Bosch z solidnym wzrostem w Polsce w pełnym wyzwań, drugim roku pandemii

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Bosch na polskim rynku wzrosły w 2021 roku o 8% i wyniosły blisko 6,1 mld zł, a całkowita sprzedaż netto wzrosła do blisko 12 mld zł.
  • Zatrudnienie wzrosło do ponad 8500 pracowników.
  • Dalszy dynamiczny rozwój Centrum Kompetencyjnego IT Bosch w Polsce: do końca roku liczba zatrudnionych ekspertów IT przekroczy 1000.
  • Rozbudowa centrów produkcji Bosch w Polsce: fabryka układów hamulcowych w Mirkowie i fabryka materiałów ściernych w Goleniowie przejmują globalne zadania, wprowadzają nowe produkty i technologie.
  • Pozytywny rozwój sprzedaży Bosch w Polsce w I kwartale 2022 roku, pomimo trudnych okoliczności.

Warszawa – Bosch, wiodący globalny dostawca technologii i usług, zakończył rok 2021 w Polsce solidnym wzrostem. Skonsolidowane przychody firmy ze sprzedaży zewnętrznej na polskim rynku wyniosły blisko 6,1 mld zł (ponad 1,3 mld euro), co oznacza wzrost o 8% r/r. Całkowite przychody netto z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły blisko 12 mld zł. To oznacza wzrost rok do roku o 22 procent. Pozytywny rozwój sprzedaży odnotowały wszystkie sektory biznesowe Bosch w Polsce. Do sukcesu przyczyniła się w szczególności dobrze rozwijająca się sprzedaż części zamiennych do pojazdów, sprzedaż elektronarzędzi oraz systemów ogrzewania i klimatyzacji. Również sektor Industrial Technology, po trudnym roku 2020, zakończył ubiegły rok z dwucyfrowym wzrostem obrotów.

W pierwszym kwartale br. sprzedaż wszystkich spółek Bosch w Polsce rozwijała się pozytywnie.

Dalej umacniamy naszą obecność w Polsce. Skupiamy się przede wszystkim na sektorze IT, produkcji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Fabryka układów hamulcowych w Mirkowie pod Wrocławiem stała się wiodącym zakładem w koncernie, przejmując globalną odpowiedzialność biznesową i badawczo-rozwojową dla swojego obszaru kompetencji. To otwiera nowe możliwości rozwoju dla całego zespołu: nowe stanowiska z globalnymi zakresami odpowiedzialności będą tworzone właśnie w Polsce. Pomimo obecnej trudnej sytuacji spowodowanej wojną na Ukrainie i pandemią koronawirusa, która wciąż wpływa na globalne łańcuchy logistyczne, jesteśmy umiarkowanie optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywy polskiego rynku i naszego biznesu w Polsce”

powiedział Rafał Rudziński, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Grupa Bosch aktywnie angażuje się w pomoc ukraińskim uchodźcom szukającym schronienia w Polsce z powodu wojny. „W pierwszym etapie skupiliśmy się na naszych pracownikach Bosch z Ukrainy, którzy zdecydowali się opuścić swój kraj. Organizowaliśmy dla nich i ich rodzin transport i zakwaterowanie na terenie Polski oraz udzielaliśmy pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej. Grupa Bosch w Polsce przekazała też ponad 500 000 zł na rzecz kilku organizacji i fundacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy” – dodał Rafał Rudziński.

Liczba osób zatrudnionych w Grupie Bosch w Polsce wrosła w ubiegłym roku do ponad 8500 pracowników (na dzień 31 grudnia). Obecnie Grupa poszukuje m.in. ekspertów IT i inżynierów w obszarach badań i rozwoju. Sam zespół Centrum Kompetencyjnego IT Bosch w Polsce do końca roku powiększy się do 1000 pracowników. Ten wzrost oznacza też, że w Polsce dostępnych będzie więcej międzynarodowych projektów i ról z globalną odpowiedzialnością. Nowe obszary specjalizacji, takie jak robotyka, umożliwią obecnym i przyszłym pracownikom zdobywanie i poszerzanie wiedzy w obszarze nowych technologii.

