Pomorskie piątym najlepszym regionem inwestycyjnym w Europie

fDi Intelligence, specjalistyczny dział Financial Times, opublikował właśnie 9 ranking europejskich miast i regionów przyszłości. Dzięki skutecznej strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz współpracy instytucjonalno-inwestorskiej województwo pomorskie znalazło się na 5 miejscu w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future 2023. Stawia to region w pozycji jednego z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miejsc w Europie.

Pomorskie regionem inwestycji

Za stworzenie przyjaznego środowiska dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) województwo pomorskie w 2023 r. awansowało z 7 na 5 miejsce w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future 2023. To kolejne wyróżnienie świadczy o tym, że region posiada atrakcyjną ofertę dla zagranicznych inwestorów. Potwierdzeniem jest obecność takich marek, jak Bayer, Epam, Nike, Amazon, State Street, Aptiv, Lacroix, PwC, Nordea, Sii czy Capgemini. Warto podkreślić, że wyróżnienie jest docenieniem całego regionu, zarówno potencjału dużych ośrodków miejskich, jak i obszarów poza głównymi centrami. Istotny wkład w rozwój Pomorza ma Invest in Pomerania, samorządowa inicjatywa zajmująca się promocją gospodarczą regionu. Przez ostatnich dwanaście lat zrealizowano 172 projekty BIZ, przyczyniając się do utworzenia 22 500 miejsc pracy. Zgodnie z bazą fDi Markets, wartość wszystkich ogłoszonych dotychczas na Pomorzu projektów wyniosła 7 mld USD.

W szerokim kontekście

Przy tworzeniu rankingu FDI Strategy brano pod uwagę pięć czynników: potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i lifestyle, efektywność kosztów dla biznesu, dostępność transportową i otwartość na inwestycje. Pomorskie uplasowało się wśród takich regionów, jak Irlandia Północna, Toskania i Kraj Basków. Oznacza to, że strategia przyciągania zagranicznego kapitału jest równie skuteczna, co na zachodzie Europy.

Pomorskie jest jedynym polskim regionem średniej wielkości docenionym za całościową koncepcję rozwoju. W tegorocznym zestawieniu znalazły się również Górny Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Łódź – nagrodzone za otwartość na inwestycje. Biorąc pod uwagę kryterium liczby ludności –  tradycyjnie największy potencjał dostrzeżono w aglomeracji warszawskiej, krakowskiej i poznańskiej.

Patrząc na ranking FDI z szerszej perspektywy widać, że  potencjał drzemiący w poszczególnych regionach kraju jest ogromny, a świadomość tego faktu wśród inwestorów coraz większa.  Na tym tle Pomorze i Trójmiasto – jako biznesowe centrum województwa, docenione w latach 2020/21 oraz 2021/2022 odpowiednio 4 i 12 miejscem w rankingu fDi – dysponuje sporymi możliwościami do rozwoju.

Sailing frigate in harbor of Gdynia, Poland

Ewaluacja Banku Światowego

Dotychczasowe osiągnięcia i klasyfikacje w rankingach skłoniły Invest in Pomerania, inicjatywy koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza do zaproszenia specjalistów z Banku Światowego w celu  przeprowadzenia analizy i wskazania  sektorów priorytetowych, najkorzystniejszych dla kierunku dalszego rozwoju. Opracowano raporty Ocena skutków oddziaływania inicjatywy Invest in Pomerania oraz Wkład do strategii BIZ Invest in Pomerania 2021-2027. Zgodnie z przeprowadzoną  analizą  charakter inwestycji na obszarze regionu był zróżnicowany. W Trójmieście lokowały się projekty technologiczne oraz z zakresu usług dla biznesu. W podregionach, wzdłuż europejskich korytarzy transportowych krzyżujących się w województwie, rozpoczęto inwestycje produkcyjne i logistyczne.

Dzięki specjalistom z Banku Światowego i dokonanej estymacji napływu BIZ, możemy przekonać się, jak znacząco Pomorze rozwinęło się w ciągu ostatnich lat. Analiza  pokazała, że działania strategiczne w sektorach priorytetowych zwiększyły napływ BIZ średnio o 160 proc., a ilość miejsc pracy związanych z BIZ wzrosła o 230 proc. – mówi Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania.

Sektory przyszłości

W analizie Banku Światowego określono dwie grupy inwestycyjne. Pierwsza zawiera sektory już aktywne, których rozwój jest najbardziej prawdopodobny i najbardziej oczekiwany w regionie. Do tej grupy należą m.in. branże elektromobilności, SSC, BPO oraz IT. Drugą grupę inwestycji priorytetowych stanowią sektory cechujące się potencjałem rozwoju oraz dynamicznym wzrostem obserwowanym w ostatnim okresie – branże półprzewodników oraz offshore wind.

BIZ kluczem do rozwoju całego regionu

Obecność zagranicznych inwestorów wpływa na gospodarkę Pomorza wielotorowo. Najwięcej zdają się zyskiwać mieszkańcy, którzy nie tylko otrzymują kolejne miejsca pracy, także w międzynarodowym środowisku. Naturalną konsekwencją bowiem obecności BIZ jest wymiana doświadczeń ze specjalistami z całego świata. Rozpoznawalne marki przyciągają wykwalifikowaną kadrę, a powiększający się talent pool zwiększa atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Raport Banku Światowego można znaleźć pod adresem: https://investinpomerania.pl/baza-wiedzy/raport-banku-swiatowego/.

Natomiast Ranking FDI dostępny jest tutaj: https://www.fdiintelligence.com/European-Cities-and-Regions-of-the-Future-report-2023.

O Invest in Pomerania

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza,  która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Dowiedz się więcej na stronie: www.investinpomerania.pl.