Apteki wspierają system ochrony zdrowia

KPO nie jest jedyną płaszczyzną sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Są jeszcze takie płaszczyzny, o których wie niewiele osób. W Polsce istnieje całkowity zakaz reklamy aptek. Konfederacja Lewiatan w imieniu swojego członka złożyła skargę do Komisji Europejskiej – ponieważ jest to zakaz, który uniemożliwia de facto informowanie pacjentów o usługach, które są oferowane w aptekach. Sprawa o naruszenie prawa unijnego toczy się obecnie.

 

 

– Wiemy, że Komisja Europejska przychyla się do naszych argumentów. To pandemia pokazała, jak ważną rolę odgrywają apteki w całym systemie opieki zdrowotnej, jak bardzo mogą wesprzeć lekarzy w trudnych momentach, oferując testy czy szczepienia – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. – Apteki nie mogły o tym informować dlatego, że zabrania im tego prawo w Polsce. Dlatego obecnie w tej sprawie toczy się postępowanie przeciwko Polsce. Liczymy, że ten bardzo niekorzystny, niedobry dla pacjentów zapis zostanie wycofany i że apteki będą mogły informować o swoich usługach na rzecz pacjentów – tak, jak to robią apteki na zachodzie Europy. Tego typu bariery na jednolitym rynku europejskim w kontekście świadczenia usług powinny zostać usunięte jak najszybciej – dodaje Grafa.