COMP wprowadza rozwiązania technologiczne ułatwiające wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce

W Polsce systematycznie przybywa odpadów opakowaniowych. Aby ograniczyć ich ilość i pobudzić gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest wprowadzenie systemu kaucyjnego. Z powodzeniem funkcjonuje on już w innych krajach Unii Europejskiej, a w Polsce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Grupa Kapitałowa COMP wprowadza rozwiązania technologiczne, które ułatwią odbiór opakowań i wdrożenie systemu kaucyjnego w naszym kraju.

Dane Eurostat wskazują, że w 2021 roku wytworzonych zostało średnio w skali Europy ponad 188 kg odpadów opakowaniowych. Co trzecie opakowanie to stały odpad komunalny. Każde z nich stanowi poważne wyzwanie dla środowiska naturalnego. Odpady opakowaniowe zalegają na wysypiskach śmieci, zanieczyszczają wodę i glebę oraz stwarzają zagrożenie dla zwierząt. O tym, jak dużym są problemem dla naszego najbliższego otoczenia, świadczy fakt, że w 2021 roku państwa UE wygenerowały ich łącznie aż 84 mln ton. Przewiduje się, że bez podjęcia żadnych działań ta ilość odpadów wzrośnie do 2030 roku nawet o 19%.

Sytuacja w Polsce zmieni się od 1 stycznia 2025 roku, kiedy to zacznie obowiązywać system kaucyjny. Objęte nim zostaną butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 litrów (z zakrętkami i wieczkami) oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Przy zakupie tego typu produktów konsument będzie dopłacać kaucję w kwocie od 0,50 zł do 1 zł. Następnie będzie mógł oddać opakowanie w dowolnym miejscu objętym systemem kaucyjnym lub automacie RVM i otrzymać zwrot kaucji.

Zbiórka opakowań ma przyczynić się do ochrony środowiska poprzez realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Zwiększy też zyski obiektów handlowych, które będą uczestniczyć w systemie kaucyjnym. Ten obowiązek dotyczy sklepów o powierzchni powyżej 200 m2, mniejsze placówki mogą przystąpić do niego dobrowolnie. Doświadczenia z innych krajów objętych systemem DRS jednoznacznie wskazują, że w przypadku nieprzystąpienia danego sklepu do systemu kaucyjnego, konsumenci mogą udać się do konkurencji, która umożliwia zwrot opakowań i kaucji. Do jej otrzymania nie będzie bowiem wymagany paragon.

Skuteczne wdrożenie systemu kaucyjnego wspiera Grupa Kapitałowa COMP, która posiada 30-letnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych rozwiązań dla rynku handlu i usług. – Jesteśmy specjalistami w projektowaniu rozwiązań fiskalnych dla rynku detalicznego w Polsce. Naszymi wiodącymi markami są urządzenia Elzab i Novitus oraz aplikacje sprzedażowe InSoft. W ramach rozwoju firmy, wdrożyliśmy nowe rozwiązania oparte na naszym technologicznym know-how. Umożliwią one zintegrowanie systemu kaucyjnego z urządzeniami fiskalnymi, które detalista posiada obecnie w swoim sklepie. Jestem przekonany o tym, że dzięki temu zbiórka odpadów opakowaniowych będzie przebiegać sprawnie, podobnie jak ma to miejsce w wielu krajach, m.in. w Szwecji, Finlandii, ale też na Łotwie czy Słowacji – komentuje Michał Pląska, dyrektor zarządzający w COMP Centrum Innowacji.

Wraz z wprowadzeniem systemu kaucyjnego w 2025 roku, COMP wesprze proces przekazywania opakowań do operatora, obsługę rozliczeń oraz umożliwi automatyzację związaną z pobieraniem i wypłatami kaucji. Będzie się to odbywać bez konieczności instalacji dodatkowego sprzętu oraz automatów, co z pewnością ułatwi pracę właścicielom małych, osiedlowych sklepów, którzy często nie mogą sobie pozwolić na ponoszenie dużych kosztów. Z automatów do zbiórki odpadów opakowaniowych RVM z pewnością jednak skorzystają sieci handlowe. Nowe rozwiązania umożliwią także szybkie podpisanie umowy z operatorem systemu kaucyjnego oraz przekazywanie do niego danych pozwalających na szybkie rozliczenia środków kaucyjnych. Za sprawą intuicyjnego narzędzia online, umożliwi pełną kontrolę obiegu opakowań oraz kaucji. Zapobiegnie też nadmiernemu przeznaczaniu własnych środków przez detalistów na wypłatę kaucji za zwracane opakowania.

Grupa Kapitałowa COMP wspiera rynek tradycyjny od 30 lat, dostosowując się do zmieniających się warunków i gospodarczych trendów. Obecnie ma 65% udziałów w rynku handlu detalicznego w Polsce, a za jej sprawą w bezpieczny sposób rozliczanych jest nawet 70 mln transakcji rocznie. Dzięki szytym na miarę rozwiązaniom technologicznym sprawia, że rynek handlu detalicznego, wraz z wdrożonym systemem kaucyjnym, będzie funkcjonował sprawnie, osiągając przy tym założone cele związane z poszanowaniem środowiska.

***

COMP S.A. to grupa kapitałowa specjalizująca się w technologii i rynku handlu i analiz. W skład grupy wchodzą spółki technologiczne oferujące rozwiązania sieciowe i systemowe z zakresu IT oraz rozwiązania dla handlu i usług. COMP od kilku lat rozwija platformę dla właścicieli sklepów detalicznych M/platform, czyli usługę scentralizowanych promocji, będącą uzupełnieniem dla urządzeń fiskalnych. Od 2005 roku COMP S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma koncentruje się na działalności  w atrakcyjnych niszach rynkowych, bazując na unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do każdej z nich. Synergia kompetencji wszystkich spółek, wszechstronne i wieloletnie doświadczenia, własne centra R&D oraz innowacji, dają możliwość świadczenia usług najwyższej jakości.

Więcej informacji:

https://www.comp.com.pl/

https://drs.comp.com.pl/