Rozwój poszczególnych obszarów biznesowych

W 2021 r. dział Części Samochodowych i Wyposażenia Warsztatowego, który jest częścią sektora biznesowego Mobility Solutions, osiągnął dwucyfrowy wzrost i zakończył rok historycznym rekordem sprzedaży. Na ten wynik wpłynęło kilka czynników, m.in. powrót polskiego społeczeństwa do bardziej intensywnego użytkowania samochodów po spowolnieniu w obszarze mobilności, którego doświadczaliśmy w pandemii oraz większy popyt na części do samochodów ciężarowych, jako konsekwencja ożywienia na rynku logistycznym. Dział osiągnął również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w obszarze wyposażenia warsztatowego. Na bardzo dobre wyniki działu pozytywnie wpłynęły też: niezawodność w zakresie dostępności produktów, która zapewniła stabilność biznesu partnerom Bosch, działania marketingowe skoncentrowane również na klientach końcowych oraz dalszy rozwój sieci partnerów biznesowych, w tym sieci warsztatów Bosch Car Service.

Fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie pod Wrocławiem, która w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 25-lecia, została wiodącym zakładem Bosch w swoim obszarze kompetencji. Mirków stał się centrum badawczo-rozwojowym i produkcyjnym dla portfolio komponentów układów hamulcowych Bosch. Produkcja i sprzedaż zakładu rozwijały się w 2021 roku pozytywnie, a lokalizacja zaczęła rozbudowę obszaru produkcyjnego, który ma powiększyć się o 25% do 2023 roku. Obok iBoostera, nowy komponent: czujnik prędkości koła (WSS) jest kolejnym produktem z Mirkowa, który współtworzy nowoczesną motoryzację i pozwala zakładowi z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Sektor Consumer Goods obejmuje dział Elektronarzędzi i dział Urządzeń Gospodarstwa Domowego. Pomimo czasowych ograniczeń i wyzwań związanych z łańcuchami dostaw, w 2021 roku dział Elektronarzędzi osiągnął dwucyfrowy wzrost i najlepsze historyczne wyniki sprzedaży w Polsce, co umocniło wiodącą pozycję Bosch na rynku elektronarzędzi w naszym kraju. Jednym z motorów wzrostu był niezwykle dynamiczny rozwój kanałów dystrybucji online, uwzględniający współpracę z globalnymi liderami branży e-commerce, wchodzącymi na polski rynek. Dodatkowo, dział Elektronarzędzi zoptymalizował swoją strategię w oparciu o wyniki badań rynku i grup docelowych, co pozwoliło na jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb branży. Dział z powodzeniem wszedł także w nowe segmenty rynku, rozpoczynając sprzedaż innowacyjnych produktów, jak na przykład bezprzewodowa pompa Bosch Easy Pump. W odpowiedzi na trendy rynkowe, dział Elektronarzędzi dalej rozwija swoją platformę akumulatorów Power for Alliance 18V, otwierając ją dla innych marek. Zapewnienie kompatybilności akumulatorów w danej klasie napięcia z urządzeniami innych producentów otwiera nowe możliwości biznesowe. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku budowlanego i meblarskiego, firma sia Abrasives Poland produkująca materiały ścierne w Goleniowie k. Szczecina, która wchodzi w struktury działu Elektronarzędzi, odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży i świętowała osiągnięcie progu rentowności.

W obszarze AGD firma BSH w Polsce w 2021 r. osiągnęła stabilny wzrost i kontynuowała zaplanowane inwestycje oraz zwiększyła moce produkcyjne wykorzystując istniejące fabryki i linie produkcyjne. BSH w Polsce wzmocniło też swój cyfrowy zespół, odpowiedzialny m.in. za aplikacje Home Connect.

