Co trzeci producent na dobrej drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Nowe badanie Schneider Electric i Omdia pokazuje, że 57 proc. zakładów przemysłowych stawia sobie za cel neutralność węglową. Prawie połowa z nich nie wdrożyła jednak jeszcze w pełni inicjatyw mających na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Aż 45 proc. przyznaje, że największy wpływ na zmianę miałaby bardziej wydajna automatyka i systemy zarządzania energią.

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, oraz Omdia, czyli grupa zajmująca się badaniami i doradztwem technologicznym, wykazali, że choć przedsiębiorstwa przemysłowe wyznaczają ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, to mniej więcej połowa z nich (48 proc.) nie podjęła jeszcze kroków niezbędnych do ich realizacji.

Wnioski są częścią badania mającego przybliżyć lepsze zrozumienie celów producentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dojrzałości ich inicjatyw w tym obszarze.

Niemal sześciu na dziesięciu (57 proc.) respondentów dąży do zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Jako główny czynnik wpływający na ich decyzję o inwestowaniu w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem najczęściej wymieniają oni potrzebę zmniejszenia zużycia energii. Niemal połowa (49 proc.) badanych jako efektu oczekuje również poprawy wydajności działań swojego biznesu i wygenerowania oszczędności.

Z kolei 48 proc. zapytanych przedsiębiorstw nie wdrożyła jeszcze w pełni swoich inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a mniej niż jedna trzecia (30 proc.) jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych przez siebie celów.

Technologia wspiera inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

W badaniu Schneider Electric i Omdia wzięły udział setki firm przemysłowych z branży spożywczej, chemicznej, naftowej, gazowej oraz motoryzacyjnej, a także life science, półprzewodników i elektroniki pochodzących z Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji. Ankietowani reprezentowali organizacje różnej wielkości. Liderzy rozumieją wartość technologii w mierzeniu i zmniejszaniu ich wpływu na środowisko.

Przedsiębiorstwa przemysłowe sprawdzają rozwiązania mające na celu poprawę zrównoważonego rozwoju bezpośrednio lub pośrednio. Wskazały one pięć najważniejszych technologii, które będą mieć największy wpływ na ich inicjatywy w tym zakresie:

  1. Wydajna automatyzacja. 
  2. Systemy zarządzania energią.
  3. Technologie chmurowe.
  4. Śledzenie łańcucha dostaw.
  5. Więcej opomiarowania.

Inwestycje w tych obszarach już mają miejsce. Już 54 proc. respondentów wykorzystuje obecnie technologię Digital Twin do (re)projektowania obiektów z myślą o zrównoważonym rozwoju, a ponad połowa przewiduje, że w ciągu trzech lat wdroży systemy zarządzania energią i energią odnawialną. Inne rodzaje realizowanych projektów obejmują zarządzanie środowiskiem i zarządzanie wydajnością w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Motywacje do zmian

Podczas gdy niektóre wyzwania mają wymiar technologiczny, badanie wykazało, że równie istotne pozostają bariery organizacyjne. Niemal jedna czwarta (23 proc.) respondentów wskazała jako problem konkurujące ze sobą priorytety, podczas gdy trwająca zmiana kulturowa stanowi wyzwanie dla 19 proc. zapytanych. Wielu badanych zauważyło, że inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem wymagają odpowiedniej motywacji. Aż 78 proc. Z nich wskazało, że za działania z obszaru zrównoważonego rozwoju odpowiada w ich organizacji osoba na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla (C-level).

– Przemysł produkcyjny coraz lepiej rozumie wartość celów zrównoważonego rozwoju i kryjącej się za nimi wydajności. Prawdziwa zmiana wymaga jednak ewolucji tradycyjnego myślenia, uczynienia zrównoważonego rozwoju i well-beingu centralną częścią procesów i kultury organizacyjnej w celu zidentyfikowania nieefektywności i marnotrawstwa. Od tego właśnie zaczyna się przemysł nowej generacji – mówi Barbara Frei, wiceprezeska wykonawcza ds. automatyki przemysłowej w Schneider Electric.

Strategie na sukces

Aby zakłady przemysłowe mogły realizować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, potrzebują jasnej strategii i danych, które potwierdzą jej słuszność. Kluczowym czynnikiem pozostaje technologia, w tym ulepszone narzędzia pomiarowe i wizualizacyjne, pozwalające na zbieranie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju i wyciąganie precyzyjnych wniosków.

Przed firmami przemysłowymi otwierają się ogromne możliwości. Wiele z nich prowadzi energochłonną działalność i ma do czynienia z dużą ilością odpadów. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, recyklingu i modeli cyrkularnych nie tylko przyniesie korzyści środowisku, ale także zapewni znaczący zwrot z inwestycji. Uzbrojeni w dane liczbowe, które potwierdzają wpływ proekologicznych inicjatyw na środowisko, liderzy zrównoważonego rozwoju mogą przekonać do siebie pracowników i uzasadnić dalsze inwestycje. Jest to samonapędzający się proces – podsumowuje Alex West, starszy główny analityk ds. IoT i zrównoważonego rozwoju w Omdia.

Schneider Electric

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl