MSD Animal Health zaprasza do konkursu “Pignnovation Award”

Udział mogą wziąć uczelnie, grupy badawcze, startupy, które pomagają zmieniać sektor trzody chlewnej.

Warszawa, 9 maja 2024 – MSD Animal Health, część firmy Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA (NYSE: MRK), ogłasza konkurs “High-Quality Pork Pignnovation Award”. Celem inicjatywy jest wsparcie branży poprzez popularyzację najnowszych osiągnięć z zakresu hodowli trzody chlewnej. Nagrody otrzyma trzech laureatów z grona uczelni, grup badawczych, startupów za projekty łączące innowacyjność i rozwiązania technologiczne na rzecz trzody chlewnej. Do konkursu można zgłaszać innowacje z różnorodnych obszarów – reprodukcji, wzrostu, zdrowia, dobrostanu, zrównoważenia i innych.

– MSD Animal Health ogłasza konkurs “High-Quality Pork Pignnovation Award”, popularyzujący innowacje na rzecz trzody chlewnej. Inicjatywa wpisuje się w nasze działania na rzecz zdrowia zwierząt na całym świecie – mówi Tiago Arantes, associate vice president, Livestock Global Marketing, MSD Animal Health.

Pula nagród wynosi 150 000 USD (ok. 600 000 PLN). Kwota zostanie rozdzielona między trzech laureatów: zdobywcę miejsca pierwszego (75 000 USD), drugiego (50 000 USD) oraz trzeciego (25 000 USD). Zwycięzców poznamy we wrześniu br.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne pod adresem: http://www.pignnovationaward.com/. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

Kryteria konkursowe

Do programu można zgłaszać rozwiązania i pomysły, wprowadzające innowacyjne zmiany do sektora trzody chlewnej z wykorzystaniem technologii. Zgłoszenia będą oceniane pod kątem jakości projektu i jasności jego przedstawienia, realistyczności celów, znaczenia i wpływu na społeczeństwo lub dobrostan, oryginalności. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie oceny uwzględniającej również porównanie z konkurencyjnymi zgłoszeniami. Wyboru dokona kapituła złożona ze specjalistów MSD Animal Health oraz ekspertów zewnętrznych.

Zgłoszenie do konkursu obejmuje m.in. trzystopniowy biznesplan – z krótkim opisem sytuacji, jasno zdefiniowanym problemem i analizą rynku. Aplikacja powinna zawierać metody badań, oczekiwane wyniki i budżet. Zgłoszenie musi dotyczyć projektu nadającego się do wdrożenia i łączącego innowacyjność z technologią.

O MSD Animal Health

W firmie MSD, znanej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pod nazwą Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA, jednoczymy działania wokół naszego celu: wykorzystujemy najnowsze odkrycia nauki, aby na całym świecie ratować życie i poprawiać jego jakość. Od ponad wieku znajdujemy się w czołówce w dziedzinie badań, czego efektem są leki, szczepionki i innowacyjne rozwiązania dla zdrowia odpowiadające na globalne wyzwania. MSD Animal Health, dział firmy Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA, jest jednostką firmy MSD skupioną na zdrowiu zwierząt. Realizując misję The Science of Healthier Animals® (tł. Nauka na rzecz zdrowszych zwierząt), MSD Animal Health oferuje lekarzom weterynarii, rolnikom, producentom, właścicielom zwierząt oraz instytucjom rządowym jedną z najszerszych gam leków weterynaryjnych, szczepionek, rozwiązań i usług w zakresie zarządzania zdrowiem. To również szeroki pakiet technologii obejmujący produkty do identyfikacji, trackingu oraz monitoringu. Celem MSD Animal Health jest zapewnienie zdrowia, poprawa wyników i dobrostanu zwierząt, a także wspieranie osób, które się nimi opiekują. Firma intensywnie inwestuje w obszarze badań i rozwoju oraz w globalny, nowoczesny łańcuch dostaw. MSD Animal Health obecna jest w ponad 50 krajach, a jej produkty – na 150 rynkach. Dodatkowe informacje: www.msd–animal–health.com, LinkedIn oraz X (wcześniej Twitter).

Oświadczenie dotyczące przyszłości firmy Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA

Niniejsza informacja prasowa firmy Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA („spółka”) zawiera „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu postanowień „bezpiecznej przystani” amerykańskiej ustawy The U.S. Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Oświadczenia opierają się na aktualnych przekonaniach i oczekiwaniach kierownictwa firmy i są obarczone znaczącym ryzykiem i niepewnością. Jeśli założenia okażą się niedokładne lub zmaterializują się nieprzewidziane zagrożenia czy niepewność, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przyszłości.

Zagrożenia i niepewność obejmują między innymi ogólne warunki branżowe i konkurencję, ogólne czynniki ekonomiczne, w tym wahania stóp procentowych i kursów walutowych, wpływ regulacji przemysłu farmaceutycznego i ustawodawstwa dotyczącego opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych i na świecie, globalne trendy w zakresie ograniczania kosztów opieki zdrowotnej, postęp technologiczny, nowe produkty i patenty uzyskane przez konkurentów, wyzwania związane z opracowywaniem nowych produktów, w tym uzyskiwanie zgody organów regulacyjnych, zdolność firmy do dokładnego przewidywania przyszłych warunków rynkowych, trudności lub opóźnienia produkcyjne, niestabilność finansowa międzynarodowych gospodarek i ryzyko związane z suwerennością, uzależnienie od skuteczności patentów i innych zabezpieczeń firmy dla innowacyjnych produktów oraz narażenie na spory sądowe, w tym spory patentowe i/lub działania regulacyjne.

Firma nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nabycia nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy w inny sposób. Dodatkowe czynniki, które mogą spowodować, że wyniki będą się znacznie różnić od tych opisanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, można znaleźć w rocznym raporcie firmy na formularzu 10–K za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz w innych dokumentach firmy w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostępnych na stronie internetowej SEC (www.sec.gov).

PL-NON-240400010