5 najczęstszych błędów przy wypełnianiu PIT. Jak ich unikać?

Choć obecnie proces złożenia deklaracji PIT, między innymi dzięki możliwości załatwienia tej sprawy przez internet, stał się dużo łatwiejszy, wciąż zdarzają nam się pomyłki. Opowiadają o najczęstszych błędach Polaków składających swoje zeznania podatkowe oraz radzą, jak do nich nie dopuścić.

W zeszłym roku ponad 90 proc. podatników złożyło swoje zeznania podatkowe przez internet. Choć systemy, które umożliwiają rozliczenie z Urzędem Skarbowym często pozwalają od razu wyłapać ewentualne błędy czy pomyłki, nie wszystkie są możliwe do wykrycia przez algorytmy. Oto 5 najczęstszych błędów, jakie popełniają Polacy przy rozliczeniu PIT.

1. Błędne dane personalne

Najczęstszym, a jednocześnie najbardziej banalnym błędem przy składaniu deklaracji podatkowej jest podanie niepoprawnych danych osobowych.

– Wypełniając deklarację podatkową przez internet Polacy często zapominają o tak prozaicznych kwestiach, jak chociażby podanie drugiego imienia czy wpisanie danych ze znakami polskimi. Bardzo często błędnie podajemy też kwotę przychodu. Można ją łatwo znaleźć, jeśli mamy wydrukowany swój PIT z poprzedniego roku lub w portalu podatkowym – radzi Maciej Wawrzyniak, współzałożyciel aplikacji Pitbot do rozliczania PIT-u w formie czatu ze sztuczną inteligencją.

2. Brak wniosku o dodatkowy zwrot podatku

Warto pamiętać, że istnieje także możliwość uzyskania zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko. Jest to tzw. dodatkowy zwrot podatku, który przysługuje rodzicom, nawet jeśli sama kwota odliczenia jest wyższa niż odprowadzany od ich dochodu podatek.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej możemy otrzymać, gdy rodzice spełniają warunki do jej pozyskania, lecz ich dochody są na tyle niskie, że wartość ulgi przewyższa ich podatek do zapłaty.  Przykładowo, jeżeli wysokość podatku wynosi 500 zł, a podatnik posiada jedno dziecko, może on ubiegać się o zwrot całej kwoty 1112,04 zł.

Przysługuje on jednak tylko osobom, które opłacają składki ZUS i zdrowotne i nie może być wyższy, niż suma wpłaconych składek. Rodzice mogą również wnioskować o całą wartość ulgi na dziecko, jeżeli ich podatek wyniósł 0 złotych. Taka sytuacja może zdarzyć się np. u osób, które korzystają z tzw. ulgi dla młodych, która zwalnia z opodatkowania osoby do 26 r.ż.

3. Brak deklaracji przychodów z zagranicy

Wiele problemów budzi konieczność rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą. Nie jest to najłatwiejsza sprawa, jednak warto przypomnieć, że polscy rezydenci podatkowi, niezależnie od tego, w jakim kraju uzyskują dochody, powinni rozliczać się w Polsce.

– Najczęściej popełniany błąd przez osoby pracujące poza granicami kraju, np. w Niemczech lub Holandii, jest taki, że nie deklarują one swoich przychodów na polskiej deklaracji, na specjalnym załączniku ZG. Nie każdy jest tego świadomy, ale Polacy pracujący za granicą, o ile posiadają w Polsce centrum interesów osobistych czy gospodarczych lub przebywają w kraju więcej niż 183 dni w roku podatkowym, są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji. Za centrum interesów może być uznana sytuacja, kiedy w Polsce mamy rodzinę lub stąd pochodzą nasi kontrahenci, jest to jednak dość pojemne pojęcie. Choć w takiej sytuacji składamy zeznanie podatkowe w obu krajach, nie musimy martwić się podwójnym opodatkowaniem, które zostało wyeliminowane dzięki umowom międzynarodowym z kilkudziesięcioma państwami – informuje Maciej Wawrzyniak.

4. Przewalutowanie dochodów uzyskanych za granicą

Często występującym błędem przy rozliczaniu dochodów z zagranicy jest także brak przeliczenia kwoty na złotówki. Uzyskaną kwotę należy przeliczyć według odpowiedniego kursu, wyznaczonego przez NBP.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jednak dzień uzyskania przychodu różni się w przypadku różnych źródeł. Przy pracy na etacie jest to data uzyskania lub pozostawienia wynagrodzenia do dyspozycji pracownika. Jeśli więc nie nastąpi wypłata, nie trzeba takiego przychodu wykazywać, nawet jeśli był należny pracownikowi. Jeżeli mowa o działalności gospodarczej, jest to z kolei data, w której przychód jest należny, choćby nie został jeszcze otrzymany.

5. Zerowe deklaracje PIT

Zdarza się, że Polacy składają zerowe deklaracje podatkowe, aby uzyskać zaświadczenie o braku dochodów, np. dla niemieckiego urzędu skarbowego, co determinuje prawo do uzyskania ulg podatkowych w  Niemczech. Jak jednak zostało już wspomniane, polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek rozliczania swoich podatków w Polsce.

Dochody uzyskane poza Polską, dzięki umowom międzynarodowym, nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu, choć konieczne jest zazwyczaj złożenie deklaracji podatkowej w obu krajach. Urzędy nie potraktują ich jednak jako dwóch oddzielnych kwot. Należy więc standardowo złożyć w Polsce swoje zeznanie i wykazać zagraniczne zarobki, a następnie uzyskać zaświadczenie o dochodach. Jeśli w danym roku podatkowym nie pracowaliśmy w Polsce, zagraniczny urząd skarbowy będzie o tym wiedział.

Pitbot.pl to program do rozliczeń PIT w formie aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS. Celem twórców startupu – Macieja Wawrzyniaka oraz Macieja Szewczyka – jest wsparcie Polaków w finansowych formalnościach związanych ze składaniem deklaracji podatkowej.

Aplikacja wyróżnia się nowoczesnym podejściem do podatków, oferując prosty, intuicyjny proces złożenia zeznania podatkowego w postaci czatu z „wirtualną księgowością”. Po wysyłce deklaracji użytkownicy otrzymują dostęp do kodów rabatowych partnerów Pitbot. Aplikacja wspiera rozliczenie PIT 11 (umowa o pracę, zlecenie i dzieło) i PIT ZG (dochody z zagranicy).

Program jest dostępny w polskiej oraz ukraińskiej wersji językowej. Użytkownicy Pitbot mogą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz inicjatywy „Akcja Bohater”, której celem jest pomoc obywatelom Ukrainy. Więcej informacji na temat rozwiązania można znaleźć na stronie www.pitbot.pl.