DOM 3E rozpoczyna współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska

Dzięki współpracy, klienci wybierający proekologiczne budownictwo otrzymają preferencyjne warunki kredytu hipotecznego. Proekologiczne rozwiązania budowlane oprócz pozytywnego wpływu na środowisko będą skutkowały niższą marżą oraz prowizją. 

Polska spółka DOM 3E oferująca kompleksową budowę domów ekologicznych i energooszczędnych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii SYSTEM 3E polegającej na zastosowaniu elementów z perlitu, rozpoczyna współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ). Bank od ponad 30 lat, zajmuje się finansowaniem przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska oraz promowaniem proekologicznych zachowań. BOŚ zapraszając do współpracy jako partnera DOM 3E docenił rzeczywiste, unikatowe na rynku budowalnym walory oferowanej przez firmę technologii. 

Atutami naszej innowacyjnej technologii jest to, co dziś inwestorzy i zarazem użytkownicy domów cenią najbardziej. Czyli – wymierne oszczędności podczas budowy, bez straty na jakości wykonania, ekologiczność domu i komfort w użytkowaniu oraz energooszczędność. Mamy tę satysfakcję, że tak wyróżniający się w niekonwencjonalnym podejściu do ekologii i proekologicznych inwestycji Bank Ochrony Środowiska zaproponował nam współpracę. 

 Doceniono tym samym unikatowe cechy naszego rozwiązania i zarazem naszą wizję ekologicznych domów przyszłości, którą wprowadzamy w realia rynku. Szczególnie, że dziś wyprzedzamy regulacje dotyczące wymagań stawianych nowobudowanym obiektom. Zgodnie bowiem z przepisami, każdy nowopowstający budynek powinien być zaprojektowany tak, by spełniał minimalne wymagania dotyczące wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP oraz aby przegrody i wyposażenie techniczne budynku odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. SYSTEM 3E takie wymagania spełnia i to z bardzo dużym marginesem. A dodatkowo perlit, z którego wykonane są elementy ścian to materiał naturalny, lekki, ognioodporny i hipoalergiczny. Charakteryzuje się neutralnym pH oraz świetnymi właściwościami termoizolacyjnymi i akustycznymi. Śladowa absorpcja wody sprawia, że powstające z tego materiału obiekty są doskonale chronione przed wilgocią, dając mieszkańcom realny komfort z użytkowania podkreśla Daniel Kulaszewski, wiceprezes zarządu DOM 3E 

Oferowana przez DOM 3E opatentowana technologia SYSTEM 3E bazuje na budowaniu ścian z elementów powstających z naturalnej skały jaką jest perlit. Pozwala ona na realizowanie nawet złożonych architektonicznie projektów w oparciu o naturalne i w pełni ekologiczne materiały budowlane. Spółka wybudowała w ciągu zaledwie trzech lat od upowszechnienia technologii już kilkadziesiąt domów w Polsce, kolejnych kilkadziesiąt jest na różnych etapach realizacji. SYSTEM 3E staje się popularny za granicą. Pierwsze domy w technologii 3E powstają w Hiszpanii, Holandii a w kwietniu SYSTEM 3E rozpoczął inwestycję w Wielkiej Brytanii.

Bank Ochrony Środowiska zapraszając do współpracy jako partnera DOM 3E dokładnie sprawdził właściwości stosowanej przez firmę technologii wykorzystującej do budowy ścian elementy z naturalnej skały jaką jest perlit. Chodziło o potwierdzenie jej walorów zwłaszcza w odniesieniu do kryterium ekologii i energooszczędności. 

Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia, czyli od ponad 30 lat, zajmuje się finansowaniem przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska oraz promowaniem energooszczędnych rozwiązań i proekologicznych postaw. BOŚ przykłada szczególną wagę do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w rezolucji AGENDA 2030. Zgodnie z aktualną strategią biznesową na lata 2021-2023, BOŚ skupi się na finansowaniu instalacji i mieszkalnictwa proekologicznego, a w odniesieniu do kredytów hipotecznych zamierza angażować się wyłącznie w projekty dotyczące zrównoważonego mieszkalnictwa. Bank prowadząc współpracę z tego typu partnerem z sektora budowalnego, jakim jest spółka DOM 3E, zwraca uwagę na korzystne dla środowiska innowacje. Stosując ze swojej strony preferencyjne formy kredytowania stara się zainteresować zielonymi rozwiązaniami inwestorów, by je upowszechnić. Klient banku, który wybiera projekt z bazy “ekologicznych” firm budowlanych, czyli np. projekt oferowany przez DOM 3E, może liczyć na preferencyjny ekologiczny kredyt hipoteczny, który w porównaniu ze standardowym kredytem hipotecznym posiada niższą prowizję o 0,4% oraz niższą marżę  od 0,19% dla LTV do 30% i kwoty kredytu poniżej 150 tys. zł do 0,34% dla LTV powyżej 80% i kwoty kredytu od 150 tys. zł. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w realizowanych budynkach  przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Pozwoli to na ekologiczne, ale także ekonomiczne użytkowanie domu przez dekady. Dzięki temu uzyskamy czystsze środowisko i poprawę warunków życia ludzi mówi Mieczysław Derczyński, Główny Ekolog, Biuro Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii Banku Ochrony Środowiska

BOŚ, jako czynniki decydujące o współpracy z DOM 3E, wskazał zastosowanie do budowy domów materiału naturalnego jakim jest perlit, dobór grubości elementów konstrukcyjnych ścian realizowanych budynków, który umożliwił eliminację docieplenia ścian zewnętrznych, przy jednoczesnym zapewnieniu wymagań co do ich izolacyjności zgodnie z obowiązującym prawem. Inne docenione przez bank cechy, to zastosowanie technologii bezspoinowej do wznoszenia ścian, co umożliwi eliminację odpadów na tym etapie realizacji budynków, a także zastosowanie w budynkach odnawialnych źródeł energii (np. pompa ciepła, system rekuperacji ciepła czy fotowoltaika), co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energię pierwotną i to znacznie poniżej wymagań określonych przez warunki techniczne WT 2021. 

Inwestorzy wybierający technologię SYSTEM 3E przekonują się w sposób wymierny, że istotnie skraca ona czas budowy, a co za tym idzie koszt pracy ekipy budowlanej. Postawienie ścian domu o powierzchni 145 m2 metodą tradycyjną może trwać nawet 14 dni, w technologii SYSTEM 3E tylko 1 dzień. Budowa takiego domu do stanu deweloperskiego metodą tradycyjną trwa minimum 5 miesięcy, w technologii SYSTEM 3E tylko 3 miesiące. Inwestycja może być prowadzona o każdej porze roku. Wymierne oszczędności potwierdzają, że SYSTEM 3E nie wymaga stosowania zaprawy i docieplenia. Klient nie musi zatem kupować dodatkowych materiałów budowlanych, np. cementu czy styropianu i zarazem ogranicza do minimum udział materiałów czy środków chemicznych niosących za sobą tzw. ślad węglowy. DOM 3E w swojej ofercie projektów domów o różnej powierzchni tworzy nie tylko optymalne rozwiązania konstrukcyjne, ale i dobiera właściwe materiały wykończeniowe oraz szeroki wybór odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii pozwalają na skuteczne obniżenie wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej.

Spółka DOM 3E to nowoczesna firma budowlana, która tworzy alternatywną tradycję budowy domów – energooszczędnych, ekonomicznych i ekologicznych. Firma, wykorzystuje własną pionierską technologię wytwarzania elementów budowlanych z ekspandowanego perlitu i spoiw mineralnych. Perlit jest naturalnym, powszechnie występującym na całym świecie materiałem. Technologia budowy opiera się o autorski SYSTEM 3E, który pozwala na budowę bezspoinową, nie wymagającą zaprawy murarskiej. Jest to możliwe, ponieważ przy kształcie każdego grzebienia Elementu 3E nawiązano do specyficznego kąta pochylenia stożka Morse’a. W efekcie, uzyskano układ powierzchni samo-kotwiących się w ścianie. Nowoczesny proces produkcji Elementów 3E powoduje, że są one precyzyjnie wykonane i idealnie do siebie pasują. W 2020 roku, reprezentant polski w piłce nożnej, Grzegorz Krychowiak został inwestorem oraz twarzą firmy.