Inflacja i wysokie stopy procentowe wpływają negatywnie na pośredników finansowych. Branża pośrednictwa finansowego w III kw. 2022 r.