Kolejny awans Polaka w międzynarodowych strukturach Iron Mountain. Dominik Wcibisz objął stanowisko Regional Implementations Lead w regionie CE, DACH i Benelux

Dominik Wcibisz, pełniący dotychczas funkcję Digital Solutions Managera, z początkiem marca objął nowe stanowisko w międzynarodowych strukturach Iron Mountain. Jako Regional Implementations Lead będzie odpowiedzialny za zarządzenie zespołami specjalistów w zakresie wdrożeń projektów, a także rozwoju i implementacji oprogramowania dla klientów w regionie CE, DACH i Benelux.

Dominik Wcibisz dołączył do zespołu Iron Mountain Polska w 2010 r. Przez blisko 12 lat rozwijał swoje kompetencje w obszarach cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, zarządzania procesami i zespołami projektowymi oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, specjalizując się we współpracy z organizacjami z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. W 2018 r. pracodawca uhonorował go nagrodą „Plays to Win” stanowiącą najwyższe wyróżnienie w programie uznania pracowników Iron Mountain z całego świata. Dominik Wcibisz został również zaproszony do udziału w wewnętrznym programie rozwojowym Global Management Development Program, który jest zarezerwowany dla wyróżniających się w skali globalnej managerów. 

Na nowe stanowisko awansował z funkcji Digital Solutions Managera, którą pełnił przez ponad 2 lata. Spośród realizowanych z sukcesami projektów w tym okresie warto wyróżnić wdrożenie technologii CSP/ECM w jednej z największych instytucji z sektora publicznego w Niemczech i jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie, a także uruchomienie platformy umożliwiającej obsługę dokumentacji finansowej w wiodącej organizacji z branży medycznej. 

W roli Regional Implementations Lead przejąłem kierownictwo nad zespołami Project Managerów  odpowiedzialnych za wdrożenia projektów, a także rozwój i implementację oprogramowania ECM/CSP dla naszych partnerów w regionach CEE, DACH i Benelux. Wierzę, że dzięki kreatywności, a także nieszablonowemu podejściu do transformacji cyfrowej, jesteśmy w stanie zawsze być o krok przed oczekiwaniami biznesu. Najwyższym priorytetem moich działań będzie kształtowanie innowacyjności w zarządzanych przeze mnie zespołach, a także realizacja projektów w oparciu o bliskie mi wartości, takie jak budowanie trwałych relacji biznesowych i nieustanne dążenie do optymalizacji – mówi Dominik Wcibisz, Regional Implementations Lead CE, DACH, Benelux w Iron Mountain.

Dominik Wcibisz jest absolwentem Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki. Po ukończeniu studiów magisterskich dołączył do zespołu Iron Mountain, gdzie rozpoczął swoją karierę zawodową.

O Iron Mountain Polska:

Iron Mountain Polska to lider rynku zarządzania informacją, archiwizacji i digitalizacji dokumentów. Zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie: consultingu procesów po stronie klienta, cyklu życia dokumentów w organizacji oraz ich digitalizacji. Jest także dostawcą systemów do zarządzania procesami oraz informacją w efektywny i bezpieczny sposób. Prowadzi działania z zakresu bezpiecznego przechowywania, składowania, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji tradycyjnej, cyfrowej jak i zużytego sprzętu IT. Firma oferuje dedykowane rozwiązania sektorowe, m.in.: dla branży finansowej i ubezpieczeniowej, służby zdrowia, kancelarii prawnych, a także instytucji publicznych oraz firm geodezyjnych i kartograficznych. 

Iron Mountain Polska to 25 lat doświadczenia, ponad 1800 klientów, a także 9 milionów przechowywanych pudeł z dokumentami i prawie 100 milionów skanowanych stron rocznie.

Iron Mountain Polska jest częścią Iron Mountain Inc. – globalnego lidera w branży zarządzania informacją, założonego w 1951 roku w Livingstone w USA. Firma działa w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach i notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IRM).

Więcej informacji na temat Iron Mountain można znaleźć na stronie www.ironmountain.pl