Dział Termotechniki, będący częścią sektora Energy and Building Technology, zakończył 2021 rok ze znacznym wzrostem obrotów w Polsce. Do wzrostu przyczynił się w szczególności segment pomp ciepła, którego sprzedaż rozwijała się dynamicznie dzięki transformacji rynku grzewczego w kierunku rozwiązań elektrycznych oraz rozwojowi sieci partnerów Bosch. W 2021 roku dział zmodernizował i otworzył dwa centra szkoleniowe w nowych lokalizacjach, aby zapewnić jeszcze bardziej efektywny transfer wiedzy i kontakt z partnerami biznesowymi. Termotechnika utworzyła również dedykowane profesjonalistom Centrum Kontaktu, aby wspierać codzienną pracę osób instalujących rozwiązania od Bosch. W 2021 roku dział wprowadził na rynek nowe produkty w różnych segmentach, w tym: kotły gazowe, pompy ciepła i klimatyzatory i postawił na intensyfikację komunikacji online z użytkownikami końcowymi.

Dział Building Technologies, również część sektora biznesowego Energy and Building Technology, utrzymał swój udział w rynku w 2021 roku, pomimo znaczących spadków w branży budowlanej w pierwszych trzech kwartałach roku w Polsce. Znakomite wyniki sprzedaży w ostatnim kwartale 2021 r. zaowocowały dodatnim rocznym wzrostem w porównaniu z 2020 r. W 2021 r. dywizja zmieniła swoją strategię i strukturę, koncentrując się na wiedzy domenowej. Dedykowane zespoły sprzedaży przejęły pełną odpowiedzialność za określone linie produktowe. Nowa konfiguracja wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, czego potwierdzeniem są świetne wyniki sprzedaży na początku bieżącego roku.

Sektor Industrial Technology wraz z firmą Bosch Rexroth z sukcesem zakończył rok 2021 w Polsce, z dwucyfrowym wzrostem i wynikami, które potwierdziły wysoką efektywność operacyjną. Pomimo wyzwań pandemicznych i ekonomicznych, firma nie tylko rozwinęła sprzedaż w Polsce, ale przez cały czas w niezawodny sposób realizowała też dostawy do klientów. Zdobyte zamówienia zapewniają rozwój obrotów w obecnym i kolejnym roku. Bosch Rexroth rozbudował również swój warszawski showroom, w którym prezentowana jest wizja Fabryki Przyszłości. Jej główne elementy to elektryfikacja mobilnych maszyn, automatyzacja, produkty oparte na platformie ctrlX AUTOMATION i zintegrowany system osi w obszarze hydrauliki.

Grupa Bosch globalnie: perspektywy na 2022 rok i kurs strategiczny

W 2021 roku Bosch osiągnął znaczący wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. W pierwszym kwartale bieżącego roku, Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 5,2%. Bosch oczekuje wzrostu sprzedaży w całym bieżącym roku o ponad 6 proc. oraz uzyskania EBIT na poziomie 3 do 4 proc. – pomimo, iż możliwy jest znaczny wzrost obciążeń kosztowych, zwłaszcza ze względu na rosnące koszty energii, surowców i logistyki. „Pomyślny wynik 2021 roku umacnia nasze przekonanie, że uda nam się stawić czoła wymagającej rzeczywistości roku bieżącego” – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH. Jedną ze znaczących niepewności przynosi wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje. Jego zdaniem w obecnej sytuacji decydenci polityczni i społeczeństwo są pod dużą presją, aby szybko realizować proces uniezależnienia się od paliw kopalnych i z determinacją dążyć do rozwoju nowych źródeł energii. Dlatego Grupa Bosch, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, konsekwentnie realizuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu. Hartung ogłosił, że w ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 miliardy euro.

Prezes uważa, że elektryfikacja jest najszybszą drogą do neutralności klimatycznej, pod warunkiem, że opiera się na zielonej energii. Dlatego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: w 2021 r. zamówienia, które koncern przyjął w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy przekroczyły poziom 10 miliardów euro. Hartung podkreślił jednocześnie, że potrzebny będzie również wodór. „Polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór” – powiedział. Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu prowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r. Jednocześnie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne 10 miliardów euro w cyfrową transformację swojej działalności. „Cyfryzacja może pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o to założenie” – powiedział Hartung. Firma zamierza w tym roku zatrudnić na całym świecie 10 000 nowych programistów.