Opóźnienia w wypłatach częstym problemem firm

Warszawa, 28 lutego 2023 r. – Jak wskazują wyniki raportu „The potential of payroll: Global payroll survey 2022” firmy ADP, w ostatnich latach znacznie zwiększyła się częstotliwość błędów w paskach płac. Obecnie tylko co trzeci specjalista zajmujący się listami płac (33 proc.) deklaruje jej dokładność powyżej 90 proc. Przed 2020 r. odsetek ten wynosił 52 proc.

Opóźnienia i niedokładność – wyzwania listy płac

Najpowszechniejszymi nieprawidłowościami w obszarze wynagrodzeń są opóźnienia w ich wypłacaniu. Przyznaje tak aż 26 proc. specjalistów zaangażowanych w obszar płac w firmach, które nie korzystają z outsourcingu usług kadrowo-płacowych – wynika z globalnego raportu ADP „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”. Na drugim miejscu w zestawieniu największych wyzwań związanych z płatnościami znalazły się niedokładności w ich wypłacaniu (18 proc.). Problem ten nie jest jednak priorytetem dla większości przedsiębiorstw, ponieważ pracę w ciągu najbliższych 2-3 lat nad poprawą dokładności płac zadeklarowało tylko 36 proc. respondentów. Jak wynika z raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View”, aż połowa Polaków (48,82 proc.) przyznaje, że otrzymuje wypłaty z opóźnieniem. Co alarmujące, aż 11,31 proc. z nich dodaje, że jest to bardzo częste zjawisko.

– Opóźnienia w wypłacie pensji, niedokładność jej naliczenia, utrudniony kontakt z działami HR – te czynniki z obszaru kadrowo-płacowego w znacznym stopniu wpływają na kondycję relacji pracownik-pracodawca. A to właśnie wynagrodzenia są dla większości pracowników największą motywacją do podjęcia pracy. Zatem powtarzające się błędy w obszarze płac psują atmosferę w firmie i mogą powodować odpływ talentów. Co w obliczu dużej konkurencji o pracowników może stanowić o utracie konkurencyjności przedsiębiorstwa – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska. – Niepokojący jest jednak niski odsetek firm planujących poprawę w tym obszarze. Z jednej strony może wskazywać to na umniejszanie znaczenia listy płac z działalności przedsiębiorstw. Z drugiej natomiast na braki możliwości poprawy systemów, wynikające z niedoboru pracowników kadrowo-płacowych – dodaje ekspertka.

Motywacją do podjęcia pracy i jej wykonywania jest głównie otrzymywanie za nią wynagrodzenia. Dobrze, gdy praca jest również pasją i daje możliwość samorealizacji. Niemniej, jest głównie źródłem utrzymania i wszelkie opóźnienia, błędy w naliczaniu wynagrodzenia czy potrącenia powodują duży dyskomfort psychiczny. Takie nieprofesjonalne działania odbierają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa i burzą zaufanie do pracodawcy. Jeśli takie sytuacje się powtarzają, pracodawca staje się nierzetelny. Naturalnym następstwem jest spadek motywacji do pracy i wykonywanie jej z mniejszym zaangażowaniem. To może powodować obniżony nastrój, wzrost poziomu lęku, napięcie i stres – komentuje mgr Martyna Hnatyszyn, psycholog MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. – W sytuacji kryzysu gospodarczego, gdzie prowadzenie domowego budżetu dla wielu rodzin jest dużym wyzwaniem – terminowe wypłacanie wynagrodzenia, prawidłowo naliczonego, zmniejsza poziom napięcia i stresu, daje poczucie bezpieczeństwa i buduje pozytywne relacje na linii pracownik – pracodawca – dodaje psycholog.

Braki w kadrach skutkują błędami w płacach

Jak wynika z raportu „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”, aż 53 proc. badanych wskazało na niedobór pracowników w zespole kadrowo-płacowym. Co więcej, ponad jedna trzecia (38 proc.) przyznała, że w ciągu ostatnich kilku lat z ich firmy odeszło więcej niż 15 proc. specjalistów HR. – Rotacje w zespołach HR są obecnie dużym wyzwaniem dla pracodawców, ponieważ niedobory pracowników kadrowo-płacowych zwiększają presję i obciążenie pozostałych członków zespołu. To z kolei wpływa na wzrost możliwych błędów w płacach, co bezpośrednio rzutuje na nastroje w firmie. Odpowiedzią na te wyzwania dla części przedsiębiorstw może być outsourcing usług kadrowo-płacowych do podmiotów specjalizujących się w tym obszarze lub też rozbudowa zespołu HR – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska.

Obciążenie zespołów HR, wynikające z pandemii COVID-19 i pojawiających się nowych regulacji w obszarze kadrowo-płacowym, sprawiło, że znacznie zwiększyła się liczba błędów i zapytań od pracowników dot. płac. Prawie połowa (45 proc.) specjalistów związanych z płacami „The potential of payroll: Global payroll survey 2022”, przyznaje, że od momentu wybuchu pandemii dostrzegają większą liczbę zapytań od pracowników w firmach, które nie korzystają z outsourcingu usług kadrowo-płacowych. Aż jedna czwarta z nich (26 proc.) dotyczy kwestii, czy przepracowane przez nich godziny dokładnie odpowiadają ich wynagrodzeniu.

Zawód wolny nie może liczyć na terminowe płace

Według raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View”, opóźnienia w wypłatach zdarzają się najczęściej w branży medialnej, w której aż 75,56 proc. pracowników przyznaje, że otrzymuje wynagrodzenie z opóźnieniem. Innym sektorem, mierzącym się z dużym odsetkiem pracowników deklarujących nieterminowość płac, są nieruchomości (64,58 proc.). Co istotne, aż co trzeci pracownik (29,17 proc.) z tego segmentu bardzo często mierzy się z tym problemem. – Najczęściej opóźnienia w wypłacie dotyczą zawodów wolnych, w których dominują umowy cywilnoprawne lub B2B. Niestety często pracownicy zewnętrzni nie są traktowani przez działy rozliczeniowe priorytetowo, przez co otrzymują oni zapłatę nieterminowo. Na pewno w tych branżach firmy mają jeszcze sporo do poprawy w tym obszarze – mówi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2022 ADP, Inc.