Jakość produktów, terminowość i najniższa cena – to daje przewagę w sektorze przemysłowym

Według firm przemysłowych z sektora MŚP, kluczowymi czynnikami, które umożliwiają zdobycie przewagi nad konkurencją są wysokiej jakości produkty (58,2 proc.), dotrzymywanie terminów (44,2 proc.) oraz oferowanie najniższych cen (28,5 proc.). Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, w porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 roku spadło znaczenie dobrych relacji z kontrahentami, a wzrosło terminowości i niższej ceny. 

Zdaniem prawie 60 proc. badanych firm z sektora przemysłowego, wysoka jakość produktów końcowych to czynnik, który najbardziej decyduje o przewadze na rynku. Na drugim miejscu ankietowani przedsiębiorcy  z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych najczęściej wskazują na dotrzymywanie terminów – 44,2 proc. Z kolei 28,5 proc. uważa, że w zdobyciu takiej przewagi pomaga oferowanie najniższych cen. 

Źródło: Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2021 r.

N = 400 firm produkcyjnych (MŚP z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych).

Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, co dziesiąty ankietowany uważa, że o przewadze konkurencyjnej decyduje również nowoczesny i odnawiany park maszyn i urządzeń (MiU). Podobna liczba przedsiębiorców wymienia także dobre relacje z kontrahentami, doświadczony i kompetentny zespół pracowników oraz zautomatyzowany park maszynowy. 

– Dobrą wiadomością jest to, że po raz kolejny polscy przedsiębiorcy wymieniają wysoką jakość produktów jako główny czynnik przewagi na rynku i to właśnie nią chcą konkurować. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2020 roku, wzrosło znaczenie dotrzymywania terminów – o prawie 17 pkt proc. Coraz ważniejsze dla przedsiębiorców staje się również oferowanie najniższej ceny. Warto jednak podkreślić, że stopień istotności tych czynników różni się w zależności od badanej branży – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Terminowość najważniejsze dla obróbki metali

Jedyną z czterech badanych branż, w której najczęściej wskazuje się inny czynnik niż jakość produktów, jest obróbka metali. W przypadku przedsiębiorców z tego sektora znalazła się ona dopiero na drugim miejscu (44 proc.). Ankietowani najczęściej wskazywali na dotrzymywanie terminów (58 proc.), zaś na trzecim miejscu – najniższe ceny (32 proc.). 

Co piąty przedsiębiorca z branży obróbki metali wskazał, że głównym czynnikiem dającym przewagę konkurencyjną jest nowoczesny i odnawialny park maszyn i urządzeń. Natomiast co szósty uważa, że pomocne są dobre relacje z kontrahentami. Zdaniem co dziesiątego to doświadczony i kompetentny zespół pracowników pozwala zdobyć przewagę na rynku.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych częściej konkuruje ceną 

Przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa sztuczne, podobnie jak poligraficzne i spożywcze, najczęściej wskazują jako przewagę konkurencyjną wysoką jakość produktów (59 proc.). Na drugim miejscu znalazła się terminowość. Warto podkreślić, że firmy z tej branży dużo częściej niż z innych sektorów wymieniały najniższe ceny. Zdaniem aż 40 proc. badanych to właśnie ten czynnik daje przewagę na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ponadto 10 proc. wskazało na dostęp do finansowania zewnętrznego.

Przewagi w branży poligraficznej i spożywczej 

Oferowanie najniższych cen jest istotne także w branży poligraficznej – wskazuje na to prawie co trzeci ankietowany z tej branży. Co piąta firma poligraficzna jako ważną przewagę na rynku wymienia zautomatyzowany park maszynowy, a co dziesiąta doświadczony i kompetentny zespół pracowników.

