Iron Mountain inwestuje w centrum digitalizacji w Radomiu. Spółka planuje przeznaczyć na modernizację obiektu blisko 10 mln zł

Centrum digitalizacji Iron Mountain w Radomiu to jeden z największych obiektów tego rodzaju w Europie, który w 2023 r. został uhonorowany tytułem Center of Digital Excellence. Spółka na poziomie globalnym podjęła decyzję o modernizacji obiektu, przeznaczając na ten cel w sumie blisko 10 mln zł. Zrealizowane i planowane inwestycje dotyczące infrastruktury Iron Mountain w Polsce potwierdzają rosnące znaczenie lokalnego oddziału na arenie międzynarodowej.

fot. Iron Mountain

Radomskie centrum digitalizacji zostało uruchomione w 2009 r. Aktualnie skanowanych jest w nim około 100 mln stron dokumentów w skali roku. To jeden z największych tego rodzaju obiektów w Europie, którego powierzchnia wynosi blisko 1700 mkw. Już dziś moce przerobowe placówki umożliwiają zaangażowanie do projektów łącznie nawet 750 osób w systemie trzyzmianowym, a już wkrótce – kolejnych 200 pracowników. Aż 85% obecnej kadry kierowniczej centrum stanowią kobiety. W 2023 r. uzyskało ono prestiżowy tytuł Center of Digital Excellence przyznawany przez Iron Mountain na poziomie globalnym, co potwierdza rosnące znaczenie tej placówki, a także jej rolę jako hubu dla międzynarodowych projektów digitalizacyjnych.

fot. Iron Mountain

Centrum digitalizacji Iron Mountain, czyli Center of Digital Excellence w Radomiu to jedyna placówka tego rodzaju w Europie, której przyznaliśmy dotychczas ten tytuł. To wyróżnienie wynikające z wielu lat współpracy w ramach międzynarodowych projektów w obszarze skanowania i digitalizacji, ale także potwierdzenie, że organizacja na poziomie globalnym dostrzega ogromny potencjał tej lokalizacji. Widząc rosnący wolumen projektów głównie z krajów zachodniej i północnej Europy, podjęliśmy decyzję o modernizacji centrum. Sfinalizowaliśmy pierwszy etap remontu, którego koszt wyniósł blisko 2,5 mln zł, ale to nie koniec inwestycji. Na unowocześnienie i dodatkowe wyposażenie obiektu, jego dalszą rozbudowę, a także budowę dedykowanego Centrum Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego szacunkowo przeznaczymy łącznie blisko 10 mln zł – mówi Iwona Sikora, Senior Vice President & General Manager EMEA w Iron Mountain.

fot. Iron Mountain

Pierwszy etap modernizacji centrum

Inwestycja wpłynęła na zwiększenie dostępnej przestrzeni o 20%, a przepustowości operacyjnej o 40%. Wzrost wspomnianych parametrów pozwolił jednocześnie na stworzenie 100 nowych miejsc pracy. Poza optymalizacją wnętrz i wybudowaniu dodatkowego piętra w ramach modernizacji rozszerzono zakres oferowanych usług o projekty związane z dziedzictwem kulturowym. Bazę sprzętową zwiększono o unikalne skanery przystosowane do skanowania dokumentacji o historycznym znaczeniu, które posiadają stosowne certyfikaty ISO. Łącznie obiekt dysponuje ponad 40 zaawansowanymi urządzeniami skanującymi dostosowanymi do materiałów o dowolnym rozmiarze i formacie. Są to m.in. teczki personalne, dokumentacja techniczna, m.in. mapy i szkice, dokumentacja sądowa, ubezpieczeniowa, geodezyjna, bankowa i medyczna, faktury, dokumenty GDPR, książki, maile, listy czy też zdjęcia rentgenowskie. Rozbudowana centrum zaowocowała również rozszerzeniem oferty usług o projekty z obszaru Business Process Management.

Iwona Sikora-Iron Mountain

W centrum digitalizacji już dziś obsługiwanych jest wiele projektów międzynarodowych – głównie z krajów niemieckojęzycznych i nordyckich. Odpowiadają one za nawet ok. 60% generowanych dzięki niemu przychodów. Na ułatwiony proces decyzyjny zagranicznych kontrahentów wpływają przede wszystkim wysokie kompetencje zespołu w obszarze IT, data science i data management, które zostały potwierdzone w kompleksowych i zaawansowanych technologicznie projektach dla klientów z Polski i zagranicy. Doceniają oni również m.in. certyfikaty bezpieczeństwa ISO 27001 i 9001.

Spółka podkreśla, że placówka z biegiem czasu będzie coraz istotniejszym elementem infrastruktury umożlwiającym realizację europejskich i światowych celów krótko- i długoterminowych organizacji.

O Iron Mountain Polska:

Iron Mountain Polska to lider rynku zarządzania informacją, archiwizacji i digitalizacji dokumentów. Zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie: consultingu procesów po stronie Klienta, cyklu życia dokumentów w organizacji oraz ich digitalizacji. Jest także dostawcą systemów do zarządzania procesami oraz informacją w efektywny i bezpieczny sposób. Prowadzi działania z zakresu bezpiecznego przechowywania, składowania, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji tradycyjnej, cyfrowej jak i zużytego sprzętu IT. Firma oferuje dedykowane rozwiązania sektorowe, m.in.: dla branży finansowej i ubezpieczeniowej, służby zdrowia, kancelarii prawnych, a także instytucji publicznych oraz firm geodezyjnych i kartograficznych.

Iron Mountain Polska to 25 lat doświadczenia, ponad 1800 klientów, a także 9 milionów przechowywanych pudeł z dokumentami i prawie 100 milionów skanowanych stron rocznie.

Iron Mountain Polska jest częścią Iron Mountain Inc. – globalnego lidera w branży zarządzania informacją, założonego w 1951 roku w Livingstone w USA. Firma działa w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach i notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IRM).

Więcej informacji na temat Iron Mountain można znaleźć na stronie www.ironmountain.pl.