CEVA Logistics wyróżniona tytułem Top Green Supply Chain Partner 2021

CEVA Logistics po raz kolejny otrzymała tytuł G75 Green Supply Chain Partner. Globalną wizją CEVA jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zrównoważony, od magazynowania przez usługi transportowe po zamówienia, z poszanowaniem integralności ludzi i planety.

G75 Green Supply Chain Partner jest wyrazem uznania dla działań na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw, realizowanych przez CEVA w Ameryce Północnej. Nagrodę przyznaje zespół dziennikarzy amerykańskiego magazynu branżowego Inbound Logistics. Otrzymują ją firmy, które angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju globalnego łańcucha dostaw i społecznej odpowiedzialności biznesu. Doceniane są najlepsze praktyki, które są przez nie rozwijane i wdrażane oraz wywierają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

CEVA została wyróżniona za rozszerzanie współpracy z partnerami transportowymi w zakresie działań proekologicznych, realizację programów sadzenia drzew i sprzątania parków oraz wykorzystanie elektrycznych lub zasilanych LNG urządzeń do przeładunku, pojazdów i ciągników. CEVA została doceniona także za programy recyklingowe oraz kontynuację realizacji projektów związanych z wykorzystaniem energii słonecznej i oświetlenia LED.

Jednym ze znaczących osiągnięć w zakresie efektywności była przeprowadzona w ostatnim czasie wewnętrzna analiza danych dotyczących transportu lądowego. Jej efektem było przeprojektowanie amerykańskiej sieci hubów i wytycznych tras. Dzięki temu w 2021 roku CEVA mogła zoptymalizować przebiegi, redukując je o 1 609 334 km i zmniejszyć emisję o 1 600 ton CO2. 

Zielone łańcuchy dostaw CEVA

Polityka zrównoważonego rozwoju realizowana przez CEVA Logistics we wszystkich oddziałach na świecie, opiera się na trzech filarach: działania na rzecz ludzi, planety i sprawiedliwego handlu. 

CEVA jest zaangażowana w działania na rzecz planety w zakresie zmian klimatycznych, jakości powietrza i bioróżnorodności. Celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r., przy zachowaniu morskiej różnorodności biologicznej. Dlatego też w transporcie morskim, w ramach rozwiązań Green Ocean, CEVA stawia na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, tj. biopaliwo i LNG, tym samym minimalizując emisje gazów cieplarnianych. Oferuje też klientom możliwość zrekompensowania 100% emisji CO2 poprzez m.in. programy zalesiania. CEVA angażuje się też w projekty na rzecz zrównoważonego transportu lotniczego. Jako pierwsza firma logistyczna przystąpiła do United Airlines Eco-Skies Alliance SM, pionierskiego programu ukierunkowanego na współpracę największych, globalnych korporacji z liniami lotniczymi. Wraz z innymi liderami stowarzyszenia, planowany jest zakup ok. 3,4 mln galonów zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). W porównaniu z konwencjonalnym paliwem lotniczym, przy blisko 80 proc. redukcji emisji CO2, taka ilość SAF wystarczy  do zmniejszenia ok. 31 tys. ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych, co równa się ponad 200 mln mil przelotów pasażerskich. CEVA dołączyła też do stowarzyszenia Sustainable Air Freight Alliance (SAFA), skupiającego linie lotnicze, firmy żeglugowe i spedycyjne, zaangażowane w pomiary i redukcję CO2. 

We wszystkich oddziałach na świecie CEVA inwestuje także w ekologiczne rozwiązania transportowe, takie jak elektryczne i zasilane gazem ziemnym samochody, ciągniki czy urządzenia do rozładunku. Firma przykłada też szczególną wagę do zrównoważonego zarządzania centrami dystrybucyjnymi i magazynami. To właśnie tu wdrażane są najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, m.in. panele słoneczne, systemy ponownego wykorzystania wody deszczowej i termoakustyczne, także zarządzanie odpadami i oświetlenie LED. Przykładem może być magazyn typu greenfield w brazylijskim Jundai, wyznaczający standardy zrównoważonego magazynowania w Ameryce Łacińskiej czy właśnie uruchomiony magazyn o powierzchni 14 tys. mkw. w Ruhale na Filipinach. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zarządzane będzie też nowe, zautomatyzowane centrum dystrybucji e-commerce w Magnicach k/Wrocławia. 

 

O CEVA Logistics

CEVA Logistics, światowy lider logistyki 3PL, dostarcza i oferuje globalne rozwiązania dla łańcucha dostaw, łącząc ludzi, produkty i dostawców na całym świecie. Z siedzibą główną w Marsylii, Francja, CEVA Logistics świadczy pełen wachlarz dedykowanych usług end-to-end zarówno w zakresie zarówno logistyki kontraktowej jak i zarządzania frachtem, dzięki ok. 98 000 pracownikom w ponad 1 000 lokalizacji w 170 krajach. CEVA Logistics, której roczne przychody pro forma w 2021 r. wyniosły 12 mld USD, jest częścią grupy CMA CGM, światowego lidera w dziedzinie żeglugi i logistyki. 

Więcej informacji na www.cevalogistics.com