Branża poligraficzna konkurencyjna na tle firm zagranicznych

Ponad dwie trzecie firm poligraficznych uważa, że branża jest tak samo lub nawet lepiej przygotowana do konkurowania niż podmioty zagraniczne. 25 proc. przedsiębiorstw jest zdania, że krajowy sektor poligraficzny ma lepsze i nowsze parki maszyn i urządzeń (MiU), a 41 proc. ocenia konkurencyjność posiadanych parków MiU podobnie. Aby utrzymać ten poziom branża, poza kontynuacją inwestycji, musi poradzić sobie z wieloma wyzwaniami, z których największym są wzrosty ceny surowców i ich gorsza dostępność.

Branża poligraficzna z wyższą konkurencyjnością

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce, zdolność do konkurowania przedsiębiorstw poligraficznych znacząco wzrosła. Sub-indeks MiU dla tej branży wynosi obecnie  53,70 pkt i w relacji do pomiaru z jesieni 2020 roku wzrósł aż o 20,65 pkt. Warto również podkreślić, że wartość wskaźnika jest wyższa niż przed badaniem zrealizowanym jeszcze przed pandemią Covid-19.

– Firmy poligraficzne odbudowały swoją zdolność do konkurowania, która obniżyła się po pierwszej fali pandemii Covid-19. W 2021 roku przedsiębiorstwom udało się zdobyć nowych klientów oraz zdywersyfikować rynki zbytu. Jak wynika z naszego badania, w ubiegłym roku sprzedaż krajową zwiększyła co druga firma z tej branży, a co trzecia także eksport. Ponadto prawie 34 proc. firm informowała o większej dywersyfikacji klientów. Te wyniki oraz znacząca poprawa w obszarze inwestycji w parki maszyn i urządzeń oraz ich automatyzację, są głównymi motorami wyższej zdolności do konkurowania. Przed firmami stają jednak nowe, poważne wyzwania, z którymi będą musiały się zmierzyć firmy w tym roku. Wśród niech jest przede wszystkim stale rosnąca inflacja i wzrost kosztów surowca, a także jego brak, który wzmógł się na początku tego roku, gdy pojawiły się pierwsze problemy z dostępem np. do papieru – mówi Grzegorz Jarzębski, Country Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Poprawę konkurencyjności potwierdzają także sami przedsiębiorcy z branży poligraficznej. 38 proc. ankietowanych w badaniu Siemens Financial Services w Polsce oceniło, że w zeszłym roku poprawiło swoje przygotowanie do konkurowania. Ponadto blisko połowa (46 proc.) badanych prognozowała, że poprawi je także w tym roku.