Ponad 28 tys. zł zwrotu podatku. Błąd czy niespodzianka od fiskusa?

Polski Ład zaskoczył w tym roku podatników szeregiem zmian i nową pulą ulg podatkowych, co w wielu przypadkach przełożyło się na zaskakująco wysokie kwoty zwrotu podatków. Jeden z użytkowników aplikacji Pitbot dostał po złożeniu deklaracji podatkowej wyliczenie, zgodnie z którym ma otrzymać zwrot w wysokości niemal 28 600 zł! Jak to możliwe?

Jak donoszą przedstawiciele aplikacji Pitbot, która służy do rozliczania PIT w formie czatu ze sztuczną inteligencją, jeden z ich użytkowników może spodziewać się za 2022 rok wyjątkowo wysokiej kwoty zwrotu podatku. Przy zadeklarowanych przychodach w wysokości 162 991 zł, otrzyma on, zgodnie z szacunkami aplikacji, zwrot podatku opiewający na zawrotną sumę 28 568 zł.

Wspomniany użytkownik skorzystał w swoim rozliczeniu z ulgi na powrót oraz ulg rodzinnych. Pierwsza z nich dotyczy osób, które w ostatnim roku podatkowym zmieniły rezydencję podatkową z zagranicznej na polską. W ramach ulg dla rodziców, uwzględniono ulgę 4+ oraz prorodzinną. Oznacza to zwolnienie podatkowe przychodów do 85 528 zł oraz zwrot podatku na każde dziecko. W przypadku czwórki pociech ulga wyniesie 6 924,12 zł oraz po 2700 zł na każde kolejne dziecko. W konkretnym, przytoczonym przykładzie nasz użytkownik posiada właśnie czwórkę dzieci – podsumowuje Maciej Wawrzyniak, współzałożyciel aplikacji PitBot.

Świadomość podatkowa popłaca

Przedstawiciele aplikacji Pitbot radzą, by świadomie podchodzić do rozliczeń podatkowych i zapoznać się z listą ulg, które nam przysługują. A w tym roku jest ona dość pokaźna. Skupia opcje dostępne zarówno dla osób zatrudnionych na etacie, umowie zleceniu czy o dzieło, jak i właścicieli firm. Poniżej wymieniamy benefity przysługujące osobom rozliczającym PIT-37:

Ulgi rodzinne:

 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem – znany od lat sposób, opłacalny szczególnie jeśli między małżonkami występują duże różnice dochodów, a jeden z małżonków wchodzi w drugi próg podatkowy,
 • rozliczenie wspólnie z dorosłym dzieckiem – możliwość rozliczenia się samodzielnego rodzica wspólnie z pełnoletnim dzieckiem, o ile dochody dziecka nie przekraczają limitu,
 • zwolnienie 4+ (dla rodzin wielodzietnych) – możliwość zwolnienia z podatku rodziców i opiekunów minimum czwórki dzieci, których dochody nie przekraczają 85 528 zł na opiekuna,
 • ulga na dziecko – ulga podatkowa na każde dziecko,

Ulgi dla osób z niepełnosprawnością:

 • ulga na leki – dla osób z niepełnosprawnością,
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny – dla osób z niepełnosprawnościami, przysługuje w wysokości poniesionych wydatków,
 • ulga na samochód dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – przysługuje w wysokości do 2 280 zł,

Pozostałe ulgi:

 • zwolnienie dla nierezydentów – zwolnienie z podatku, jeśli dochody takiej osoby nie przekroczą limitu 85 528 zł,
 • zwolnienie dla młodych (tzw. “ulga dla młodych”) – zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26 r.ż., pracujących na umowie o pracę lub zlecenie,
 • zwolnienie dla emerytów – możliwość zwolnienia z podatku dla osób rezygnujących ze świadczenia emerytalnego, o ile dochody nie przekraczają 85 528 zł,
 • ulga abolicyjna – za pracę zagranicą,
 • ulga termomodernizacyjna – dla osób, które skorzystały w 2022 roku z usług termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 • ulga na zabytki – dla podatników będących właścicielami zabytku nieruchomego oraz ponoszą z tego tytułu wydatki,
 • ulga na inwestycję w spółkę alternatywną – stanowi zachętę do inwestowania w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym,
 • na składki na związki zawodowe – możliwość odliczenia składek na związki zawodowe do określonej kwoty,
 • IKZE (konto emerytalne) – dla osób inwestujących w Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • ulga na składki ZUS – możliwość odliczenia części składek ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń – dla osób, u których kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń była wyższa od kwoty uzyskanego dochodu,
 • ulga na internet – możliwość odliczenia kosztów lub części kosztów internetu,
 • darowizny:
 • na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze,
 • na kult,
 • na organizacje pożytku publicznego,
 • na cele edukacji zawodowej, na cele walki z COVID-19,
 • tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe – możliwość odliczenia darowizny według zasad dotyczących konkretnego jej rodzaju,
 • ulga dla krwiodawców i dawców osocza – w celu jej uzyskania wymagane jest zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa

Pitbot.pl to program do rozliczeń PIT w formie aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS. Celem twórców startupu – Macieja Wawrzyniaka oraz Macieja Szewczyka – jest wsparcie Polaków w finansowych formalnościach związanych ze składaniem deklaracji podatkowej.

Aplikacja wyróżnia się nowoczesnym podejściem do podatków, oferując prosty, intuicyjny proces złożenia zeznania podatkowego w postaci czatu z „wirtualną księgowością”. Po wysyłce deklaracji użytkownicy otrzymują dostęp do kodów rabatowych partnerów Pitbot. Aplikacja wspiera rozliczenie PIT 11 (umowa o pracę, zlecenie i dzieło) i PIT ZG (dochody z zagranicy).

Program jest dostępny w polskiej oraz ukraińskiej wersji językowej. Użytkownicy Pitbot mogą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz inicjatywy „Akcja Bohater”, której celem jest pomoc obywatelom Ukrainy. Więcej informacji na temat rozwiązania można znaleźć na stronie www.pitbot.pl.