Ørsted Polska z Diamentem Sustainable Economy 2022

Polska spółka duńskiego, państwowego koncernu energetycznego Ørsted, będącego liderem w branży morskiej energetyki wiatrowej, została laureatem ósmej edycji konkursu Diamenty Sustainable Economy 2022. Jury konkursu, który od lat organizowany jest przez Executive Club, przyznało Ørsted Polska tytuł „Lidera Ekologii w Energetyce”.

Uroczyste wręczenie „diamentowych” statuetek laureatom konkursu odbyło się 30 maja br. w hotelu Sheraton Grand w Warszawie podczas gali, będącej zwieńczeniem konferencji Sustainable Economy Summit.

Ørsted Polska został zwycięzcą w kategorii „Lider Ekologii w Energetyce”, w której łącznie nominowanych było pięć firm działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwa nominowane w tej kategorii zostały wskazane przez kapitułę jako te, które realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, a także działają w duchu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Ørsted jest pierwszym na świecie koncernem energetycznym, który przeprowadził transformację swojej działalności, odchodząc od paliw kopalnych i z sukcesem rozwijając biznes oparty o produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Do 2025 roku będzie neutralny dla klimatu w ramach własnej działalności operacyjnej, a w 2040 roku – w ramach całego łańcucha dostaw. 

– Od lat konsekwentnie zmniejszamy nasz ślad środowiskowy, co więcej zobowiązaliśmy się, że wszystkie, budowane przez nas po 2030 roku, morskie farmy wiatrowe, będą miały pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną obszarów, na których powstają. Naszym zobowiązaniom w zakresie ochrony środowiska towarzyszą także wysokie standardy zarządzania, realizowane na wszystkich rynkach, na których działamy. W zeszłym roku warszawskie biuro Ørsted otrzymało nagrodę za najlepsze zrównoważone wnętrze w konkursie PLGBC Green Building Awards 2021, a zaledwie kilka dni temu zostaliśmy wyróżnieni przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znaleźliśmy się na liście firm najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i włączeniem społecznym w Polsce. Dlatego z satysfakcją przyjmujemy tytuł „Lidera Ekologii w Energetyce”. Jesteśmy wdzięczni za uznanie dla naszych starań o świat zasilany wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. To wyróżnienie traktuję także jako wyraz zaufania do Ørsted jako wiarygodnego i wartościowego partnera wspierającego polską, niskoemisyjną transformację – podsumowuje Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku w Offshore Ørsted Polska i ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, która podczas gali odbierała nagrodę w imieniu Ørsted Polska.

Ørsted to duński państwowy koncern energetyczny, który wymyślił i skomercjalizował technologię pozyskiwania energii z wiatru na morzu, czyli morską energetykę wiatrową. Dotychczas firma postawiła 32 farmy wiatrowe na wielu globalnych rynkach, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem światową transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Większość działających na świecie farm wiatrowych Ørsted zarządzana jest przez specjalistów SCADA pracujących z warszawskiego biura firmy. W Polsce koncern obecny jest już przeszło 10 lat. Od roku w partnerstwie z Grupą PGE buduje największą morską farmę wiatrową na Morzu Bałtyckim MFW Baltica (2,5GW). Firma konsekwentnie angażuje się na różnych polach, w tym m.in. na rzecz rozwoju w Polsce silnego i konkurencyjnego łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Jest jednym z około 200 sygnatariuszy polskiego Porozumienia Sektorowego na rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, współpracuje także z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi na rzecz kształcenia kadr i rozwoju nowych technologii MEW.

Inicjatorem konferencji Sustainable Economy Summit, podobnie jak pomysłodawcą konkursu Diamenty Sustainable Economy 2022, jest Executive Club – organizacja biznesowa, od 2005 r. zrzeszająca liderów biznesu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. 

Celem konferencji, odbywającej się cyklicznie, jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu. Natomiast konkurs to forma zaprezentowania i uhonorowania firm, które działają zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi. 

Do tego wyjątkowego, „diamentowego” grona dołączył właśnie Ørsted.

***

Ørsted w Polsce

Ørsted jest obecny w Polsce od 10 lat, zatrudniając obecnie około 300 osób. Polska jest dla Ørsted rynkiem o kluczowym znaczeniu. Oprócz zawiązania partnerstwa z ZE PAK, firma już znacząco inwestuje w morską energetykę wiatrową w polskiej części Morza Bałtyckiego wraz z PGE. Ørsted i PGE wybudują Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW. Jest to największy w Polsce i jeden z pierwszych morskich projektów wiatrowych. Morska Farma Wiatrowa Baltica, powstająca w dwóch fazach (Baltica 2 i Baltica 3), wyprodukuje wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię prawie 4 mln polskich gospodarstw domowych. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych, pierwszy etap inwestycji – Baltica 3 (o mocy do 1 GW) zacznie wytwarzać energię około 2026 r., zaś drugi – Baltica 2 (o mocy ok. 1,5 GW) – około 2027 r.

Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Firma rozwija, buduje i obsługuje morskie oraz lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrociepłownie opalane biomasą, a także dostarcza klientom nowoczesne produkty energetyczne. Ørsted uznano – po raz czwarty z rzędu – za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie, w rankingu Corporate Knights 2021, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych korporacji. Firma znajduje się także na CDP Climate Change A List potwierdzając tym samym swój status światowego lidera w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 6472 osób. Akcje firmy notowane są na giełdzie Nasdaq Copenhagen. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).