W branży spożywczej przedsiębiorstwa konkurują głównie wysoką jakością produktów. Na ten czynnik wskazuje aż 72 proc. ankietowanych – najwięcej ze wszystkich badanych branż. Na kolejnych miejscach znalazła się terminowość (17 proc.), doświadczony i kompetentny zespół pracowników (15 proc.) oraz nowoczesny i odnawialny park maszyn i urządzeń (14 proc.).

Warto pamiętać, że przewagi te często są w pewnym stopniu powiązane. Nowoczesny i odnawiany park MiU ułatwia utrzymanie najwyżej jakości produktów, a zautomatyzowane maszyny potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry do ich obsługi. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sprzyja m.in. optymalizacji kosztów, co w konsekwencji może umożliwić oferowanie niższych cen. Z kolei inwestycje w nowoczesne maszyny często wymagają dostępu do finansowania zewnętrznego oferowanego przez partnerów biznesowych, którzy rozumieją daną branże i jej sytuację – podsumowuje Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services w Polsce.

Nota metodologiczna:

Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyższy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowania, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków maszyn i urządzeń, automatyzacji oraz m.in. zwiększają skalę sprzedaży krajowej i zagranicznej. Progi newralgiczne, które świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wynoszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera się na ośmiu komponentach, które w różnym stopniu wpływają na końcową wartość informującą o zdolności do konkurowania producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn i urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów produkcji, sprzedaż krajowa i eksport czy udział oraz dostępność finansowania zewnętrznego.

Badanie z przedstawicielami 400 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2021 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży poligraficznej, spożywczej, obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).

Kontakt dla mediów:

Radosław Pupiec

Menedżer Projektów, Clear Communication Group

radoslaw.pupiec@clearcom.pl

Tel. 517 595 218

***

Siemens Financial Services (SFS) – spółka z grupy Siemens – zapewnia rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw. Dzięki wyjątkowemu połączeniu wiedzy finansowej, zarządzania ryzykiem i wiedzy branżowej, SFS tworzy innowacyjne rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Dzięki temu, SFS wspiera rozwój, buduje wartość, zwiększa konkurencyjność i pomaga klientom uzyskać dostęp do nowych technologii. Spółka wspiera inwestycje poprzez leasing, pożyczki korporacyjne, inwestycje kapitałowe oraz finansowanie projektów i strukturyzowane. Portfolio SFS uzupełniają rozwiązania w zakresie finansowania handlu i wierzytelności. Dzięki międzynarodowej sieci SFS jest dobrze dostosowana do wymagań prawnych w poszczególnych krajach i jest w stanie zapewniać rozwiązania finansowe na całym świecie. W grupie Siemens, SFS jest ekspertem w zakresie ryzyka finansowego. Siemens Financial Services ma swoją globalną siedzibę w Monachium w Niemczech i zatrudnia prawie 3000 pracowników na całym świecie. www.siemens.com/finance.

Siemens AG to lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości i niezawodności od ponad 170 lat. Firma obecna na całym świecie skupia się na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, dystrybucji energii, automatyzacji i cyfryzacji w procesie produkcyjnym. Siemens jednoczy cyfrową i fizyczną rzeczywistość, aby przynosić korzyści klientom i społeczeństwu. Poprzez Siemens Mobility – wiodącego dostawcę inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności dla transportu kolejowego i drogowego, Siemens kształtuje światowy rynek usług pasażerskich i towarowych. Będąc większościowym udziałowcem notowanej na giełdzie spółki Siemens Healthineers, firma jest także wiodącym dostawcą technologii medycznych i cyfrowych usług zdrowotnych. Ponadto Siemens posiada mniejszościowe udziały w spółce Siemens Energy, notowanej na giełdzie od 28 września 2020 roku, będącej globalnym liderem wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. W roku finansowym 2020 (zakończonym 30 września 2020 roku) grupa Siemens wypracowała 57,1 miliardów euro przychodów i zysk netto na poziomie 4,2 miliarda euro. Na koniec września 2020 roku grupa zatrudniała globalnie 293 tys. pracowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siemens.com.