EUFIC rozpoczyna kampanię pt. „Poszerzenie wiedzy naukowej w celu podejmowania świadomych decyzji” na rzecz nauki o żywności i zdrowiu w celu zwalczania dezinformacji w UE

8. września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, z tej okazji Europejska Rada Informacji o Żywności (EUFIC) rozpoczęła kampanię na rzecz umiejętności czytania i pisania w zakresie nauk o żywności i zdrowiu. Inicjatywa ta podkreśla kluczową rolę umiejętności czytania i pisania w umożliwieniu społeczeństwu dokonywania świadomych wyborów dotyczących diety i stylu życia, co stanowi podstawę wizji zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Przez cały wrzesień EUFIC podnosi świadomość na ten temat przedstawiając zestaw praktycznych materiałów, takich jak infografiki i artykuły, na swoich kanałach Twitter, Facebooki Instagram oraz przy wsparciu mediów w całej Europie.

Podjęcie wyzwania związanego z analfabetyzmem naukowym w Europie

Pomimo kluczowej roli nauki w naszym życiu, niekontrolowane rozprzestrzenianie się fałszywych informacji, dezinformacji i pseudonauki zagraża zdolności obywateli do dokonywania świadomych wyborów.

Badanie Eurobarometru z 2022 r. pokazuje, że publiczne stacje telewizyjne i radiowe są najbardziej zaufanymi źródłami wiadomości w UE (49%), za nimi plasuje się prasa (39%), a następnie prywatne stacje telewizyjne i radiowe (27%). Pomimo tego zaufania, potencjalne zniekształcenie faktów naukowych przez media i częste nadmiernie uproszczone lub sensacyjne raportowanie stwarza niepewność i przyczynia się do zmniejszenia zaufania do autentycznych informacji naukowych.

Praca EUFIC ma na celu nie tylko wspieranie i kierowanie dziennikarzami i naukowcami w odpowiedzialnym i jasnym raportowaniu, ale także wzmocnienie pozycji obywateli europejskich. Poprawiając swoją wiedzę na temat żywności i zdrowia, mogą lepiej rozszyfrować i zrozumieć prawdziwą istotę tego, co jest przekazywane w nagłówkach i mediach społecznościowych.

 

Kampania EUFIC: Poprawa alfabetyzmu naukowego w celu lepszego podejmowania decyzji

EUFIC zidentyfikowała kraje, w których obywatele czują się mniej pewnie w kwestii identyfikowania dezinformacji. Estonia i Polska okazały się głównymi obszarami zainteresowania, w których około 40% populacji albo „niezbyt pewnie”, albo „wcale niepewnie” rozpoznaje dezinformację, gdy się z nią zetknie.

Wykorzystując analizę słów kluczowych Google i zbierając pytania od odbiorców witryny EUFIC za pośrednictwem ankiety, EUFIC zidentyfikował często zadawane pytania dotyczące wykrywania dezinformacji w Internecie. Wykorzystując te spostrzeżenia, kampania obejmuje zestaw praktycznych i atrakcyjnych materiałów – od infografik po wnikliwe artykuły – poruszających istotne tematy, takie jak wiarygodne źródła, wykrywanie dezinformacji, błędy poznawcze i obalanie powszechnych mitów na temat żywności i żywienia. To oddolne podejście zapewniło, że kwerendy społeczności bezpośrednio wpłynęły na materiały kampanii. Chociaż kampania w mediach społecznościowych jest prowadzona głównie w języku angielskim, EUFIC zapewnia szerszy zasięg lokalny, tłumacząc materiały na języki lokalne (tj. estoński i polski) i rozpowszechniając je z pomocą lokalnych agencji medialnych.

Dołącz do EUFIC w ich poszukiwaniu Europy opartej na nauce

Poprzez tę kampanię EUFIC podkreśla znaczącą rolę wiedzy o żywności i zdrowiu w promowaniu zdrowszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa. We wrześniu tego roku weź udział w tej misji, śledząc kampanię EUFIC w mediach społecznościowych i pomagając kształtować przyszłość, w której decyzje są świadome, wybory zdrowe, a społeczeństwa zrównoważone.

Informacje o kampanii

 • Kampania w mediach społecznościowych dotycząca wiedzy na temat żywności i zdrowia (wymieniona powyżej) odbywa się przez cały wrzesień na kanałach EUFIC.
 • Artykuły na ten temat w EN, EE, PL ( wkrótce w ES, FR, IT i DE)
 • Główne kanały mediów społecznościowych EUFIC:
 • Materiały opublikowane na stronie internetowej EUFIC:
  • Infografika: jak rozpoznać fałszywe informacje żywieniowe w Internecie
  • Infografika: jak czytać wykresy
  • Infografika: czym są błędy poznawcze i jak poprawić swoje myślenie
  • Infografika: jak mocne są dowody naukowe
  • Artykuł: poziomy dowodów w badaniach żywieniowych
  • Artykuł: badania żywieniowe: kto je finansuje i jak są publikowane

Informacje o Europejskiej Radzie Informacji o Żywności (EUFIC)

EUFIC jest zorientowaną na konsumenta organizacją non-profit założoną w celu uczynienia nauki stojącej za żywnością i zdrowiem bardziej dostępną i łatwiejszą do zrozumienia przez społeczeństwo. Misją EUFIC jest tworzenie treści opartych na nauce, aby inspirować i wzmacniać zdrowszą i bardziej zrównoważoną dietę i styl życia wśród obywateli Europy.

Więcej informacji o EUFIC: https://www.eufic.org/