Grupa Selena kontynuuje stabilny rozwój – znamy wyniki finansowe za 2021 rok

Grupa Selena podsumowała wyniki finansowe w 2021 roku. Globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej zakończył rok z zyskiem netto na poziomie 102,7 mln zł, co stanowi najlepszy wynik
w historii jego działalności. Mimo niestabilnej sytuacji surowcowej oraz zaburzeń w łańcuchach dostaw, spółka umocniła pozycję rynkową i wypracowała dobre wyniki finansowe, notując przychody ze sprzedaży na poziomie 1,73 mld zł, co stanowi wzrost o 24,8 proc. r/r. Zysk operacyjny (EBIT) Grupy Selena wyniósł natomiast 92,7 mln zł.

W 2021 roku Grupa Selena umocniła swoją pozycję na rynkach, na których jest obecna oraz wzmocniła i zdywersyfikowała łańcuchy dostaw. Istotnymi czynnikami, które destabilizowały sytuację rynkową, były dynamicznie zmieniające się ceny i dostępność surowców, a także nadal spotykane, zwłaszcza w pierwszych miesiącach roku, ograniczenia związane z pandemią. Działając elastycznie i dostosowując strategię do poszczególnych rynków, Grupa Selena na bieżąco podejmowała decyzje o aktualizacji cenników. Znaczący wzrost kosztów znalazł jednak odzwierciedlenie w spadku rentowności brutto ze sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 27,8 proc. i była niższa o 6,0 p. p. r/r. 

Dobre wyniki, jakimi zamknęliśmy miniony rok, to potwierdzenie skuteczności obranej przez nas elastycznej strategii działania na poszczególnych rynkach. Stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, ponieważ nadal musieliśmy mierzyć się z niepewnością dotyczącą kierunku rozwoju pandemii oraz niestabilnością cen i dostaw surowców na światowych rynkach na niespotykaną wcześniej skalę. Dla ustabilizowania sytuacji, zdecydowaliśmy
o rozbudowaniu i zróżnicowaniu łańcuchów dostaw oraz zwiększeniu kapitału obrotowego
– wskazuje Jacek Michalak, prezes zarządu Grupy Selena i podkreśla, że 2021 rok został bardzo dobrze wykorzystany dla zbudowania podwalin pod dalszy rozwój i planowane rozszerzenie działalności.

Dobre wyniki finansowe pozwalają również spółce na aktywną działalność na rynku kapitałowym. W 2021 roku Grupa Selena zdecydowała się na skup akcji o łącznym wolumenie 1,2 mln akcji własnych o wartości transakcyjnej przekraczającej 28,7 mln zł. Spółka zamierza kontynuować również plany w obszarze przejęć
i akwizycji, które nie zostały zrealizowane. Pod tym kątem Grupa Selena dysponuje budżetem na poziomie 100 mln euro.

Poszukujemy możliwości alokowania kapitału na rynku. Ze względu na brak dostępności interesujących projektów, spełniających nasze wymagania, zdecydowaliśmy się częściowo przeznaczyć kapitał na skup akcji własnych. Nasz budżet inwestycyjny pozostaje stabilny, a wykorzystanie kapitału do skupu akcji własnych uważamy za bardzo dobrą inwestycję. Wartość naszych akcji pozostaje w naszej ocenie niedoszacowana, dlatego postanowiliśmy skorzystać z istniejących możliwości – podkreśla Jacek Michalak i dodaje, że mimo tych trudności, realizacja przyjętej przez Grupę strategii przebiegała bez większych zakłóceń.

Możliwości rozwoju i stabilizacji sytuacji spółka upatruje również w rozwijaniu nowych obszarów działalności. Rosnące ceny surowców Grupa planuje równoważyć m.in. poprzez badania nad nowymi recepturami oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Spółka powołała także departament ds. sustainability, którego zadaniem jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego.

Selena bardzo mocno stawia na wspieranie zrównoważonego budownictwa. Rozwijamy produkty przyjazne dla środowiska i podnoszące efektywność energetyczną budynków, a jednocześnie organizacyjnie powołaliśmy departament ds. zrównoważonego rozwoju. To dla nas strategiczny obszar, w który będziemy inwestować w najbliższych latach, czego przykładem jest uruchomiona w kwietniu 2022 r. nowa linia produkująca biotworzywa na bazie materiałów roślinnych, będąca efektem projektu Biomotive – dodaje dr Roman Dziuba, członek zarządu ds. operacyjnych Grupy Selena. Grupa jest również aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), działając na rzecz zrównoważonego budownictwa. 

Ważne zmiany organizacyjne w Grupie Selena objęły obszar HR. Po raz pierwszy w historii spółki, decyzją rady nadzorczej do zarządu Grupy dołączył ekspert ds. HR. Ma to związek z realizacją celów strategicznych firmy poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w zasobach ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania talentów, podnoszenia zaangażowania oraz rozwoju pracowników.

Miniony rok był ważny dla Seleny pod kątem budowania podwalin i wartości do dalszego rozwoju. Duże zasoby przeznaczyliśmy na inwestycję w kapitał ludzki, wzmacniając kadrowo organizację na wszystkich szczeblach, ponieważ wiemy, że siłą napędową rozwoju spółki są nasi pracownicy – podkreśla Andrzej Zygadło, członek zarządu ds. personalnych Grupy Selena

Obecnie w skład Grupy wchodzą 34 spółki w 19 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. 

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie.  W swojej ofercie posiada produkty podnoszące efektywność energetyczną budynków takie jak piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz system kompletnego dachu energetycznego. Grupa Selena od 30 lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego budownictwa, dostarczając innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków. Selena włącza się także w projekty na rzecz zrównoważonego budownictwa, również jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać. W skład Grupy wchodzą 34 spółki w 19 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. W portofolio Grupy znajdują się rozpoznawalne na świecie marki, takie jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 r. akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.