Dane zza kurtyny Rosji: powrót PKB do wzrostu w drugim kwartale 2023 r

Ponad rok po inwazji na Ukrainę monitorowanie rosyjskiej gospodarki stało się coraz trudniejsze, ponieważ rosyjskie urzędy statystyczne przestały udostępniać kluczowe wskaźniki lub aktualizować je rzadko i nieregularnie. Godnym uwagi przykładem jest handel zagraniczny . W marcu 2023 r., po 12-miesięcznej przerwie,  urząd celny i bank centralny opublikowały pierwszą aktualizację danych o imporcie i eksporcie.

Co więcej,  od połowy marca kwartalne dane o PKB są dostępne tylko do III kwartału 2022 r. Dane za IV kwartał każdego roku są tradycyjnie publikowane później w porównaniu z pozostałymi kwartałami – zwykle ponad trzy miesiące po okresie referencyjnym, co oznacza jakiś czas w kwietnia, podczas gdy dla pozostałych kwartałów dane publikowane są z półtoramiesięcznym opóźnieniem. Rosstat publikuje całoroczny indeks PKB, który wskazywał na spadek o 2,1% w 2022 r. Nie ma jednak daty publikacji danych za IV kw. 2022 r., podczas gdy dane o PKB za I kw. 2023 r. spodziewane są 17 maja .

Zakłócone publikacje statystyczne, jak również niepewność dostępnych informacji, prowadzą do zakłamania szacunków i podają w wątpliwość wiarygodność danych. Widać to wyraźnie w prognozach wzrostu PKB Rosji w 2023 r. według wielu źródeł. Na przykład FocusEconomics publikuje prognozy konsensusu oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród 27 panelistów i istnieją znaczne rozbieżności. Najwyższa prognoza zakłada wzrost PKB o 1% w 2023 r., najniższa spadek o 7,1%, przy czym rozbieżność tych danych zaczyna się już w marcu 2022 r. Mediana prognozy FocusEconomics wskazuje na spadek o 2,3% w 2023 r. Dysproporcje widoczne są w szacunkach MFW i OECD, które przewidują odpowiednio wzrost o 0,3% i spadek o 4,3%.

W środowisku narażonych na szwank publikacji danych, aktualne prognozy PKB dostępne w bazie danych CEIC okazują się aktualnym i wiarygodnym źródłem informacji o działalności gospodarczej Rosji. Według najnowszych danych dziennych PKB Rosji skurczył się zarówno w IV kw. 2022 r., jak iw I kw. 2023 r. o 2,8% r/ri 1,3% r/r.

Dotknięty sankcjami globalny eksporter towarów odrodzi się następnie skromnie, a gospodarka ma wzrosnąć o 0,5% w drugim kwartale 2023 r.

Globalna baza danych CEIC zapewnia  dostęp do obszernej bazy danych, w której użytkownicy mogą uzyskać wgląd w stale zmieniającą się dynamikę światowych gospodarek.