Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2023 r.

Lokum Deweloper w I kwartale br. wypracował 57,7 mln zł przychodu (+45% r/r) oraz 9,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 6,7 mln zł straty netto rok wcześniej), co oznacza marżę w wysokości 15,8%.

Wynik I kwartału został rozpoznany ze 106 lokali (+68% r/r). W tym czasie umowami deweloperskimi i przedwstępnym objętych zostało 156 mieszkań (+114% r/r). Na koniec marca br. Lokum Deweloper miał również zawarte 72 umowy rezerwacyjne (+41% r/r). Oferta Grupy obejmowała 591 lokali, z czego 46% to mieszkania gotowe do odbioru. Z końcem I kwartału deweloper prowadził budowy obejmujące 696 lokali.

Raportowana przez nas w I kwartale br. marża w wysokości niespełna 16% jest wynikiem przekazania lokali, których realizację rozpoczęliśmy 2 lata temu, na gruntach zakupionych przez nas kilka lat wcześniej, w niskich cenach. Dziś takie ceny działek są już niestety nieosiągalne. Również koszty budowy tych projektów oparte były o stawki sprzed podwyżek cen materiałów i wykonawstwa, sięgających 40% – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. Jesteśmy gotowi do wprowadzania nowych projektów do sprzedaży. Tym bardziej cieszy nas poprawiająca się sytuacja finansowa naszych klientów, która pozwoli zaakceptować, adekwatne do wyższych kosztów realizacji, wyższe ceny mieszkań. Spodziewamy się, że do końca roku wzrosną one o ok. 14%-17%, dzięki czemu zyskamy możliwość uruchomienia nowych inwestycji, co i tak niestety będzie się wiązało z akceptacją przez nas niższych marż, ze względu na znacznie wyższe koszty realizacji. W inwestycjach gotowych, zrealizowanych w oparciu o historycznie niskie koszty, stosujemy adekwatnie niskie ceny sprzedaży, dając naszym klientom możliwość zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. Zasób ten jednakże wkrótce się wyczerpiedodaje prezes Kuźniar.

Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/LokumDeweloper

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Więcej informacji: www.lokum-deweloper.pl lub na twitter.com/LokumDeweloper