ielona transformacja – Czy Polska jest na nią gotowa? – EKObarometr

1/3 Polaków twierdzi, że w porównaniu do sytuacji sprzed 5 lat wzrosło ich zapotrzebowanie na energię. Popyt ten może wiązać się z próbą chęci wykorzystywania alternatywnych źródeł energii takich jak OZE.

Odnawialne Źródła Energii z roku na rok stają się coraz bardziej popularnym sposobem pozyskiwania energii. Przodownikami produkcji zielonej energii są kraje skandynawskie. Według danych Eurostatu, Polska znajduje się na 22 miejscu w Unii Europejskiej pod względem procentowego udziału OZE w elektroenergetyce.  A co uważają Polacy odnośnie wykorzystywania OZE oraz technologii w walce o czyste środowisko? Agencja SW Research zapytała o to w 4 edycji „EKObarometru”.

W ramach badania przeprowadzonego przez Agencję Badań i Rynku SW Research prawie 1/3 Polaków twierdzi, że w porównaniu do sytuacji sprzed 5 lat wzrosło ich zapotrzebowanie na energię. Popyt ten może wiązać się z próbą chęci wykorzystywania alternatywnych źródeł energii takich jak OZE. Jednak zdaniem większości badanych obecna polityka nie sprzyja jej rozwojowi. Dodatkowo wśród Polaków pojawiają się również obawy związane ze wzrostem cen energii w ramach produkowania energii z OZE (60%). Zdaniem badanych, koszt wyprodukowania prądu z odnawialnych źródeł energii jest w Polsce większy niż tradycyjnymi metodami (31%).

Sytuację tę komentuje Łukasz Czekała, CEO, Optimal Energy: „Zaczynając od kosztów produkcji energii elektrycznej to 32% z nas uważa, że wyprodukowanie prądu z OZE jest droższe niż tradycyjnymi metodami. To o 10% mniej niż 10 lat temu. Spadła też liczba osób, które za niewystarczający rozwój OZE obwinia rząd. W 2013 roku było to 80%, a obecnie to 64,7%. Wynik lepszy o ponad 15 punktów procentowych, chociaż nie będziemy ukrywać, że biorąc pod uwagę sukces takich programów jak Mój Prąd lub Czyste Powietrze spodziewaliśmy się jeszcze lepszego wyniku.”

Na zainteresowanie Polaków kwestiami ekologicznymi może wskazywać, fakt, że jedynie 5% nie słyszało o żadnym sposobie wytwarzania energii wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii. Polakom najbardziej znane są energia słoneczna (83%) oraz energia wiatrowa (80%). Z kolei do najmniej rozpoznawalnych należą Biomasa (43%), Energia wody (45%) oraz energia geotermalna (48%).

Ponad połowa Polaków ma pozytywny stosunek do wykorzystywania technologii w walce o czyste środowisko. Główne dziedziny, w których zauważa się potrzebę ich wykorzystania to wytwarzanie zielonej energii (42%), oczyszczanie powietrza (38%) oraz produkcja z recyklingu (36%).

„Dyskusja dotycząca zmian klimatycznych nabrała ogromnego znaczenia przez ostatnie lata, a technologie wskazywane są jako główne narzędzie do rozwiązania palących problemów środowiskowych. Ponad połowa respondentów badania SW RESEARCH ma pozytywny stosunek w sprawie  wykorzystywania technologii w walce o czyste środowisko. Tę tendencję dostrzegamy również obserwując naszych czytelników, których interesują tematy dotyczące klimatu, ochrony przyrody czy odnawialnych źródeł energii. Respondenci wskazują, że technologia jest również niezbędna w oczyszczaniu powietrza, produkcji z recyklingu czy uzdatniania wody.”– zauważa Przemysław Pająk, Redaktor Naczelny serwisu Spider’s Web

Nota metodologiczna:
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1583 wywiady. Badanie zostało realizowane w dniach 13.10-19.10.2022 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Pełny raport z IV fali badania jest do pobrania na stronie internetowej agencji Badań Rynku i Opinii SW Research w zakładce „Raporty” (https://swresearch.pl/raporty).