Grupa Selena ze wzrostem przychodów w pierwszym kwartale 2022

Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, podsumowała wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2022 roku. Spółka zanotowała rekordowe przychody, sięgające 421,6 mln zł – to wzrost aż o 20,6% r/r. O 30,5% wzrósł również zysk operacyjny, który wyniósł 25,8 mln zł. Rentowność brutto sprzedaży wyniosła po I kwartale 2022 roku 32,1%, czyli o 2,3 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. 

Bardzo dobre wyniki Grupy Selena zostały wypracowane pomimo negatywnego wpływu agresji Rosji na terytorium Ukrainy. Na rezultaty finansowe złożyły się przychody wypracowane wskutek wprowadzenia aktualizacji cenników w ostatnim kwartale 2021 roku. 

Początek 2022 roku przyniósł nam względny spokój w związku z częściowym ustabilizowaniem cen surowców oraz łańcuchów dostaw. Kiedy już cały świat liczył na dalszą stabilizację, wojna mocno wpłynęła na relacje gospodarcze w Europie i na całym świecie. Grupa Selena nie ogranicza się jedynie do przyglądania się temu, co stanie się w światowej czy europejskiej geopolityce i co za tym idzie – makroekonomii. Mimo stojących przed nami wyzwań kontynuujemy strategię elastycznego reagowania i dostosowywania działań do charakterystyki poszczególnych rynków – komentuje Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena.

Kluczowymi rynkami dla Seleny pozostają kraje Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej). Segment ten wypracował w I kwartale 2022 roku 68% przychodów ze sprzedaży Grupy, co jest powtórzeniem wyniku z I kwartału 2021 roku. Region Ameryki Północnej i Południowej osiągnął 2-procentowy wzrost udziału w przychodach ze sprzedaży Grupy  w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Segment Europy Wschodniej i Azji zanotował minimalny spadek udziału przychodów ze sprzedaży – z 24% do 22% r/r. Jednocześnie Grupa Selena zawiązała rezerwę  w wysokości 6,2 mln zł na potencjalne straty związane z wojną.

Bardzo dobre wyniki I kwartału 2022 roku są efektem poprawy marżowości produktów. Dużą wagę przykładamy do stałego zwiększania udziału sprzedaży produktów innowacyjnych, o wyższej marży. W skali globalnej Grupie Selena sprzyjało w pierwszych miesiącach tego roku również obniżenie dynamiki zmian cen surowców. Koncentrujemy też swoją uwagę na rynkach Europy Zachodniej i USA, gdzie z powodzeniem przekierowaliśmy naszą podaż z rynków wschodnich – dodał Michalak.

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł także wzrost kosztów sprzedaży o 18,5% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, związany z dalszym inwestowaniem w marki Grupy oraz zwyżkującymi kosztami transportu i logistyki. Ewentualne wzrosty cen surowców Grupa planuje równoważyć m.in. poprzez badania nad nowymi recepturami oraz optymalizację receptur istniejących produktów. Grupa Selena od początku działalności stawia na rozwój i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa, które są łatwe w użyciu, przyspieszają prace wykonawców i wspierają działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. 

W skład Grupy Selena wchodzą obecnie 34 spółki w 19 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. Portfolio marek Grupy zawiera takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R, które cieszą się uznaniem klientów na 100 rynkach na całym świecie.

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie.  W swojej ofercie posiada produkty podnoszące efektywność energetyczną budynków takie jak piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz system kompletnego dachu energetycznego. Grupa Selena od 30 lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego budownictwa, dostarczając innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków. Selena włącza się także w projekty na rzecz zrównoważonego budownictwa, również jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać. W skład Grupy wchodzą 34 spółki w 19 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. W portfolio Grupy znajdują się rozpoznawalne na świecie marki, takie jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 r. akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.