Inkluzywność i różnorodność siłą napędową biznesu

Faurecia, należąca do Grupy FORVIA, wzięła udział w 2. edycji badania Diversity IN Check, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki temu znalazła się na wiarygodnej i corocznie weryfikowanej liście organizacji, wykazujących się dojrzałością pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowaniem inkluzywnych organizacji. 

Dzisiejszy świat stawia przed firmami obowiązek działania w duchu wartości. Do najczęstszych wyzwań, jakim muszą stawić czoła, należą problemy ekologiczne i społeczne. Te z nich, które potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zarządzać organizacją w dojrzały sposób, odpowiadając przy tym na problemy współczesnego świata, są lepiej oceniane przez rynek i zyskują w oczach klientów. Jednak za słowami wielu firm, często nie idą czyny. Faurecia nie tylko mówi o swoich wartościach, ale również realizuje je w praktyce, co potwierdziła biorąc udział w badaniu Diversity IN Check. 

Badanie, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzone jest w oparciu o kwestionariusz udostępniany zainteresowanym pracodawcom. Spełnia on uznane międzynarodowe standardy i wytyczne, dzięki czemu jest wiarygodny i pozwala firmie zrozumieć na jakim poziomie dojrzałości znajduje się organizacja. Firmy, które zdecydują się wziąć udział w badaniu otrzymują punkty za odpowiedzi na pytania w każdej z pięciu kategorii:

  • Podstawy zarządzania,
  • Programy i działania,
  • Budowanie zaangażowania,
  • Wskaźniki rezultatów,
  • Dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów, firma trafia na listę najbardziej zaawansowanych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Badanie jest sposobem na lepsze poznanie i sprawdzenie dojrzałości swojej organizacji, a znalezienie się na liście Diversity IN Check to jasny sygnał, zarówno dla partnerów biznesowych, jak i klientów, że dana firma to odpowiedzialny pracodawca. Szczególnie, że wynik badania i wejście na listę zostają potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Jednak w przypadku tak ważnego tematu, nie sam certyfikat jest najważniejszy, ale opiniowana kultura organizacyjna. 

W naszej firmie, która stereotypowo kojarzona jest z mężczyznami, 40 proc. załogi stanowią kobiety — mówi Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager Dzięki takiemu zróżnicowaniu zespołu, jesteśmy w stanie osiągać satysfakcjonujące wyniki i wysoką wydajność pracy. Budowanie spójności społecznej i dobrze wykorzystany potencjał różnorodności to efekty, które są najczęściej wymieniane, w kontekście firm, stawiających na różnorodność i inkluzywność. W Faurecii cieszym się nimi na a co dzień, a dziś świętujemy, że ważne dla nas wartości, są doceniane także przez innych. 

Grupa FORVIA

FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.