawarcia umowy z dostawcą danych (20%) czy niepewność dotycząca dokładności informacji (17%). Jednak z badania również wynika, że najwygodniejszą formą rozliczeń za raporty dotyczące weryfikacji kontrahentów jest opłata za każdorazowe sprawdzenie. To zdecydowanie najkorzystniejsza z opcji dla JDG czy małych firm.

Istnieją na rynku narzędzia, które skutecznie wspierają przedsiębiorstwa w weryfikacji kontrahentów z możliwie jak najmniejszym obciążeniem ich własnych struktur, a jednocześnie oferując wysoką jakość  i kompleksowość udostępnianych danych oraz elastyczną formę rozliczeń. Takie narzędzia – jak m.in. Sprawdź kontrahenta, oferowane przez platformę Apfino – umożliwiają firmie optymalizację czasu, który te muszą przeznaczyć na najbardziej czasochłonne procesy – w tym m.in. odzyskiwanie należności (43% respondentów), monitorowanie należności i zobowiązań (20%) czy samą weryfikację (15%). Takie rozwiązania analizują różne źródła, tym samym dostarczając możliwe najpełniejszy, wiarygodny obraz kontrahenta.

Przedsiębiorstwa, które świadomie i odpowiedzialnie podejmują kroki ku weryfikacji swoich kontrahentów, są znacznie mniej narażone na ewentualne opóźnienia w płatnościach czy zatory finansowe. Wykorzystując eksperckie rozwiązania wspierające ich w sprawdzaniu partnerów, oszczędzają nie tylko czas i pieniądze, ale też cenne zasoby – w tym dostępność swoich pracowników. A jednocześnie – co więcej – same stają się wiarygodnym, zaufanym partnerem w biznesie.