Na straży sieci

Rozwiązania do ochrony punktów końcowych są niezbędnym zabezpieczeniem firmowych sieci, ponieważ każde urządzenie z dostępem do Internetu jest potencjalnym celem ataku.

Powierzchnie ataków zwiększają się co roku, przybywa też zagrożeń. Liczba nowych próbek złośliwego oprogramowania stale rośnie. Eksperci cyberbezpieczeństwa z G DATA CyberDefense zidentyfikowali około 50 milionów różnych złośliwych programów w 2022 roku. To dwukrotnie więcej niż w 2021 r. Aby kompleksowo chronić sieć, potrzebne jest zintegrowane oprogramowanie łączące różne typy zabezpieczeń. Takie zadanie pełnią rozwiązania Endpoint Protection. Gwarantują one proaktywną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, firewall oraz wydajne zarządzanie poprawkami. Połączenie tych technologii jest znacznie skuteczniejsze niż stosowanie odrębnych produktów zabezpieczających, które nie mogą się ze sobą komunikować. Zarządzanie pakietem rozwiązań odbywa się za pomocą jednej konsoli.

Endpoint Protection zabezpiecza przed zagrożeniami czyhającymi na firmowe sieci wszystkie punkty końcowe, między innymi komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne. Stale je monitoruje i identyfikuje zagrożenia.

Ochrona punktów końcowych przynosi wiele korzyści.

Organizacje korzystające z EPP wiele zyskują. Ochrona sieci staje się łatwiejsza, skuteczniejsza, scentralizowana i bardziej wszechstronna. Warte zaznaczenia korzyści to:

– Pojedyncze, centralne zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych.

Bez względu na rodzaj i lokalizację sprzętu można nim zarządzać z jednej konsoli.

– Automatyzacja wielu zadań związanych z dostarczaniem, rejestracją, zarządzaniem, aktualizacją i wycofywaniem wszystkich punktów końcowych.

– Proaktywna ochrona.

Wdrożenie Endpoint Protection jest doskonałym sposobem na identyfikację i zapobieganie atakom, ponieważ nie tylko monitoruje ono aktywność sieciową, ale rozwiązanie to pomaga również we wczesnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Założeniem takiej ochrony jest wykrycie zagrożeń, zanim spowodują szkody.

– Bezpieczna praca zdalna.

Ochrona punktów końcowych oferuje znacznie większą ochronę w porównaniu z używaniem tradycyjnego oprogramowania antywirusowego. Pracownicy zdalni mogą z dowolnego miejsca bezpiecznie łączyć się z firmową siecią.

– Zabezpieczenie organizacji przed stratami finansowymi wynikającymi z kradzieży danych lub tożsamości.

Technologie proaktywne następnej generacji

Do większości ataków na sieci korporacyjne dochodzi przy użyciu znanego złośliwego oprogramowania, które co sekundę próbuje przebić się przez zewnętrzne warstwy obronne. Klasyczne wykrywanie złośliwego oprogramowania przy użyciu sygnatur jest ściśle powiązane z wykrywaniem zachowań i odgrywa kluczową rolę w koncepcji Layered Security, umożliwiającej wczesne wykrywanie zagrożeń. Oprócz skanowania antywirusowego u użytkowników, technologie zabezpieczeń opierają się również na sygnaturach, które działają na granicach sieci w ramach warstwowej koncepcji bezpieczeństwa – na przykład filtr poczty e-mail lub adresów URL. Pozwala to wykrywać złośliwe pliki w sieci przed dotarciem do użytkowników.

Jeśli złośliwe oprogramowanie zostanie przechwycone przez sygnaturę na pierścieniach obronnych, nie może spowodować żadnych uszkodzeń. Wirus tylko wtedy może spełnić swoją rolę, gdy złośliwy kod jest rzeczywiście wykonywany i otrzymuje czas obliczeniowy w procesorze. Złośliwe oprogramowanie, które przezwycięży wszystkie poziomy ochronne i zostanie aktywowane na użytkowniku, napotka na ostatnią linię obrony – wykrywanie behawioralne.

Przy wyborze kompleksowych rozwiązań, warto zwrócić uwagę, czy zawierają technologie nowej generacji, jak na przykład algorytmy heurystyczne, Exploit Protection, BankGuard, Keylogger Protection, Kontrola zachowania. Technologie te są w stanie wykryć i powstrzymać nieznane złośliwe oprogramowanie zanim spowodują one szkody. W następnym kroku wykryte oprogramowanie jest dodawane do listy sygnatur złośliwych programów, dzięki czemu zewnętrzne pierścienie obronne mogą interweniować na wczesnym etapie kolejnego ataku.

————

www.GDATA.pl