Nest Bank po raz kolejny ze złotym medalem EcoVadis

Medal EcoVadis przyznawany jest firmom mającym najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nest Bank od lat bierze udział w badaniu i dzięki wysokim ocenom we wszystkich kategoriach, tak, jak w roku ubiegłym, otrzymał złoty medal.

Zrównoważony jak … Nest!  
Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania wpływają nie tylko na nasze życie, ale też na życie przyszłych pokoleń. Naszym celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Bierzemy to pod uwagę w naszych działaniach biznesowych, dlatego w tym roku wprowadziliśmy kartę wirtualną jako alternatywę do plastikowych kart bankowych.  Takich kart wydaliśmy już ponad 11 tys.!  Warto też dodać, że aż 85% kont w 2022 roku w Nest założono online, przy maksimum bezpieczeństwa i minimum formalności. A to dopiero początek, zapowiada Magdalena Zajkowska, Wiceprezeska Zarządu Banku.
Złoto dla najlepszych
Medal EcoVadis jest jednym z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień w dziedzinie oceny zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym. Badanie EcoVadis bada praktyki biznesowe banków pod kątem: społecznej odpowiedzialności,  ochrony środowiska,  etyki biznesowej łańcucha dostaw.
Nest Bank zdobył wysokie oceny we wszystkich tych obszarach, co przyczyniło się do przyznania mu medalu. Bank wziął udział w badaniu po raz czwarty.
Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymania tego wyróżnienie. Potwierdza ono nasze zaangażowanie w budowanie zrównoważonej przyszłości. To zgodne z naszymi wartościami jako organizacji. Dlatego kontynuujemy i rozwijamy nasze inicjatywy. Zdobycie tego medalu nie byłoby jednak możliwe bez determinacji całego zespołu, który prywatnie angażuje się w ochronę środowiska naturalnego, podkreśla Magdalena Zajkowska, Wiceprezeska Zarządu Banku.