Agencja Rozwoju Pomorza z dotacją na wsparcie przedsiębiorców z branży czasu wolnego

We wtorek, 31 maja br., marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisze z przedstawicielami Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza, prezesem – Łukaszem Żelewskim oraz wiceprezesem – Piotrem Ciechowiczem, umowę o dofinansowanie projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”. Dzięki środkom unijnym ARP zorganizuje konkurs na granty dla pomorskich MŚP, którzy zostali szczególnie dotknięci skutkami pandemii COVID-19.

Podpisanie umowy odbędzie się o godz. 11:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Podczas wydarzenia marszałek Mieczysław Struk wręczy Prezesowi ARP Łukaszowi Żelewskiemu symboliczny czek z informacją o wysokości unijnego dofinansowania. 

Umowa ma związek z wdrażaniem w województwie pomorskim instrumentu Unii Europejskiej o nazwie REACT-EU, którego celem jest m.in. odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19. 

Agencja Rozwoju Pomorza w ramach podpisanej umowy otrzyma dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu grantowego dla pomorskich przedsiębiorców z tzw. branży czasu wolnego, którzy szczególnie ucierpieli w wyniku pandemii COVID-19. To firmy oferujące np. usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujące się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych.

Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację przez przedsiębiorców projektów rozwojowych poprawiających ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych i ekoefektywnych, a także w zakresie świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia, zakup maszyn i sprzętu. 

Nabór wniosków w konkursie na granty dla przedsiębiorców rozpocznie się na przełomie czerwca i lipca 2022 roku. Do rozdysponowania będzie około 40 mln zł. Wartość grantu dla pojedynczego przedsiębiorstwa to od 25 tys. do 160 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 70% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu IMPULS przedsiębiorcy zainteresowani aplikowaniem do konkursu grantowego będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa w celu otrzymania analizy potrzeb przedsiębiorstwa i otrzymać rekomendacje dotyczące zakresu inwestycji odpowiadających tym potrzebom m.in. poprzez wskazanie możliwych rozwiązań proekologicznych i cyfrowych w ramach prowadzonej działalności. 

Marcin Twardokus, Referat Informacji, Departament Programów Regionalnych UMWP