Ogrodzenie znaczy bezpieczeństwo

Priorytetową kwestią przy organizacji przestrzeni wokół szkoły jest bezpieczeństwo. Przepisy regulują m.in. jak powinno wyglądać ogrodzenie. O roli parkanu w przestrzeni, w której przebywają dzieci, na przykładzie realizacji wokół placówki edukacyjnej w Bielanach Wrocławskich opowiada ekspert firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. 

Trochę o przepisach

Zapisy dotyczące wyglądu i funkcji ogrodzenia przyszkolnego znaleźć można w trzech rozporządzeniach. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (§ 7 ust. 1) – cały teren szkoły musi zostać ogrodzony. 

O tym, jak powinno wyglądać ogrodzenie, można dowiedzieć się z tzw. Warunków technicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Czytamy tam, że nie może ono stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (§ 41 ust. 1). Co to dokładnie znaczy wyszczególnia ustęp 2: „Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione”. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki (§ 42 ust. 1). Furtki nie mogą utrudniać dostępu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich (§ 42 ust. 2). Szerokość bramy wjazdowej powinna wynosić co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m (§ 43). 

Szerokości te są inne, kiedy mamy do czynienia z drogą pożarową – określa to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wtedy wysokość przejazdu nie może być mniejsza niż 4,2 m, a szerokość nie mniejsza niż 3,6 m, w tym szerokość jezdni musi mieć co najmniej 3 m (§ 13 ust. 1).

Nowa szkoła, nowe ogrodzenie

Wzorcową realizację ogrodzenia przyszkolnego można podziwiać wokół szkoły podstawowej im. UNICEF-u w Bielanach Wrocławskich. W 2019 roku podwrocławska placówka rozpoczęła rozbudowę, której celem było ponad dwukrotne zwiększenie powierzchni przeznaczonej dla uczniów i personelu. Nowy, 4-kondygnacyjny moduł został podzielony na część edukacyjną i sportową (sala gimnastyczna i sala fitness).  Właśnie tę świeżo powstałą część (obejmującą także nowy plac zabaw) ogrodzono wykorzystując elementy Systemu Uniwersalnego z oferty firmy Plast-Met. Generalny wykonawca placówki w Bielanach Wrocławskich to stały partner lubińskiego przedstawicielstwa firmy Plast-Met Lubin Systemy Ogrodzeniowe.

System Uniwersalny obejmuje gamę produktów, wśród których znaleźć można bramy przesuwne, dwuskrzydłowe, furtki, przęsła, słupki i akcesoria dodatkowe. W przęsłach zastosowano pionowe wypełnienie profilowe. Warto wspomnieć, że w tym przypadku wykorzystano bramę przesuwną Specjal o solidnej konstrukcji i lekkim, estetycznym designie. Realizacja wymagała dużego doświadczenia, bowiem konieczne okazało się zastosowanie dwóch wysokości przęseł i mocowanie przegrody zarówno w gruncie, jak i na murkach. Nowe ogrodzenie doskonale pasuje do minimalistycznej architektury dobudowanej części, składającej się z prostopadłościennych brył z licznymi przeszkleniami oraz tynkiem w kolorach białym i szarym. 

– Za wyborem systemu uniwersalnego do tej realizacji przemawiał doskonały stosunek jakości do ceny – mówi Elwira Przybylska z firmy Plast-Met Lubin Systemy Ogrodzeniowe. – To jednak nie wszystko. Liczyły się również właściwości funkcjonale. Pionowe profile są przy szkole po prostu bezpieczniejsze – dzieci nie mogą się na nie wspiąć ani między nimi przecisnąć. Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, ponieważ mamy duże doświadczenie, jeżeli chodzi o budowę ogrodzeń wokół publicznych placówek. Podobną przegrodę jak w Bielanach montowaliśmy też przy szkole w Piechowicach pod Jelenią Górą, grodziliśmy również tereny wokół hal i komisariatów policji. Za każdym razem System Uniwersalny sprawdzał się doskonale.

Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe z siedzibą w Trzebnicy to jeden z czołowych producentów nowoczesnych i trwałych systemów ogrodzeniowych w Polsce. Firma specjalizuje się w produkcji takich wyrobów jak: nowoczesne ogrodzenia frontowe, modułowe ogrodzenia frontowe, lampy LED, Centerbox, panele ogrodzeniowe, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria oraz bramy i furtki. Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe istnieje na rynku od 1988 r. i jest firmą ze 100% polskim kapitałem. www.plast-met.pl