PONAD POŁOWA PRODUCENTÓW OPROGRAMOWANIA KORZYSTA Z GEN AI

Warszawa, 26 września 2023 r. – Ponad połowa producentów oprogramowania korzysta w swoich firmach z asystentów kodowania opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI), wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Zdecydowana większość jest zadowolona z zastosowania nowych technologii, wymieniając wśród korzyści szybsze wprowadzenie produktu na rynek, wyższą jakość i niższe koszty.

Asystentów kodowania opartych na modelach bazowych i generatywnej AI oficjalnie wprowadziło lub jest w trakcie wdrażania 57 proc. producentów software’u. Ponadto w 33 proc. firm programiści używają tych rozwiązań na własną rękę. W zaledwie 7 proc. ankietowanych firm nie używa jeszcze technologii AI wspierających tworzenie oprogramowania. Istnieje również grupa firm – 3 proc., które odrzucają używanie AI w procesie tworzenia oprogramowania.

– Generatywna sztuczna inteligencja rewolucjonizuje rynek oprogramowania – mówi Paweł Szreder, partner w Bain & Company. – Często pierwszym i najbardziej powszechnym jej zastosowaniem  są chatboty i inne interfejsy obsługujące komunikację z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale wachlarz wykorzystujących je produktów i usług jest dużo szerszy. Z punktu widzenia samego procesu tworzenia oprogramowania, najważniejszy jest radykalny wzrost produktywności programistów.

Asystenci kodowania AI to nowy rodzaj narzędzi, które wykorzystuje się na etapie tworzenia i testowania kodu. Wspierają programistów w pracy, przyspieszają proces pisania kodu i zwiększają jego bezpieczeństwo.

Wśród firm, które korzystają z asystentów kodowania opartych na generatywnej AI, 75 proc. jest zadowolonych z rezultatów, w tym w 35 proc. przypadków generatywna AI spełniła oczekiwania, a w 40 proc. przekroczyła je. W zaledwie 8 proc. nie spełniła oczekiwań.

Przyspieszenie wejścia produktu na rynek to najważniejsza korzyść z używania narzędzi opartych na AI wymieniana przez 76 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się jakość kodu – wskazana przez 63 proc. respondentów oraz redukcja kosztów 58 proc. Na dalszych pozycjach znalazło się usprawnienie procesu testowania oraz poprawa dokumentacji – odpowiednio 39 i 31 proc.

Szybkość tworzenia kodu to niezaprzeczalna wartość asystentów kodowania, jednak równie ważną zaletą tych narzędzi jest zdolność wychwytywania błędów i poprawienie procesu testowania – dodaje Paweł Szreder. – Pozwala to na redukcję liczby korekt w programie i ogólne podniesienie jakości oprogramowania.

Firmy wytwarzające oprogramowanie nie są jedynymi, które w coraz większym zakresie korzystają ze sztucznej inteligencji. Z badania Bain & Company wynika, że firmy z innych branż najczęściej wdrażają lub testują narzędzia takie jak interfejsy konwersacyjne oparte na czacie, asystenci kodowania oraz centra obsługi klienta wykorzystujące sztuczną inteligencję. Najbardziej powszechnie wykorzystuje się narzędzia oparte na AI w branży integratorów systemów – 90 proc. firm choć raz skorzystało z tych technologii, oraz w marketingu i reklamie – 86 proc.

W opinii Bain & Company innowatorzy, którzy najszybciej sięgnęli po technologie AI w tworzeniu oprogramowania wygrywają walkę konkurencyjną.

Podsumowanie wyników badania nt. wykorzystania AI przez producentów oprogramowania: https://www.bain.com/insights/ai-coding-assistants-are-already-living-up-to-expectations-infographic/

Najnowszy globalny raport poświęcony branży technologicznej: https://www.bain.com/insights/topics/technology-report/

BAIN & COMPANY

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Firma angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dolarów, w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Spółka otrzymała złoty rating od agencji EcoVadis, oceniającej działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu, a tym samym znalazła się w grupie zaledwie 2 proc. firm na świecie, które zdobyły to najwyższe wyróżnienie. Firma powstała w 1973 roku w USA i posiada 65 biur w 40 krajach na świecie. O skuteczności Bain & Company świadczą wyniki klientów.