Do 10 maja przedłużony został nabór do wystawy Plany na przyszłość/ LAB

PLANY na przyszłość/ LAB to inicjatywa, która kontynuuje wieloletnią już tradycję „Planów na przyszłość”, wydarzenia cyklicznie organizowanego przez Centrum Kultury Łowicka we współpracy z warszawskim oddziałem SARPu, Miastem Stołecznym Warszawa i wieloma instytucjami kultury. Od 2022 roku projektem opiekuje się OW SARP, a priorytetem jest integrowanie środowiska architektów, urbanistów, sympatyków architektury i mieszkańców. Na wystawę można zgłaszać projekty powstałe na terenie Warszawy! Nabór kończy się 10 maja. 

Kluczem do aktywności z wiązanych z projektem PLANY na przyszłość/ LAB jest angażowanie i dialog wszystkich tych, którzy widzą potrzebę udziału w tworzeniu jakościowej architektury i urbanistyki, nawiązujących do wyzwań i problemów współczesności, ale też odpowiadającej na przyszłe potrzeby Warszawy. Obecnie jesteśmy świadkami tego jak stolica i jej mieszkańcy reagują na kryzys migracyjny. Środowisko architektoniczne zastanawia się w jaki sposób można wesprzeć budowanie nowej tkanki społecznej, usług socjalnych czy dostępu do szkolnictwa? Jak sprawić, by Warszawa stała się otwartą, niewykluczającą platformą dialogu? Jak zarządzać powiększającą się populacją, by budować elastycznie i wygodnie? Tematem przewodnim tegorocznych „PLANÓW na przyszłość/ LAB”, będzie „Architektura w kryzysie”. W ramach projektu organizatorzy odniosą się do zagadnień związanych z architekturą tymczasową, recyklingiem w architekturze czy wpływem aspektów społecznych na architekturę i urbanistykę. 

„PLANY na przyszłość/ LAB” to platforma wiedzy i wymiany informacji, na którą składa się także wystawa, prezentująca przyszłe projekty architektoniczne dla Warszawy. Otwarciu wystawy towarzyszyć będą również wydarzenia dodatkowe, które składać się będą na ŚWIĘTO ARCHITEKTURY. Będzie to przegląd projektów, inicjatyw, firm działających na styku architektury i innych dziedzin życia takich jak design, sztuka, nauki społeczne, ekologia, nowe technologie budowlane, nowe technologie energetyczne, czy domy inteligentne. Poprzez sieć wydarzeń organizatorzy pragną ukazać architekturę jako dziedzinę kompleksową, w której równie kluczowe role pełnią specjaliści różnych dziedzin, nie tylko architekci. 

ŚWIĘTO, to sieć mikro wystaw i prezentacji, które będzie można oglądać w mieszkaniach, wnętrzach, pustostanach, witrynach sklepowych, biurach ulokowanych na osi Pałac Zamoyskich na ul. Foksal – Pawilon Zodiak przy Pasażu Wiecha. Spacerując ulicami Foksal i Chmielną, będzie można odwiedzić niedostępne na co dzień miejsca i zobaczyć, jak zmieniają się, przeobrażają w procesie adaptacji na nowe funkcje odnosząc się do pojęć recyklingu, architektury tymczasowej i gospodarowania istniejącymi zasobami miasta. Projektowi towarzyszyć będzie instalacja realizowana przez studentów Wydziału Architektury a dopełnieniem wydarzenia będzie katalog, który zaprezentuje projekty z wystawy. Intencją organizatorów jest to, by impreza stała się świętem architektury i przestrzenią rozmowy o niej, nie tylko dla profesjonalistów, ale dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Warszawy. 

Chętni do zaprezentowania swojej architektonicznej twórczości mogą zgłaszać na wystawę „PLANY na przyszłość/ LAB” projekty prywatne, publiczne i komercyjne, według wytycznych dostępnych na stronie https://sarp.warszawa.pl/plany-na-przylosc-lab/. Prace, które zostaną uwzględnione w wystawie nie mogą być starsze niż z 2020 roku, a ich realizacja powinna dotyczyć 2022 roku i później. Każda pracownia lub architekt/ka może zgłosić maksymalnie 2 projekty obejmujące zakres realizacji w Warszawie. W zgłoszeniach możliwe są zarówno dopracowane projekty realizacyjne jak i projekty na etapie wstępnej wizji lub przed zmianami inwestorskimi.