Kaufland wyznacza nowe standardy w logistyce. Sieć wdraża autorskie palety składane

Kaufland nadaje priorytet zrównoważonej logistyce i nieustannie poszukuje optymalizacji w zakresie transportu, doskonaląc procesy i wdrażając innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich są autorskie palety składane, tzw. Kaufland Klapp-Palette (KKP). Umożliwiają one nie tylko lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i ograniczają liczbę kursów samochodów ciężarowych, czym wspierają ograniczenie emisji CO2, ale także znacznie ułatwiają zarówno kompletację towarów, jak również ich wykładanie na półki w sklepach.

Zrównoważone procesy logistyczne

Składana, metalowa paleta, będąca autorskim rozwiązaniem opracowanym i wdrożonym przez Kaufland, wyznacza nowe standardy w logistyce. Używana każdego dnia jednostka transportowa w dłuższej perspektywie przyczynia się do optymalizacji całego procesu logistycznego, wspierając jednocześnie cele zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie innowacyjnych palet pozwala na wykorzystanie w pełni przestrzeni załadunkowej pojazdów ciężarowych, co z kolei przekłada się na zoptymalizowanie wielkości frachtu i związaną z tym redukcję emisji CO2. Przemyślana konstrukcja palety sprawia, że jej żywotność sięga ponad dziesięć lat, wobec czego jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjna europaleta. Dzięki stabilnym ścianom bocznym wymaga ona o 50% mniej plastikowej folii do odpowiedniego zabezpieczenia transportowanych produktów w odniesieniu do konwencjonalnych jednostek transportowych. Przekłada się to na redukcję zużycia tworzyw sztucznych nawet o 250 ton w skali roku.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Nowe palety opracowane przez Kaufland odznaczają się jednocześnie łatwością obsługi, która warunkuje bardziej komfortową pracę osób zatrudnionych w sklepach i magazynach. Jako ergonomiczne rozwiązanie ma to również walory prozdrowotne. Dzięki wysokości kompletacji wynoszącej 1,2 m pracownicy sieci zawsze pracują w optymalnym ustawieniu ciała, odciążając kręgosłup. Wykładanie i układanie towarów jest znacznie szybsze.

Wdrażane do użytku składane palety KKP to nośnik ładunku, który zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadał na wyzwania w całym łańcuchu logistycznym. Nowe palety ułatwiają naszym pracownikom codzienną pracę w centrach dystrybucyjnych oraz w sklepach. Ich obsługa redukuje konieczność pracy powyżej obręczy barkowej, co znacznie zmniejsza nakład potrzebnych sił zarówno do kompletacji w magazynie, jak i wykładania towaru na półki sklepowe. Używanie palet KKP zwiększa produktywność o 10%, ponieważ przekładanie towarów jest dzięki nim dużo szybsze i łatwiejsze. Poza ergonomią pracy innowacyjne palety pozwalają nam istotnie zmniejszyć emisje CO2 w całym łańcuchu logistycznym, co precyzyjnie wpisuje się w strategie zrównoważonego rozwoju naszej sieci – mówi Mateusz Staniszewski, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Woli Krzysztoporskiej.

Składane palety zostaną wdrożone przez Kaufland w pierwszej połowie września br. i wstępnie będą wykorzystywane do transportu artykułów świeżych. W początkowej fazie wdrożeń nowa jednostka ładunkowa będzie obsługiwana przez magazyn centralny w Woli Krzysztoporskiej. Na początek sieć będzie dysponować 1200 paletami, z pomocą których krok po kroku Kaufland zrewolucjonizuje współczesny świat logistyki.