Infrastruktura cyfrowa w modelu subskrypcyjnym wsparciem dla firm w obliczu wprowadzenia dyrektywy NIS2

Chcąc sprostać stale przyspieszającemu rozwojowi technologii, takich jak sztuczna inteligencja, 5G i przetwarzanie brzegowe, managerowie IT będą rezygnować z zakupu sprzętu fizycznego, na rzecz dostępu do infrastruktury cyfrowej w modelu subskrypcyjnym.

Raport GXI 2024 opublikowany przez Equinix, światową firmę zajmującą się infrastrukturą cyfrową ujawnia, że do 2026 r. 80% firm będzie korzystać z infrastruktury cyfrowej w modelu subskrypcyjnym. Rozwój i zwiększona dostępność tego rodzaju rozwiązań może stanowić istotne wsparcie dla polskich przedsiębiorców w związku z dyrektywą unijną NIS2, która wejdzie w życie w październiku 2024 roku i nałoży na organizacje obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem.

W związku z wprowadzeniem dyrektywy NIS2 już w ciągu 3-4 lat wydatki firm na cyberbezpieczeństwo wzrosną o około 22%. Tak duże nakłady będą dotyczyły przedsiębiorstw, które muszą zbudować bezpieczną infrastrukturę od zera zgodnie z założeniami dyrektywy.  Może to skłaniać managerów IT do poszukiwania rozwiązań, które pomogą im zapewnić zgodność z nowymi przepisami, jak również optymalizować koszty prowadzenia działalności, na które składałyby się nie tylko zakup nowego sprzętu i oprogramowania, ale również niezbędne szkolenia zespołu.

Rozwiązaniem, które zgodnie z raportem Equinix dostrzega coraz więcej managerów, jest korzystanie z infrastruktury cyfrowej w modelu subskrypcyjnym. Marka prognozuje, że takie podejście staje się coraz powszechniejsze, ponieważ daje firmom większą elastyczność w dostępie do najbardziej nowoczesnych, bezpiecznych i wydajnych przestrzeni serwerowych.

Za pomyślną transformacją cyfrową firm stoi nie tylko dostęp do najnowocześniejszych centrów danych i infrastruktury cyfrowej, ale również zdolność managerów do podejmowania trafnych decyzji biznesowych w obliczu zmieniających się okoliczności. Wiele firm, które pomyślnie przeszły już ten proces, mogą dzisiaj uczestniczyć w zdigitalizowanej gospodarce, ponieważ opanowały strategię korzystania ze zautomatyzowanej infrastruktury cyfrowej od usług chmurowych aż do przetwarzania brzegowego.

„Praktyka pokazuje, że tradycyjny proces zakupu własnego sprzętu IT, jeśli nie jest to działalność firmy, staje się niekorzystny z punktu widzenia konkurencyjności. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym atrakcyjność takiego rozwiązania jest rosnące tempo innowacji sprzętowych, przede wszystkim w przypadku technologii GPU. Globalna transformacja cyfrowa wymaga od firm większej elastyczności. W związku ze stale zmieniającym się środowiskiem technologicznym, infrastruktura cyfrowa w modelu subskrypcyjnym, a nie jako fizyczny sprzęt znajdujący się na wyposażeniu firmy, będzie o wiele efektywniejszym finansowo rozwiązaniem. Oparty na subskrypcji dostęp do dobrze prosperującego ekosystemu jest jedynym sposobem, w jaki organizacje będą w stanie zbudować i skalować infrastrukturę cyfrową zdolną do utrzymania transformacji biznesowej wynikającej ze sztucznej inteligencji, rozwoju 5G czy technologii przetwarzania brzegowego. Nie bez znaczenia są zmieniające się normy prawne, ponieważ nakładają one na przedsiębiorców i managerów dodatkowe obowiązki. Posiadając własną fizyczną infrastrukturę, firma musiałaby za każdym razem wprowadzać zmiany mogące wymagać znacznych nakładów finansowych, które w innych okolicznościach można by było alokować w działalność operacyjną firmy” – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

Skalowanie przesyłu danych za pomocą subskrypcyjnej infrastruktury cyfrowej

Przedsiębiorstwa chcące czerpać jak najwięcej korzyści z transformacji cyfrowej, muszą być gotowe na zbieranie danych z wielu różnych źródeł i przenoszenie ich do bezpiecznych lokalizacji, w których będzie możliwe ich dalsze przetwarzanie i bezpieczne przechowywanie. Korzystanie z połączeń międzysieciowych w modelu subskrypcyjnym ułatwia to zadanie. Dodatkowym argumentem za stosowaniem tego rozwiązania jest globalna przepustowość tych połączeń, która rośnie dwukrotnie szybciej niż prędkość internetu.

Co więcej, zwiększone zapotrzebowanie na dane ze strony nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, 5G i przetwarzanie brzegowe, tworzy scenariusz, w którym przedsiębiorstwa wymagają dynamicznego dostępu do najpotężniejszych zasobów obliczeniowych o najwyższej wydajności. Wraz z szybko rozwijającym się wykorzystaniem publicznej i prywatnej sztucznej inteligencji, firmy nie są już w stanie dokładnie przewidzieć wymagań sprzętowych, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na wdrażanie najnowocześniejszej i stale udoskonalanej infrastruktury cyfrowej. Takie rozwiązanie będzie dla większości firm korzystne w modelu subskrypcyjnym.

Powyższy scenariusz jest nie tylko optymalny pod względem kosztów prowadzenia działalności, ale również stwarza dla firm możliwość szybszego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, a przedsiębiorstwa mogą korzystać z bardziej wydajnych zasobów obliczeniowych. Equinix podziela to podejście, dlatego od lat realizuje misję tworzenia centrów danych umożliwiających organizacjom skalowanie operacji cyfrowych w sposób zrównoważony.

