Mangata Holding wypracowała rekordowe wyniki w 2021 roku

Podwojenie skonsolidowanego zysku netto oraz wzrost przychodów o 40%

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, działająca w segmentach produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 791 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 40%-owy wzrost w porównaniu do 2020 r. Był to najwyższy poziom sprzedaży w historii Holdingu. Największy wzrost przychodów odnotowano w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów – o 161 mln zł, czyli o 53% w relacji do roku ubiegłego. Segment ten odpowiada za blisko 60% przychodów Grupy. Wysoki poziom sprzedaży przełożył się na prawie 130 mln zł EBITDA (wzrost o 75%). W ubiegłym roku Grupa podwoiła skonsolidowany zysk netto (wzrost o 107%) osiągając blisko 72 mln zł, co również stanowi historyczny rekord Holdingu.

Pomimo niestabilnych warunków rynkowych Mangata Holding osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży na wyższym poziomie niż w 2020 r. – wzrost o 25%. Z kolei marża EBITDA wyniosła 16,4% wobec 13,1% w ubiegłym roku. Rentowność zysku netto w roku 2021 osiągnęła poziom 9,1% wobec 6,1 % w 2020.

Ubiegły rok był kolejnym dosyć nieprzewidywalnym okresem dla przemysłu. Pomimo znaczącego wzrostu popytu na rynku, musieliśmy zmierzyć się z szeregiem trudnych do przewidzenia zdarzeń. Wśród czynników, które destabilizowały rynki były m.in.: skokowo rosnące ceny stali, gazu oraz energii czy też brak podzespołów elektronicznych, który miał największy wpływ na segment automotive. Pomimo tego, we wszystkich trzech segmentach produkcyjnych, zrealizowaliśmy znacznie wyższe wolumeny produkcji. – powiedział Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding SA. – Bardzo dobra rentowność była zasługą m.in. realizowania polityki inwestycyjnej, która jest ukierunkowana na modernizację oraz działania służące optymalizacji technologicznej – dodał prezes.

Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów, za który odpowiada Kuźnia Polska, MCS oraz Masterform, odnotował wzrost 53% (465 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowiących 60% sprzedaży ogółem).

W segmencie Elementów Złącznych (Śrubena Unia), przychody ze sprzedaży wyniosły 160,8 mln zł, co stanowiło wzrost o blisko 36% rok do roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży to przede wszystkim efekt zwiększonego popytu rynkowego oraz podwyżki cen stali.

Segment Armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama) odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 162 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 14%. Pomimo pandemii Covid-19, sprzedaż w tym segmencie w 2020 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie, dlatego nie odnotowano tak wysokiej dynamiki wzrostu przychodów w 2021 r., jaka ma miejsce w pozostałych segmentach działalności Grupy.

– W minionym roku w segmencie automotive miała miejsce odbudowa sprzedaży i silny trend wzrostowy popytu rynkowego. Wynikało to m.in. z ożywienia na rynkach europejskich i amerykańskim. W segmencie Elementów złącznych – za który w ramach działalności Holdingu odpowiedzialna jest Śrubena Unia – oprócz zwiększonego popytu, na wzrost przychodów ze sprzedaży, miały również podwyżki cen stali, co ma miejsce również i w tym roku. Dzięki odpowiednim mechanizmom indeksującym staramy się przekładać wzrosty na ceny naszych produktów.-  powiedział Leszek Jurasz, Prezes Zarządu Mangata Holding SA.

Grupa zanotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży na większości obsługiwanych rynkach. Najistotniejszy wzrost w ujęciu procentowym odnotowano na rynku polskim, gdzie przychody ze sprzedaży były wyższe o 56%. Na rynkach Unii Europejskiej odnotowała 35% wzrost przychodów, natomiast na pozostałych rynkach wygenerowała wzrost o blisko 28%. Największym rynkiem zbytu dla Grupy pozostaje rynek krajowy, na którym realizowane jest około 30% sprzedaży. Głównymi kierunkami sprzedaży wśród krajów Unii Europejskiej są: Niemcy, Finlandia oraz Czechy. Natomiast w gronie kluczowych rynków pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii.

W latach 2016-2021 Mangata Holding wypłaciła akcjonariuszom łącznie aż 155 mln zł dywidendy. W ubiegłym roku Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 4,5 zł na akcję (łącznie 30 mln zł).

Naszym celem jest systematyczna realizacja polityki dywidendowej komunikowanej w 2017 roku. Wyniki finansowe za ubiegły rok i obecna pozycja gotówkowa Grupy umożliwiają zarządowi Mangaty planowanie wypłaty dywidendy w tym roku. Wkrótce Rada Nadzorcza i akcjonariusze (WZA) podejmą  decyzję w tej sprawie.  W naszych założeniach planu finansowego oczekujemy  wypłatę dywidendy nie niższej niż rok temu.– podkreśla Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Mangata Holding S.A.

Zgodnie z założeniami strategicznymi Holding planuje przeznaczać średnio 50 proc. zysku corocznie na wypłatę dywidendy.