Ciekawa praca dla młodzieży, tylko… chętnych mało

W Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych młodzież odgrywa istotną rolę na rynku pracy. Aktywność zawodowa młodych ludzi stanowi kluczowy wskaźnik, który odzwierciedla dynamikę tych gospodarek oraz ich zdolność do zapewnienia miejsc pracy dla młodych osób. Niestety, dane instytutów badawczych wskazują na spadek aktywności zawodowej wśród młodzieży, co stanowi poważny problem, zwłaszcza dla firm z sektorów bezpieczeństwa i usług cleaningowych.

Warszawa, 25.07.2023 – Seris Konsalnet poszukuje ambitnych pracowników do zatrudnienia w sektorze ochrony i usług czystości. Dla młodych osób stanowi to atrakcyjną szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej, gdyż brak tu szczególnych wymagań i kwalifikacji, potrzebne są jedynie podstawowe umiejętności. Elastyczny czas pracy oraz możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach stanowią dodatkowe atuty, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój zawodowy. Mimo to firmy z branży ochrony i cleaningu borykają się z trudnościami w przyciągnięciu do pracy młodych ludzi. Praca w ochronie imprez masowych otwiera młodym pracownikom drzwi do niezliczonych korzyści. To właśnie ochroniarze są zazwyczaj najbliżej sceny, mają najlepszy widok na wydarzenie oraz są w samym centrum wydarzeń. Często to oni mają styczność z gwiazdami, są też bardzo pozytywnie postrzegani przez użytkowników wydarzeń masowych jako osoby dbające o ich bezpieczeństwo i udzielające niezbędnych informacji.

Dla osób preferujących pracę w godzinach popołudniowych i wieczornych czeka praca w cleaningu. Poszukiwani są pracownicy do wykonywania lekkich i niewymagających nadmiernego wysiłku fizycznego prac sprzątających w biurach. Co więcej, można elastycznie łączyć ją z nauką oraz cieszyć się pełnią życia prywatnego, ponieważ zapewnia stabilne i dostosowane do studenckiego planu dnia godziny pracy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących stałego zatrudnienia, które umożliwia harmonijne dopasowanie się do indywidualnych potrzeb i preferencji młodych ludzi.

Coraz trudniej pozyskać młodego pracownika do pracy w ochronie czy cleaningu – mówi Katarzyna Budzik, Dyrektor HR w Seris Konsalnet.To niepokojące zjawisko o zasięgu globalnym. Tymczasem te zawody stanowią doskonałą opcję dla młodzieży – nie wymagają dużego doświadczenia, pracodawcy zapewniają szkolenia, które mogą okazać się przydatne w przyszłej karierze, a elastyczne grafiki pracy pozwalają na swobodne dostosowanie harmonogramu. Dla młodych ludzi jest to wspaniała szansa na pierwszą pracę lub pracę sezonową, z perspektywą rozwoju zawodowego.

Statystyki zatrudnienia nie są optymistyczne

W pierwszym kwartale 2023 r. w Polsce odnotowano wzrost wskaźnika aktywności zawodowej, który mierzy stosunek liczby osób pracujących do bezrobotnych i tych, którzy nie poszukują pracy. Wskaźnik ten wyniósł 58,4 proc., co oznacza wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. Jednocześnie, w kwietniu 2023 r., sezonowo dostosowana stopa bezrobocia wyniosła 2,7 proc., co stawia Polskę obok Czech na czele państw Unii Europejskiej pod względem najniższego wskaźnika bezrobocia. Warto również zaznaczyć, że stopa bezrobocia wśród młodzieży poniżej 25 roku życia wyniosła 11,3 proc.

Obserwujemy zróżnicowane wzorce zatrudnienia wśród młodzieży w poszczególnych krajach Unii Europejskiej – mówi Katarzyna Budzik. – W Polsce na przykład wskaźnik zatrudnienia jest wysoki wśród osób, które ukończyły edukację, ale bardzo niski wśród osób, które jednocześnie się uczą i pracują. Tymczasem w niektórych krajach UE, takich jak Niemcy, wskaźnik zatrudnienia utrzymuje się na wysokim poziomie zarówno wśród absolwentów, jak i wśród osób, które równocześnie kontynuują naukę.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wyniósł 6 proc. w kwietniu 2023. Spośród osób w wieku do 25 lat stopa bezrobocia w UE wyniosła 15,1 proc. Niemcy odnotowały najniższy wskaźnik bezrobocia w tej grupie wiekowej (5,7 proc.), podczas gdy Hiszpania zanotowała najwyższy (32,3 proc.). W USA stopa bezrobocia spadła z 3,7 proc. do 3,5 proc., osiągając najniższy poziom od 1969 r. Wskaźnik aktywności zawodowej minimalnie spadł z 62,4 proc. do 62,3 proc. Dla młodych ludzi w wieku 16-24 lat wskaźnik ten wzrósł z 54,4 proc. w lipcu 2021 r. do 55,3 proc. w lipcu 2022 r. Stopa bezrobocia wśród młodzieży wyniosła 8,5 proc. w lipcu 2022 r., co oznacza spadek o 10 punktów procentowych w porównaniu do lipca 2021 r.

Polska ma stosunkowo niską stopę bezrobocia, a aktywność zawodowa młodych Polaków jest na poziomie 58,4 proc., co jest niższe w porównaniu do średniego wskaźnika dla całej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych – wyjaśnia Katarzyna Budzik. – W USA aktywność zawodowa młodzieży jest wyższa niż w Polsce, ale stopa bezrobocia jest również nieco wyższa. W całej Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż w Polsce i Stanach Zjednoczonych, ale wskaźnik aktywności zawodowej młodzieży jest podobny jak w USA.

Aktywność zawodowa młodzieży jest istotnym wskaźnikiem zdrowia gospodarki i zdolności kraju do zapewnienia miejsc pracy dla młodych osób. Kluczem do poprawy tych wskaźników jest inwestycja w edukację i szkolenia zawodowe, a także tworzenie środowiska biznesowego, które sprzyja tworzeniu miejsc pracy. Nad tym od lat pracuje Seris Konsalnet, który zatrudnia ponad 20 tys. osób i tworzy miejsca pracy z myślą o młodych osobach, dopiero wchodzących na rynek pracy.

Więcej informacji o możliwości zatrudnienia w Seris Konsalnet znajduje się na stronie https://konsalnet.pl/o-firmie/praca/


O firmie Seris Konsalnet

Największa firma branży bezpieczeństwa i ochrony w Polsce oraz część międzynarodowej Grupy Seris – jednego z globalnych leaderów w branży Security. Firma działa od blisko 30 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie rynku Security: ochronie fizycznej, monitoringu obiektów stacjonarnych oraz monitoringu GPS pojazdów, a także projektowaniu i realizacji technicznych systemów zabezpieczeń. Zapewnia ochronę fizyczną ponad 3600 obiektów, a usługę monitoringu świadczy dla 66 000 obiektów stacjonarnych i 13 000 pojazdów. Wśród klientów Grupy Seris Konsalnet można znaleźć największe sieci handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty strategiczne, firmy przemysłowe oraz jednostki wojskowe. Firma posiada zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce dział projektowy. W skład Grupy wchodzi również spółka Seris Konsalnet Cleaning, oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości dla firm.