Dostęp do know-how i wsparcie ekspertów

Korzystanie z cyfrowych ekosystemów to nie tylko dostęp do bezpiecznych i wydajnych centrów danych, ale również możliwość polegania na wiedzy zewnętrznych ekspertów bez potrzeby uczenia się i wdrażania całego procesu na własną rękę. Zdejmuje to z managerów odpowiedzialność za prawidłowe działanie centrum danych, ponieważ to zewnętrzny dostawca dba, aby dostarczyć usługę odpowiedniej jakości.

„Już teraz wielu liderów branży IT przekonało się do korzystania z infrastruktury cyfrowej w modelu subskrypcyjnym. Managerowie odkrywają, że może to być bardziej opłacalne i elastyczne rozwiązanie w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia wymagającego posiadania na własność lokalnej infrastruktury fizycznej. Firmy, które najwcześniej doszły do podobnych wniosków są dzisiaj w czołówce, jeśli chodzi o przebieg transformacji cyfrowej i zwiększają swoją konkurencyjność na rynku. Mają one ciągły dostęp do najnowocześniejszej technologii, a przy tym nie muszą na ten cel alokować zwiększonych budżetów, ponieważ optymalizacja lub dokupienie przestrzeni serwerowej nie wiąże się dla nich z zakupem fizycznych nośników, a dostarczanie najlepszej i najbardziej wydajnej infrastruktury serwerowej leży po stronie dostawcy usług subskrypcyjnych. To bardzo ważne zwłaszcza w związku z założeniami dyrektywy NIS2, która zacznie obowiązywać już w październiku tego roku. Firmy objęte nowymi przepisami będą musiały się do nich ściśle stosować. Oprócz odpowiednich procedur bezpieczeństwa, kluczowe będzie oczywiście korzystanie z właściwego oprogramowania i przestrzeni serwerowych. W związku z tym prognozujemy, że kolejne lata przyniosą wzrost zainteresowania outsourcingiem usług z zakresu bezpieczeństwa danych” – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, dyrektor zarządzająca Equinix w Polsce.

Współczesna rzeczywistość gospodarcza to środowisko podlegające częstym przemianom. Managerowie IT mierzą się nie tylko z wyzwaniami czysto technicznymi, ale również muszą brać pod uwagę ewoluujące prawo w zakresie cyberochrony. Raport GXI 2024 marki Equinix prognozuje, że rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi związane z infrastrukturą cyfrową doprowadzi do wzrostu popularności outsourcingu i modeli subskrypcyjnych. Firmy, które już teraz zaplanują i wdrożą niezbędne zmiany, nie tylko podniosą bezpieczeństwo danych, ale również zapewnią sobie szybszy rozwój w ramach gospodarki cyfrowej.

O GXI

Raport Global Interconnection Index (GXI) 2024, opublikowany przez Equinix, jest źródłem informacji na temat połączeń międzysieciowych i ich rosnącego wpływu na liderów cyfrowych. Raport zawiera kompleksową analizę ewoluującego krajobrazu gospodarki cyfrowej. Prognoza GXI łączy dane Equinix dotyczące połączeń międzysieciowych wraz z badaniami rynkowymi w celu opracowania prognozy dla całej branży.

Dodatkowe materiały:

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od oczekiwań omówionych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki mogące powodować różnice obejmują między innymi ryzyko dla naszej działalności i wyników operacyjnych związane z obecnym środowiskiem inflacyjnym; wahaniami kursów walut; zwiększonymi kosztami pozyskiwania energii i ogólną zmiennością na globalnym rynku energii; wyzwania związane z nabywaniem, obsługą i budową centrów danych IBX® i xScale® oraz opracowywaniem, wdrażaniem i dostarczaniem produktów i rozwiązań Equinix; nieprzewidzianymi kosztami lub trudnościami związanymi z integracją firm, które nabyliśmy lub nabędziemy do Equinix; nieuzyskanie znaczących przychodów od klientów w niedawno wybudowanych lub przejętych centrach danych; niedokończenie wszelkich rozważanych od czasu do czasu ustaleń finansowych; konkurencja ze strony obecnych i nowych konkurentów; zdolność do generowania wystarczających przepływów pieniężnych lub pozyskiwania w inny sposób środków na spłatę nowego lub niespłaconego zadłużenia; utrata lub spadek działalności naszych kluczowych klientów; ryzyko związane z naszym opodatkowaniem jako REIT oraz inne ryzyka opisywane od czasu do czasu w dokumentach Equinix składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W szczególności należy zapoznać się z ostatnimi i przyszłymi raportami kwartalnymi i rocznymi Equinix złożonymi w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, których kopie są dostępne na żądanie firmy Equinix. Equinix nie przyjmuje żadnego zobowiązania do aktualizowania informacji dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej.

O Equinix

Equinix (Nasdaq: EQIX) to globalny dostawca infrastruktury cyfrowej, który umożliwia cyfrowym liderom wykorzystanie zaufanej platformy do bezpośredniego łączenia elementów infrastruktury leżącej u podstaw ich działalności i będącej źródłem ich sukcesu. Equinix umożliwia firmom dostęp do wszystkich właściwych miejsc, partnerów i możliwości, których potrzebują, żeby budować i wzmacniać swoją przewagę konkurencyjną, jednocześnie wspierając ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki Equinix firmy mogą skalować w sposób zwinny, przyspieszać uruchamianie usług cyfrowych oraz dostarczać światowej klasy doświadczenia i pomnażać swoją wartość.