Ciepło resztkowe z centrów danych może ogrzewać domy i obiekty sportowe w Europie

Equinix eksportuje nadwyżki ciepła generowane podczas przetwarzania danych do lokalnych ciepłowni, które wykorzystują je jako alternatywne źródło ogrzewania domów i obiektów sportowych.

W krajach UE rosną wymogi względem efektywności energetycznej budynków, dlatego potrzeba coraz więcej nowych energooszczędnych rozwiązań. Jednym z nich mogą być… centra danych. Szacuje się, że centrum o mocy 20 MW wytwarza rocznie energię cieplną wystarczającą do ogrzania 100 basenów olimpijskich przez miesiąc lub 4 500 domów przez cały rok. Equinix, globalna firma zajmująca się centrami danych, chce eksportować ciepło powstające przy pracy serwerów do lokalnych ciepłowni, aby następnie wykorzystywać je jako alternatywne źródło ogrzewania domów i infrastruktury sportowej.

Szafy serwerowe o dużej mocy obliczeniowej często pracują w trybie ciągłym i generują ciepło resztkowe, którego należy się pozbyć, aby nie narażać sprzętu na awarię. Do niedawna było ono całkowicie usuwane za pomocą wydajnych systemów chłodzenia. Takie rozwiązania nie wykorzystywały jednak potencjalnych walorów generowanej energii cieplnej.

Cyfryzacja życia nabiera tempa, a ludzie korzystają dziś z coraz szerszego wachlarza produktów cyfrowych na przykład do konsumpcji rozrywki. Tak będzie również tego lata, które dostarczy pasjonatom sportu mnóstwo emocji, a ludzie na całym świecie wygenerują codziennie terabajty danych, śledząc poczynania ulubionych sportowców. Potrzeba do tego wielu pojemnych serwerów i planu, jak wykorzystać generowane przez nie ciepło w zrównoważony sposób.

Equinix rozpoczął współpracę z firmami energetycznymi i ciepłowniami miejskimi, aby eksportować odprowadzane ciepło resztkowe do budynków w pobliżu centrum danych. Takie źródło ciepła może być alternatywnym rozwiązaniem dla energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Dotyczy to nie tylko domów, ale także infrastruktury sportowej, ponieważ ciepło pozyskane w ten sposób może być przydatne podczas organizacji wydarzeń sportowych.

Dobrym przykładem jest najnowsze centrum danych Equinix PA10 zlokalizowane w Paryżu, które zaprojektowano w taki sposób, aby można było odzyskiwać i eksportować wytwarzane w nim ciepło resztkowe. Nadwyżki energii będą przekazywane do strefy rozwoju miejskiego Plaine Saulnier i Olimpijskiego Centrum Wodnego.

„Podczas pracy serwery generują ciepło, które dziś staramy się jak najlepiej wykorzystać. W ten sposób wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nasza inicjatywa pokazuje, że nowoczesne centra danych mogą nie tylko przyspieszyć transformację cyfrową, ale także przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności. Wierzymy, że jak najszersza dywersyfikacja źródeł energii jest dziś bardzo potrzebna, dlatego zapraszamy samorządy, operatorów sieci ciepłowniczych i przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce do przystąpienia do programu Heat Export. Pozwoli to na jak najlepsze wykorzystanie ciepła generowanego przez serwery w centrach danych” – mówi Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.

Jak Equinix eksportuje ciepło z centrów danych?

Zazwyczaj operatorzy centrów danych odprowadzają ciepło resztkowe do wentylatorów, które przenoszą je do sieci klimatyzacyjnej. Dalej trafia ono do systemu chłodzenia, który ostatecznie odprowadza jego nadmiar na zewnątrz budynku. W niektórych centrach danych Equinix wdrożono podejście Heat Export, w którym ogrzane powietrze nie przechodzi przez kanały wentylacyjne do systemów chłodzenia, ale jest transportowane drogą wodną do wymienników ciepła obsługiwanych przez regionalnego operatora sieci ciepłowniczej. Ciepłownia wykorzystuje pompy ciepła do podniesienia temperatury wody i za pośrednictwem sieci rur transportuje ją do budynków sąsiadujących z centrum danych Equinix.

„Globalnie, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju Future First inwestujemy w innowacyjne technologie, aby zwiększyć efektywność energetyczną, korzystać z energii odnawialnej i angażować się w projekty eksportu ciepła wszędzie tam, gdzie umożliwiają to lokalne warunki. Do 2030 roku planujemy potroić liczbę systemów eksportu ciepła, aby rozszerzyć zasięg inicjatywy Heat Export na jak największą liczbę krajów. Do tej pory z powodzeniem wdrożyliśmy nasz program w Finlandii, Szwajcarii, Kanadzie, a wkrótce także we Francji” – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.

Dodatkowe materiały:

  • Co to jest eksport ciepła z centrum danych i jak działa? 
  • Raport zrównoważonego rozwoju Equinix 2023 i wskaźniki Global Reporting Initiative (GRI)
  • 4 sposoby, w jakie Equinix pomaga społecznościom i środowisku

Aby uzyskać więcej informacji na temat partnerstwa w programie Equinix Heat Export, prosimy o kontakt pod adresem heatexport@equinix.com.

***

O Equinix

Equinix (Nasdaq: EQIX) jest światową firmą zajmującą się infrastrukturą cyfrową™. Cyfrowi liderzy korzystają z zaufanej platformy Equinix, aby zintegrować i połączyć podstawową infrastrukturę z szybkością charakterystyczną dla oprogramowania. Equinix umożliwia organizacjom dostęp do właściwych lokalizacji, partnerów i możliwości, co pozwala na elastyczne skalowanie, przyspieszenie wprowadzania usług cyfrowych, dostarczanie światowej klasy doświadczeń oraz pomnażanie wartości, jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od oczekiwań omówionych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą powodować takie różnice, obejmują między innymi ryzyko dla naszej działalności i wyników operacyjnych związanych z obecnym środowiskiem inflacyjnym; wahania kursów wymiany walut; wahania cen akcji; zwiększone koszty pozyskiwania energii i ogólną zmienność na globalnym rynku energii; wyzwania związane z nabywaniem, obsługą i budową centrów danych IBX® i xScale® oraz opracowywaniem, wdrażaniem i dostarczaniem produktów i rozwiązań Equinix; nieprzewidziane koszty lub trudności związane z integracją firm, które nabyliśmy lub nabędziemy do Equinix; nieuzyskanie znaczących przychodów od klientów w niedawno wybudowanych lub przejętych centrach danych; nieukończenie wszelkich rozważanych od czasu do czasu ustaleń finansowych; konkurencja ze strony obecnych i nowych konkurentów; zdolność do generowania wystarczających przepływów pieniężnych lub pozyskiwania w inny sposób środków na spłatę nowego lub niespłaconego zadłużenia; utrata lub spadek działalności naszych kluczowych klientów; ryzyko związane z naszym opodatkowaniem jako REIT; ryzyko związane z dochodzeniami regulacyjnymi lub sporami sądowymi oraz inne ryzyka opisywane od czasu do czasu w dokumentach Equinix składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W szczególności należy zapoznać się z ostatnimi i przyszłymi raportami kwartalnymi i rocznymi Equinix złożonymi w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, których kopie są dostępne na żądanie firmy Equinix. Equinix nie przyjmuje żadnego zobowiązania do aktualizowania informacji dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej.