FPP proponuje program „Młodzi – sprawni w IT”

Program rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i aspiracjom zawodowym młodych osób z niepełnosprawnościami przez wsparcie ich zarówno w ramach realizowanych już programów (finansowane ze środków PFRON stypendia, dofinansowanie do mieszkań czy pojazdów), jak i nowych inicjatyw. Dlatego FPP wyszło z propozycją projektu „Młodzi – sprawni w IT” skierowanego do osób z niepełnosprawnościami, zachęcającego do podjęcia studiów informatycznych. Liczba osób z niepełnosprawnościami posiadających wykształcenie wyższe wynosi w Polsce 11% (dane GUS za II kw. 2022). Tymczasem wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy aż do 70%. Program proponowany przez FPP pomógłby zmniejszyć lukę na rynku pracy.

Program takich studiów byłby przygotowywany w ścisłej współpracy z pracodawcami z branży IT, którzy braliby udział również w procesie dydaktycznym. Kooperacja nauki i biznesu to klucz do sukcesu w procesie edukacji, w którym kształci się kadry na potrzeby rynku pracy. Projekt zakłada, że studenci mieliby u pracodawców płatne praktyki, a po ich zakończeniu gwarancję zatrudnienia w danej firmie. Oczywiście zarówno kształcenie, jak i praca oraz praktyka odbywałyby się w warunkach przystosowanych do osób z danym rodzajem niepełnosprawności.

„Osoby z niepełnosprawnościami chcą i powinny podejmować edukację na poziomie wyższym. Zadaniem państwa jest im to nie tylko umożliwić, ale też ułatwić. Bez wsparcia w tym zakresie nie będzie mowy o ich aktywizacji i niezależnym życiu. Niestety, ale w Polsce praca osób z niepełnosprawnościami wciąż kojarzona jest jako praca niskopłatną, niewymagającą wysokich kwalifikacji i powiązana z określonymi branżami. Czas skończyć z tą niesprawiedliwą stygmatyzacją i dostrzec potencjał osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Zwłaszcza w działach gospodarki borykających się aktualnie z niedoborami kadrowymi – jak chociażby branża IT, gdzie według niektórych szacunków brakuje nawet 300-350 tys. pracowników” – podkreśla Teresa Hernik, ekspert ds. społecznych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Na przestrzeni ostatnich lat widać rosnące zaangażowanie świata akademickiego, ale też pracodawców, w likwidację barier w edukacji i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Dla pracodawców to już nie tylko element strategii CSR, ale też ważny aspekt w raportowaniu w ramach ESG. Zmienia się również podejście ze strony instytucji państwa, które intensywnie zwiększają finansowanie na wsparcie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz prowadzą aktywne działania zmierzające do realizacji rządowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami (2021-2030).

Zapraszamy również na Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.