Planujesz zakup materiałów budowlanych? Zwróć uwagę na kwestię pakowania

Wybierając materiały budowlane, można w realny sposób przyczynić się do ochrony środowiska. Oprócz jakości samych materiałów, warto zwrócić też uwagę na kwestię pakowania. Ma to duże znaczenie również ze względu na najnowsze zmiany prawa.

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych i recykling opakowań

Nadrzędnym celem zmian wprowadzanych przez Komisję Europejską jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych. Do 2030 roku ilość ta ma zostać zmniejszona o 5% względem roku 2018, o 10% do 2035 roku i o 15% do 2040 roku. Miałoby to doprowadzić do ogólnego zmniejszenia ilości odpadów w UE o około 37% w stosunku do stanu bez wprowadzania zmian. Przepisy wspierają dodatkowo ponowne zużycie i napełnianie opakowań. Firmy mają mieć obowiązek oferowania konsumentom części produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania. Komisja Europejska chce, by do 2030 roku opakowania w pełni nadawały się do recyklingu. Wśród propozycji znajduje się ustanowienie klas zdolności do recyklingu, na skutek czego do 2030 roku ma zostać zakazane korzystanie z opakowań o zdolności do recyklingu poniżej 70%. W przypadku materiałów budowlanych będzie więc chodziło m.in. o opakowania, które mogą zostać odebrane od klienta i wykorzystane ponownie, np. palety wielokrotnego użytku.

Troska o środowisko naturalne – wspólna odpowiedzialność

Duże zmiany zaczynają się od małych kroków. Każdy z nas swoimi codziennymi wyborami może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dzięki temu przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Obecnie jest to jeden z najbardziej palących problemów. Postępujące zmiany temperatury i problem okresowo pojawiających się susz ma bezpośredni wpływ na życie ludzi i zwierząt. Wystarczy chociażby wspomnieć o problemie dostępu do wody. W Polsce znajdujemy się obecnie poniżej stanu „stresu wodnego”, co oznacza stan zagrożenia deficytem wodnym.

Pokazuje to tylko, jak istotna jest kwestia racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Odpowiedzialność za pozytywne zmiany ciąży na każdym z nas. Duży wpływ mają tu jednak przedsiębiorstwa, które powinny wdrażać strategię zrównoważonego rozwoju, np. poprzez optymalizowanie procesów wytwórczych oraz racjonalne zarządzanie zasobami i odpadami.

Jednym z wyzwań promowanych przez politykę UE jest też osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Szybka redukcja emisji gazów cieplarnianych ma spowolnić globalne ocieplenie.

Produkty URSA – możesz je zamówić na paletach zwrotnych

Do działań ekologicznych zalicza się też świadome decyzje zakupowe. Wybierając produkty firm, które dbają o ochronę środowiska naturalnego, przyczyniasz się do poprawy stanu środowiska. Dobrym przykładem jest tutaj URSA – jeden z wiodących producentów i dystrybutorów wysokiej klasy materiałów do izolacji termicznej i akustycznej. Marka stale poprawia parametry techniczne swoich produktów i dba o racjonalne wykorzystanie zasobów. Mineralna wełna szklana powstaje z materiałów w 100% nadających się do recyklingu.

Rozbudowując swoją strategię ESG o kolejne działania na rzecz środowiska, URSA wprowadza dystrybucję swoich produktów na paletach zwrotnych. W ten sposób firma zaprasza swoich klientów do współdziałania dla dobra naszej planety. Ograniczenie liczby palet wprowadzanych na rynek pozwoli na zmniejszenie wycinki drzew i redukcję emisji CO2 (związanej z produkcja i ich transportem). Inwestorzy nie muszą też martwić się kwestią przechowywania palet i ich utylizacji.

Podsumowanie

O podejmowaniu działań związanych z troską o środowisko mówi się już od dawna. Warto zastanowić się, co można robić we własnym zakresie, podejmując codzienne wybory. Podczas zakupu materiałów budowlanych lepiej wybrać te dostarczane na paletach zwrotnych, które zostaną wkrótce wykorzystane ponownie.