Kaufland sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie

Sieć marketów Kaufland podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie – dokument, w którym przedsiębiorstwa dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania i podejmowania działań na rzecz ochrony praw dziecka w całym łańcuchu wartości. Firma podkreśla w ten sposób swoje przywiązanie do respektowania praw człowieka stanowiących jeden z fundamentów jej działalności. Jako sygnatariusz Karty Kaufland deklaruje m.in. odpowiedzialne kształtowanie oferty i komunikacji adresowanych do dzieci i wykorzystujących ich wizerunek.

Inicjatywa przewiduje także zobowiązanie do prowadzenia odpowiedzialnej polityki zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych rodzicom. Dokument, który przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi, został podpisany przez Kaufland podczas Gali Karty Różnorodności, która jest jednym z ważniejszych wydarzeń dotyczących DEI (Diversity, Equity, Inclusion) w Polsce.

Podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie pieczętuje fakt, że postępowanie zgodnie z prawem oraz uczciwa konkurencja są nieodłącznymi elementami funkcjonowania firmy Kaufland. W naszej działalności zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i kodeksów postępowania w zakresie poszanowania praw człowieka i etycznego ładu korporacyjnego, które wynikają z takich międzynarodowych dokumentów jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja ONZ o prawach dziecka. Jako firma odpowiedzialna społecznie przywiązujemy ogromną wagę do kwestii związanych z ofertą i komunikacją skierowaną do dzieci, a od partnerów wymagamy stosowania uczciwych praktyk biznesowych, w tym m.in. przestrzegania zakazu pracy dzieci – podkreśla Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Podpisanie Karty Praw Dziecka w Biznesie to nie jedyna inicjatywa Kaufland związana z troską o dobrostan najmłodszych. Firma już wielokrotnie podejmowała działania mające na celu m.in. budowanie pozytywnych nawyków środowiskowych. Sieć dwukrotnie zrealizowała akcję edukacyjną Rozrabiaki Literaki, w ramach której zachęcała dzieci do nauki poprzez gry i zabawy wprowadzające je do świata ekologii oraz zorganizowała warsztaty dot. niemarnowania żywności w ramach programu „Eko od dziecka – nie marnuję!”.

Innym kluczowym elementem zaangażowania Kaufland w kontekście dzieci jest również tworzenie miejsc pracy, które są przyjazne dla rodziców. Firma wspiera pracowników w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, oferując m.in. elastyczny czas pracy. W siedzibie głównej firmy pracownicy mają do dyspozycji specjalny pokój dla rodzica z dzieckiem wyposażony m.in. w przewijak i zabawki, w którym mogą pracować, a jednocześnie mieć dziecko pod opieką. Kaufland organizuje również konkursy skierowane do dzieci pracowników oraz zapewnia świeżo upieczonym rodzicom paczkę z produktami przydatnymi w pierwszych dniach życia dziecka.

Kaufland posiada także m.in. specjalny system zgłoszeń online, który umożliwia przekazywanie informacji dotyczących wszelkich możliwych naruszeń z zakresu compliance – także tych odnoszących się do praw człowieka. Zgłoszenia są poufne, a z systemu można korzystać we wszystkich językach krajów, w których działa Kaufland.