Program Moje Ciepło, dlaczego warto z niego skorzystać? Ekspert Saunier Duval wyjaśnia

Rosnące ceny nośników energii powodują, że coraz więcej osób myśli o instalacji pompy ciepła w swoim domu. Temat wciąż budzi dużo wątpliwości ze względu na koszty, jakie trzeba ponieść na ten rodzaj ogrzewania.  Pompy ciepła cały czas jednak zyskują w Polsce na popularności i odpowiedzią na to jest nowy program „Moje Ciepło”. Sprawdź, na czym polega ten program i co można zyskać.

Przede wszystkim jest to następna inicjatywa rządu, po programie „Mój Prąd”. Jego celem jest przekonanie właścicieli nowych domów jednorodzinnych do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą ekologicznego rozwiązania w postaci pompy ciepła. Pieniądze przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie dotyczy nie tylko powietrznych pomp ciepła, ale również gruntowych i wodnych, przeznaczonych zarówno do samego ogrzewania, jak i w połączeniu z przygotowaniem c.w.u. 

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli nowo budowanych domów. Definicja nowego budynku w tym programie mówi o takim, w przypadku którego nie zgłoszono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie tego budynku (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW). Warto dodać, że przewidziano również wsparcie dla nowych budynków, w których złożono już powiadomienie o zakończeniu budowy – warunkiem jest, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Beneficjentem musi być osoba, która wskazana jest w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy. W przypadku współwłasności budynku należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli i poświadczyć o braku podwójnego dofinansowania. Dla osób chcących wymienić źródło ciepła w starszym budynku przeznaczony jest inny program – „Czyste Powietrze”. 

Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH + W nie może przekraczać 63 kWh/m2rok (jeśli wniosek zostanie złożony w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu). W następnych latach może wynosić maksymalnie 55 kWh/m2rok. Dla przypomnienia, w obowiązujących Warunkach Technicznych od stycznia 2021 r. dla budynków nowo wznoszonych wskaźnik EP nie może być wyższy niż 70 kWh/m2rok. Wartość wskaźnika EP można obniżyć m.in. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej bądź montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Wsparcie będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła. Wysokość dofinansowania będzie zależna od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz ewentualnego posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. W programie nie jest przewidziane wsparcie dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest ogrzewanie na paliwo stałe, m.in. biomasę. Sytuacja dotyczy też kominka, który będzie pełnił rolę ogrzewania, np. kominka z płaszczem wodnym – jeśli taki będzie w budynku, nie można skorzystać z dofinansowania. Dotacja natomiast zostanie przyznana w przypadku kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne. W przypadku działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% całkowitej powierzchni budynku, inwestycja nie będzie kwalifikowała się do dofinansowania. Te informacje zostały przekazane podczas cyklu spotkań informacyjnych Doradztwa Energetycznego. Środki na program „Moje Ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego i budżet programu wynosi aż 600 mln zł. 

Nabór wniosków planowany jest na przełom I i II kwartału 2022 r., okres kwalifikacji liczony będzie natomiast od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Przyjmowanie wniosków odbędzie się na podobnej zasadzie, jak w programie „Mój Prąd”. Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, będą mogły złożyć dokumenty z zakończonej inwestycji jedynie drogą elektroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl 

Aby złożyć wniosek należy użyć profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Załączniki potrzebne do wniosku wskazane będą na stronie programu „Moje Ciepło”. Inwestor musi najpierw kupić i zamontować pompę ciepła, a później złożyć wniosek o przyznanie dotacji. 

Głównym zadaniem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie ogrzewnictwa indywidualnego za pomocą energooszczędnych źródeł ciepła. Z pewnością warto skorzystać z możliwości dofinansowania, ponieważ wybór pompy ciepła niesie ze sobą wiele korzyści – jest to dobra alternatywa dla ogrzewania gazowego, olejowego czy też na paliwa stałe. Niezawodne i ekologiczne rozwiązania proponuje w swojej ofercie marka Saunier Duval. W asortymencie marka posiada powietrzne pompy ciepła o zróżnicowanej mocy – od 3 do 12 kW. Można je więc zastosować w budynkach zarówno o mniejszym, jak i większym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Dotyczy to nie tylko nowych budynków, ale również modernizowanych. Pompy ciepła Saunier Duval to gwarancja długotrwałego i pewnego działania instalacji grzewczej. Więcej informacji na temat poszczególnych rodzajów pomp ciepła znajdziesz na stronie www.saunierduval.pl.