Fundacja Śnieżka rozwija kompetencje przyszłości uczniów przez projekt „Przeogarniacze”

Z końcem lutego ponad 160 uczniów szkół podstawowych z gminy Dębica rozpoczęło naukę ekonomii przez zabawę w ramach programu „Przeogarniacze” Fundacji Śnieżka. Zajęcia odbywają się w ramach pilotażu najnowszej odsłony programu. W tej edycji czwartoklasiści ponownie będą rozwijać kreatywność, współpracę i wiedzę – nie tylko z zakresu przedsiębiorczości, lecz także innych ważnych dla ich przyszłości zagadnień. Finałem programu będzie nieodpłatna wycieczka tematyczna.

Fundacja Śnieżka od 2016 roku realizuje autorskie programy zajęć o przedsiębiorczości dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. Obecny projekt „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” przeszedł odnowę na bazie dotychczasowego doświadczenia Fundacji w kształceniu z szeroko pojętej przedsiębiorczości. Dostosowano go tak, aby zajęcia były jeszcze bardziej praktyczne i angażujące, a także by wykraczały poza podstawę programową klasy czwartej. W bieżącej edycji programu udział bierze dwanaście klas z siedmiu szkół podstawowych Gminy Dębica.

Stawiamy na przyszłość

W nowej odsłonie Fundacja Śnieżka zaproponowała uczniom przebudowany zestaw tematów. Scenariusze zajęć zostały wzbogacone o aktualne zagadnienia, takie jak cyberbezpieczeństwo, marketing, czy szeroko pojęta ekologia, a także praca projektowa. Jednocześnie trzonem programu pozostaną treści z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym historia pieniądza, zarządzanie czasem i oszczędnościami. Ten zestaw zagadnień wspiera przygotowania uczniów do wyzwań przyszłości.

Inspirowanie rozwoju najmłodszych to jeden z najważniejszych celów naszej Fundacji. Dlatego w nowej odsłonie „Przeogarniaczy” przekształciliśmy program zajęć, stawiając na rozwój kompetencji przyszłości. Poza przedsiębiorczością i szeroko pojętą ekonomią społeczną postawiliśmy między innymi na praktyczne i aktualne tematy, które uzupełnią codzienną szkolną edukację. Cieszy nas, że pierwsze zajęcia spotkały się z dużym entuzjazmem naszych małych recenzentów i z ciepłym przyjęciem przez dyrekcje odwiedzonych szkół – mówi Aleksandra Małozięć, prezes Fundacji Śnieżka.

Cały program jest dostosowany do wieku dzieci i opiera się na aktywnej nauce przez współpracę i zabawę. Czwartoklasiści realizują tematy zajęć pod okiem zapewnionego przez Fundację trenera. W tym roku uczniom będą towarzyszyć bohaterowie scenariuszy zajęć, którzy wprowadzą ich w przygodę z przedsiębiorczością – Zaradna Zosia, Przedsiębiorczy Przemek oraz Wyliczony Wojtek.

Największą atrakcją zwieńczającą projekt jest wyjazd tematyczny do miejsca związanego z tematyką zajęć. Fundacja Śnieżka pokryje w całości koszty wycieczki. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w praktyczne podręczniki, które dodatkowo trafiły także do szkolnych bibliotek.

O projekcie

Autorski projekt edukacyjny Fundacji Śnieżka „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” to nowa odsłona prowadzonego w poprzednich latach programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”. W odświeżonym formacie przybliża on uczniom klas czwartych szkół podstawowych zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań społecznych. Uczniowie uczestniczą w inspirujących lekcjach, których scenariusze opierają się o formy nauczania bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Ich tematyka jest dobrana tak, aby poszerzać horyzonty i przygotowywać uczniów na wyzwania dorosłości.

Dotychczas przygodę z ekonomią przeżyło już ponad 1400 czwartoklasistów z 35 szkół. Nowa formuła zakłada prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym (część z nich odbędzie się stacjonarnie, a część online).

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Fundacji Śnieżka pod adresem: https://fundacjasniezka.org/prze-ogarniacze-przedsiebiorczosc-inaczej/.