Jak angażować pracowników w zrównoważone działania? Lidl Polska ma na to sposób!

W ubiegłym roku Lidl Polska wystartował z projektem YOU, którego celem jest szerzenie wiedzy o zrównoważonym rozwoju i angażowanie w działania na rzecz społeczeństwa oraz  środowiska. Program przybliża ponad 360 tysiącom pracowników w 31 krajach cele CSR realizowane przez Lidl oraz zachęca ich do podjęcia własnych aktywności w tym zakresie.

Mając na względzie dobro obecnych i przyszłych pokoleń, Lidl nieustannie poszukuje nowych, bardziej przyjaznych środowisku i społeczeństwu rozwiązań, które odzwierciedlają odpowiedzialność sieci w tym obszarze. Dlatego też powstał projekt YOU zachęcający pracowników sieci do podejmowania na co dzień zrównoważonych działań w ramach sześciu filarów strategii CSR. Jakie to są działania? Przykładowo, w celu ochrony bioróżnorodności Lidl Polska stawia na zrównoważone budownictwo i sadzi łąki kwietne przy swoich obiektach. Jednocześnie zachęca swoich pracowników do dbania o bioróżnorodność np. poprzez sadzenie w przydomowym ogrodzie lub na balkonie roślin miododajnych albo wprowadzenie do diety wegetariańskich i wegańskich alternatyw.

Projekt YOU obejmuje komunikację, szkolenia, tworzenie innowacyjnych platform edukacyjnych i wymiany doświadczeń oraz programy motywacyjne umożliwiające pracownikom dzielenie się pomysłami i późniejsze stosowanie wiedzy o zrównoważonym działaniu w codziennym życiu.

Budowanie świadomości kluczem do zmian

Głównym elementem projektu YOU była 10-miesięczna kampania komunikacyjna skierowana do zespołu Lidla. W dalszym etapie uruchomiono szkolenie e-learningowe dla  wszystkich, ponad 26 tys. pracowników firmy w Polsce. Zostało ono podzielone na 6 modułów, z których każdy koncentruje się na innym obszarze strategii CSR sieci – ochronie klimatu i zasobów, poszanowaniu bioróżnorodności, uczciwym działaniu, promocji zdrowia oraz zaangażowaniu
w dialog. Podczas szkolenia pracownicy mogą dowiedzieć się, jakie działania podejmuje ich pracodawca w ramach każdego z tych obszarów oraz co sami mogą robić na co dzień, aby chronić planetę. Zajęcia zawierają interaktywne elementy, które zachęcają słuchaczy do aktywności. Dzięki temu uczestnicy poznają konkretne działania, które każdy z nas jest w stanie wprowadzić do swojego planu dnia. W szkoleniu biorą udział wszyscy pracownicy Lidl Polska, mowa tu zarówno o pracownikach sklepów, magazynów, jak i osobach pracujących w biurach.

– W Lidl Polska przykładamy dużą wagę do tego, aby pracownicy aktywnie angażowali się we wprowadzanie pozytywnych zmian w naszej firmie. Chcemy wspólnie uczyć się, wyciągać wnioski i budować świadomość w zakresie kwestii związanych z klimatem, ochroną środowiska oraz troską o planetę, ponieważ są to wartości kluczowe dla naszej organizacji. Wierzymy, że aby przyczynić się do zmiany na szeroką skalę, należy najpierw rozpocząć od samych siebie. Jesteśmy przekonani, że takie podejście przyniesie korzyści w przyszłości – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.

Co dwie głowy to nie jedna

W ramach projektu YOU, sieć zachęca również wszystkich pracowników do zgłaszania swoich kreatywnych propozycji do „Skrzynki Pomysłów” i odpowiedzi na pytanie: Co jeszcze Lidl Polska jako firma może zrobić, aby pozytywnie wpływać na otaczający nas świat? Wszystkie pomysły zostaną rozpatrzone, a te najlepsze – wcielone w życie.

Informacje o firmie:

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje ponad 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 900.