Podwyżka lub „rzucenie papierami” – o tym, jak rosnące koszty życia motywują pracowników do zmiany pracy

06.06.2023 r., Warszawa – Aż 62,81 proc. polskich pracowników oczekuje podwyżki. Co więcej, 45,79 proc. z nich przyznaje, że największym powodem ich niezadowolenia w miejscu pracy jest zwiększenie liczby obowiązków bez wzrostu wynagrodzenia – wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”. Badanie to oddaje nastroje i oczekiwania pracowników na całym świecie, a także wskazuje najważniejsze trendy na rynku pracy.

Od początku pandemii Covid-19 pracownikom na całym świecie żyje się trudniej. Galopująca inflacja i wyższe koszty związane z utrzymaniem, nie sprzyjają pozytywnemu spoglądaniu w przyszłość – aż 27,80 proc. polskich pracowników przyznaje, że ma pesymistyczne nastawienie do obecnego miejsca pracy w perspektywie najbliższych 5 lat. Równocześnie, wielu z nich (33,8 proc.) dodaje, że nie czuje się pewnie w obecnej pracy, jak wynika z danych raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”, przeprowadzonego wśród ponad 32,5 tys. pracowników z 17 krajów.

Oczekiwania pracowników, czyny pracodawców

Polscy pracownicy nie ukrywają, że najważniejsza w pracy jest dla nich wypłata (71,57 proc.). Wydaje się jednak, że polscy pracodawcy nie dostrzegają tej zależności – aż 52,63 proc. pracowników uważa, że ich praca nie jest dostatecznie wynagradzana. Co istotne, niemal co piąty polski pracownik (19,61 proc.) oczekuje w ciągu następnych 12 miesięcy podwyżki o więcej niż 15 proc. Na świecie jedynie co 10 (10 proc.) zatrudniony pragnie takiego wzrostu wynagrodzenia.

– Rosnące koszty utrzymania sprawiają, że pracownicy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek zwracają uwagę na wysokość swoich wypłat i oczekują podwyżek. Z tego względu pracodawcy muszą przyjrzeć się swojej polityce płacowej i dostosować ją do nowej rzeczywistości. Szczególnie ważna dla nich powinna być transparentność i jasna komunikacja dot. płac, ponieważ pracownicy chcą wiedzieć, jakie czynniki warunkują ich pensje oraz jakie są perspektywy ich wzrostu – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Zmiana pracy czy zmiana pracodawcy?

Należy zastanowić się jednak nad tym, czy pracownicy faktycznie zmieniają miejsce zatrudnienia ze względu na niezadowalające warunki finansowe, czy może przez brak realnego porozumienia z pracodawcą. Z badania ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View” wynika, że aż 33,18 proc. polskich pracowników za powód niezadowolenia z pracy podaje brak wsparcia od zarządu. Dodatkowo, 21,23 proc. badanych nie czuje się zauważanych i docenianych za swoją pracę. Co więcej, niemal co piąty (23,00 proc.) polski pracownik uważa, że nie jest dostatecznie wynagradzany za swoje umiejętności, a 23,63 proc. badanych twierdzi, że w stosunku do pełnionego przez nich stanowiska i wykonywanych obowiązków – ich wypłata nie jest sprawiedliwa.

– Pracodawcy stoją przed wymagającym zadaniem – odpowiedzi na rosnące oczekiwania płacowe i wzrost kosztów prowadzenia biznesu. W sytuacji braku możliwości zapewnienia pracownikom podwyżek pracodawcy powinni rozważyć inne formy doceniania, jak np. elastyczność w obszarze godzin pracy lub miejsca jej realizacji, dodatkowe dni wolne czy kursy. Najważniejsze, aby inicjatywy te wynikały z realnych potrzeb zespołu – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

***

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2023 ADP, Inc.