Bayer / doroczny komunikat o innowacjach

Berlin, 21 marca 2024 r. – Podczas dorocznej konferencji Pharma Media Day 2024 firma Bayer zaprezentowała najnowsze osiągnięcia w zakresie transformacji działalności farmaceutycznej w celu zapewnienia długoterminowego, zrównoważonego wzrostu w ramach dywizji Pharmaceuticals.

„Poczyniliśmy znaczące postępy w  zakresie prac badawczych, dobitnie wykazując, że nasza odmieniona strategia rozwojowa przynosi efekty” – powiedział Stefan Oelrich, członek zarządu Bayer AG i prezes Bayer Pharmaceuticals. „Jednocześnie nadal wzmacniamy obecność w kluczowych obszarach terapeutycznych, dokonując istotnych postępów, aby zapewniać leki jak największej liczbie pacjentów.”

W sposób szczególny firma stawia na innowacje, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach układu krążenia, onkologii, immunologii oraz neurologii i chorobach rzadkich. Firma zwiększa możliwości dzięki współpracy i przejęciom innych podmiotów oraz koncentracji na najlepszych projektach będących w fazie rozwoju dzięki i przy znaczącej redukcji portfela produktów.

„W ciągu ostatnich 24 miesięcy prowadziliśmy intensywne prace badawczo- rozwojowe, osiągając znaczne postępy w odbudowie optymalnego portfolio” – powiedział Christian Rommel, członek zarządu Bayer Pharmaceuticals i dyrektor ds. badań i rozwoju. „Będziemy kontynuować ten proces w szybkim tempie, w szczególności poprzez zrównoważone generowanie innowacyjnych zgłoszeń IND (ang. Investigational New Drug) odnośnie nowych leków będących w fazie badań przedklinicznych. Zamierzamy również zwiększać zaangażowanie firm partnerskich oraz kontynuować  wyszukiwanie nowych atrakcyjnych partnerstw lub transakcji.”

Nowe podejście do  zdrowia kobiet

Bayer, rozwijając innowacyjne metody leczenia, inwestuje w przełomowe rozwiązania mające na celu zwiększanie możliwości terapeutycznych i podnoszenie standardu opieki nad kobietami w okresie menopauzy.

Przewiduje się, że w skali globalnej do 2030 roku liczba kobiet w okresie menopauzy wzrośnie do 1,2 mld. Oznacza to, że każdego roku 47 milionów kobiet wkroczy w ten okres. Ponad jedna trzecia kobiet w okresie menopauzy doświadcza ciężkich objawów, które mogą utrzymywać się przez 10 lat lub dłużej od ostatniej miesiączki i istotnie zmniejszają jakość życia. Mimo to około 30% kobiet zgłaszających się do lekarza z objawami o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego nie otrzymuje żadnego leczenia.

„U wielu kobiet na całym świecie w okresie menopauzy występują objawy naczynioruchowe, które – wraz z zaburzeniami snu są doświadczane powszechnie i mogą obniżać jakość życia.” – powiedziała Cecilia Caetano, Globalna Dyrektor ds. Medycznych w Dziale Zdrowia Kobiet w Bayer AG. „Wspieramy postęp nauki i przełamujemy milczenie, kładąc nacisk na edukację, zwiększanie świadomości i poszerzanie dostępnych metod leczenia, aby wspierać kobiety na każdym etapie życia”.

Ciągły rozwój w onkologii

Bayer dokonuje istotnych postępów na drodze do zdobycia pozycji wiodącej firmy w dziedzinie onkologii.

„Zwiększyliśmy możliwości w zakresie rozwoju onkologii precyzyjnej, aby  umożliwić prace nad kolejną generacją przełomowych terapii i zbudować silne, zrównoważone portfolio w obszarach wewnętrznych szlaków sygnałowych nowotworów (tumor intrinsic pathways), immunoonkologii i celowanych radioterapii” – powiedział dr n. med. Dominik Ruettinger, Dyrektor ds. Badań i Wczesnego Rozwoju w dziedzinie Onkologii w Bayer AG. „Wychodząc na przeciw istotnych niezaspokojonych potrzeb medycznych w zakresie opieki onkologicznej, pracujemy nad innowacyjnymi terapiami, aby zapewnić pacjentom skuteczne leki dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.”

