Firmy produkcyjne wstrzymują inwestycje

Nastroje firm produkcyjnych od końca 2021 roku, kiedy ostatni raz przekroczyły próg ograniczonego rozwoju 50 pkt., pozostają bez zmian. Subindeks Barometru EFL dla sektora produkcyjnego na III kwartał tego roku wyniósł 48,1 pkt. i jest o 0,3 pkt. niższy niż trzy miesiące wcześniej. Na główny wskaźnik wpłynęły przede wszystkim pesymistyczne opinie dotyczące inwestycji. Aż 29% producentów wskazało na mniejszą skalę inwestycji niż we wcześniejszych miesiącach, a tylko 4% spodziewa się tutaj wzrostów. Pozytywnym sygnałem jest natomiast liczniejsza grupa optymistów sprzedażowych w porównaniu do poprzedniego kwartału (13% vs. 0%). Warto także podkreślić, że choć 41% obawia się negatywnych skutków wysokiej inflacji, to jest to najniższy odsetek wśród 6 badanych sektorów.

—————————————————————————————————————————————————-

Barometr EFL dla branży produkcyjnej na III kwartał 2023:

  • Subindeks: 48,1 pkt. (-0,2 pkt. kw./kw.)
  • Inwestycje: 64 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach
  • Sprzedaż: 13 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży; 10 proc. prognozuje spadek sprzedaży
  • Płynność finansowa: 10 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej; 10 proc. prognozuje pogorszenie płynności finansowej
  • Finansowanie zewnętrzne: 14 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; 9 proc. prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

—————————————————————————————————————————-

Subindeks Barometru EFL na III kwartał 2023 roku dla branży produkcyjnej odnotował wartość 48,1 pkt., o 0,3 pkt. mniej niż w II kwartale ubiegłego roku.

– Na froncie produkcyjnym stabilnie. Tak w jednym zdaniu można podsumować odczyty Barometru dla branży produkcyjnej z ostatnich kilku kwartałów. Od początku 2022 roku wskaźniki utrzymują się na podobnym poziomie między 47 a 49 punktów, o przekroczeniu granicy ograniczonego rozwoju wynoszącego 50 punktów na razie nie ma mowy, a hamulec inwestycyjny jest ciągle mocno zaciągnięty. Cały czas brakuje mocnego impulsu, który pozwoli producentom bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Z pewnością takim będzie jednocyfrowa inflacja, która spowoduje, że w portfelach Polaków i firm zostanie więcej gotówki – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Jeszcze mniej inwestycji…

Z odczytu na III kwartał br. rysuje się zdecydowanie bardziej negatywny obraz inwestycyjny niż kwartał wcześniej, kiedy 98% firm spodziewało się podobnego poziomu inwestycji co w poprzednich miesiącach. Tym razem niemal co trzecia firma obawia się zmniejszenia inwestycji (29%), 64% wskazuje na podobny poziom, a tylko 4% liczy na ich wzrost.

… ale więcej zamówień

Nieco lepiej wyglądają prognozy dotyczące sprzedaży. 13% zapytanych liczy na jej wzrost, 75% spodziewa się podobnego poziomu zamówień co w poprzednim kwartale, ale już 10%  obawia się ich spadku. Kwartał wcześniej było bardziej pesymistycznie, bo żaden producent nie liczył na większe zamówienia, a większość wskazała na „status quo”.

Za lepszą sprzedażą idzie lepsza płynność finansowa. 10% spodziewa się jej polepszenia w III kwartale br., 77% nie spodziewa się tutaj żadnych zmian, a 10% niestety obawia się pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Inflacja wciąż groźna, wojna mniej

4 na 10 firm produkcyjnych (41%) obawia się, że w kontekście rosnącej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. Choć jest to bardzo wysoki wynik, to i tak pozostaje na najniższym poziomie na tle pozostałych branż objętych badaniem. Dla przykładu w HoReCa i handlu po 59% zapytanych obawia się inflacji, a w transporcie ponad 47%. 46% firm produkcyjnych uważa, że inflacja będzie neutralna dla jej biznesu, a 11% nie potrafi przewidzieć tego, co się wydarzy.

Producenci coraz mniej obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 15% zapytanych. W II kwartale br. ten wskaźnik był ponad dwa razy wyższy i wyniósł 26%.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wyniosła 48,1 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,4 pkt. wyższy niż w II kwartale 2023 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 6 do 30 czerwca 2023 roku.

***

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz TRUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych, stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in dwukrotnie Marką Godną Zaufania, Business Superbrands 2021, 2022, sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansową Marką Roku. Już ponad 377 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.