Już 1 stycznia 2023 roku baza eksploatacyjna wg nowych przepisów

Do tej pory posiadanie bazy eksploatacyjnej przewoźnika było jedynie formalnością. Jednak w myśl nowych przepisów o transporcie drogowym, musi ona spełnić ściśle określone warunki. To ostatni dzwonek na wprowadzenie koniecznych zmian – nowe wymogi zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2023 roku. Jakie wymagania powinniśmy spełniać z nadejściem tej daty? Na to pytanie odpowiada Mateusz Pernak, Prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

Wprowadzenie do polskich przepisów nowej definicji bazy eksploatacyjnej, a raczej doprecyzowanie jej zapisów, wymusił Pakiet Mobilności. Zgodnie ze zmienioną treścią z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym, baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy przystosowanego do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W jego skład wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów – miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, a także to do konserwacji lub naprawy pojazdów.

Poprzez bazę eksploatacyjną rozumie się także centrum operacyjne pracodawcy – czyli jego siedzibę, które przepisy unijnego rozporządzenia (WE) nr 561/2006 określają jako miejsce, do którego pracodawca ma zorganizować powrót kierowcy w celu odebrania odpoczynku tygodniowego – wyjaśnia Mateusz Pernak, Prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

Minimalna liczba miejsc w bazie 

Powyższe definicje przedstawiają ogólne warunki, jakie musi spełnić baza eksploatacyjna. Są one ujęte w prawie polskim i unijnym. Nowelizacja przepisów w tym względzie doprecyzowuje przede wszystkim kwestię minimalnej liczby miejsc postojowych, które muszą znaleźć się na terenie wszystkich baz należących do przedsiębiorcy. Ma to związek z zapewnieniem swobody dysponowania zarówno pojazdami, jak i kierowcami w taki sposób, by zagwarantować odpowiednią obsługę przewozów wykonywanych na terenie kraju.

Jak mówi ekspert TC Kancelarii Prawnej, w myśl nowych przepisów baza eksploatacyjna musi być wyposażona w miejsca postojowe dla  co najmniej 1/3 pojazdów, których posiadanie zgłosił przewoźnik: Powyższy warunek obowiązuje niezależnie od tego, iloma bazami eksploatacyjnymi dysponuje przedsiębiorca. Suma dostępnych w nich miejsc nie może być mniejsza niż jedna trzecia zarejestrowanej floty. W przypadku flot, których wielkość nie przekracza dwóch pojazdów, w bazie eksploatacyjnej musi znajdować się przynajmniej jedno miejsce postojowe. 

Ostatni dzwonek na zmiany w bazie eksploatacyjnej

Ustawa zawierająca nową definicję bazy eksploatacyjnej weszła w życie 1 marca 2022 roku, jednak pozostawiła przewoźnikom czas na dostosowanie się do warunków do końca bieżącego roku. Oznacza to, że z 1 stycznia 2023 bazy eksploatacyjne przewoźników drogowych muszą spełniać wymogi ustawy.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed marcem 2022 roku, jak również tych, wobec których postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia zostało wszczęte przed tym terminem i nie udało się go rozstrzygnąć przed wejściem nowych przepisów w życie – mówi Mateusz Pernak, Prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

By potwierdzić posiadanie bazy zgodnej z wymogami, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – w tym wypadku jest to starosta powiatowy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Dokument musi zostać dostarczony do 15 stycznia 2023 roku. Jeżeli adres bazy eksploatacyjnej jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia, to w oświadczeniu należy również wskazać adres tej bazy.

Dla ułatwienia ustawodawca przewidział wzór oświadczenia dotyczącego dysponowania bazą eksploatacyjną przez przedsiębiorców. Można go znaleźć na rządowej stronie internetowej www.gov.pl. Wzór ten oznaczony jest jako druk OB.

TC Kancelaria Prawna jest jedną ze spółek należących do grupy Trans.eu – właściciela jednej z największych giełd ładunków w Europie, która od 17 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branży transportowo – logistycznej. Specjalizuje się w prawie transportowym, dlatego większość klientów spółki to firmy z branży Transport Spedycja Logistyka. Głównym profilem działalności kancelarii są usługi doradcze i reprezentacja w sprawach spornych. Swoimi działaniami wspiera również inne podmioty współpracujące z branżą TSL, m.in. koncerny paliwowe, firmy leasingowe. Specjalizuje się też w zakresie dochodzenia wierzytelności w Polsce i za granicą.