Nowotwory, obok chorób układu krążenia, pozostają główną przyczyną zgonów na świecie. Pomimo całokształtu postępów wskaźnik ten będzie się zwiększał. Dane wskazują na fakt, że w populacji pacjentów z chorobą nowotworową wystąpują różne charakterystyczne zjawiska: u większej liczby pacjentów pierwsze rozpoznanie następuje w młodszym wieku, a więcej pacjentów jest diagnozowanych na wcześniejszym stadium choroby. Te osoby wymagają zarówno skutecznych, jak i „bardziej przyjaznych”, lepiej tolerowanych leków, a także terapii mających na celu zwalczanie lekooporności.

Bayer zainwestował znaczne środki w innowacje w tych obszarach. Firma koncentruje się na poszerzeniu puli celów molekularnych możliwych do kontrolowania tradycyjnymi lekami (tzw. „druggable targets”), reprezentujących rzeczywistą podatność na nowotwory. Przyspieszono proces opracowywania leków. Dzięki przejęciu firmy Vividion i jej wiodącej platformy chemoproteomicznej, Bayer wzmocnił badania farmaceutyczne i prace rozwojowe w dziedzinie małych cząsteczek i leków precyzyjnych. Innowacyjna technologia firmy Vividion umożliwia identyfikację nieznanych dotąd „kieszeni wiążących“ (binding pockets) na celach molekularnych pozostających poza zasięgiem leków (tzw. „undruggable targets”). Celem jest opracowanie nowych kandydatów na leki we wskazaniach, w których istnieje istotna niezaspokojona potrzeba medyczna.

Spełnienie obietnic w zakresie terapii komórkowej i terapii genowej

Terapie komórkowe i terapie genowe przynoszą nowe, potencjalnie transformatywne metody leczenia, które mogą ostatecznie zatrzymać lub cofnąć rozwój choroby dzięki interwencji stosowanej raz w życiu. Stałe inwestycje firmy Bayer w tym obszarze – od wczesnych badań po umożliwienie dostępu dzięki możliwościom produkcyjnym i platformom – podkreślają znaczenie terapii jako kluczowego czynnika przyszłego rozwoju firmy oraz dowodzą, że firma przekłada obietnice na konkretne terapie dla pacjentów.

Bayer, wraz z podmiotami zależnymi BlueRock i AskBio, rozwija konkurencyjne portfolio terapii komórkowej i terapii genowej w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

„Od 2020 r. firma Bayer zainwestowała ponad 3,5 miliarda euro w rozwój platform technologicznych służących do opracowywania i rozwoju terapii komórkowych i terapii genowych – dwóch z najszybciej rozwijających się i konkurencyjnych dziedzin w nowoczesnej opiece zdrowotnej” – powiedział Christian Rommel, członek Zarządu Bayer Pharmaceuticals i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju. „Cieszymy się z  wyjątkowych osiągnięć, jakich dokonujemydzięki naszym różnorodnym i najnowocześniejszym platformom terapeutycznym . Chociaż programy te są wciąż na wczesnym etapie jesteśmy przekonani, że będziemy mogli je przełożyć na znaczące korzyści dla pacjentów w przyszłości”.

Nowy model operacyjny zwiększający wydajność i produktywność aby przyspieszać rozwój

Dzięki nowemu modelowi operacyjnemu, który objął całe przedsiębiorstwo – Dynamic Shared Ownership (DSO) – firma bardziej koncentruje się na misji i wartości. Niewielkie interdyscyplinarne zespoły, posiadające doświadczenie we wszystkich istotnych obszarach łańcucha wartości, kierując się potrzebami klientów i posiadając uprawnienia do szybkiego podejmowania decyzji, skupiają się na doskonaleniu produktów i obsłudze klienta.

„Wprowadzenie modelu Dynamic Shared Ownership  ma miejsce w najlepszym możliwym momencie dla branży farmaceutycznej. Pozwoli nam wcześniej zidentyfikować możliwości rozwoju firmy i szybciej je zrealizować, jednocześnie efektywniej wykorzystując nasze zasoby. co przyczyni się do poprawy naszych długoterminowych zysków” – powiedział Stefan Oelrich, członek zarządu Bayer AG i prezes Bayer Pharmaceuticals. „To dobra wiadomość nie tylko dla naszej organizacji, ale także dla pacjentów, których wspieramy, gdyż mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy sprawniej i skuteczniej wprowadzać w życie przełomowe odkrycia.”

O firmie Bayer

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Zgodnie z misją „Health for all, Hunger for none” jej produkty i usługi mają na celu przynoszenie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się globalną populacją. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2023 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 47,6 mld euro. Wydatki na badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,8 mld euro. Więcej informacji na stronie www.bayer.com.